rejestracja w fit.plrejestracja
crosscore zumba fitness taniec poradnia dietetyczna super Pani twardziel sex i przemoc drabina jakuba fitness projektowanie stron internetowych

Przyczyny nadwagi

Jakie s膮 przyczyny nadwagi i jak mo偶na przeciwdzia艂a膰 tyciu?

Aby zrozumie膰, co spowodowa艂o powstanie nadmiernej ilo艣ci tkanki t艂uszczowej, niezb臋dna jest znajomo艣膰 najwa偶niejszych przyczyn nadwagi. "Puszy艣ci" s膮 cz臋sto podejrzewani o nocne "najazdy" na lodówki i pude艂ka czekoladek. Twierdzenie, 偶e "osoby oty艂e jedz膮 zbyt wiele" jest jednak zbyt du偶ym uproszczeniem i nie mo偶e by膰 traktowane jako jedyne wyt艂umaczenie nadwagi. Metoda "jedz po艂ow臋" nie zdaje egzaminu. Przyczyny oty艂o艣ci s膮 ró偶norodne: brak ruchu, uwarunkowania genetyczne, choroba itp. Du偶e znaczenie ma równie偶 funkcjonowanie wewn臋trznych mechanizmów kontrolnych organizmu - g艂odu, syto艣ci i apetytu. Jedn膮 z g艂ównych przyczyn nadwagi stanowi tak偶e dzisiejsza 偶ywno艣膰 - przetworzona przemys艂owo, bogata w t艂uszcz, cukier i sól, naszpikowana emulgatorami: te czynniki przyczyniaj膮 si臋 do "wykolejenia" przemiany materii.

Je偶eli spo偶ycie kalorii jest wi臋ksze od zapotrzebowania.

Przy ograniczonym obci膮偶eniu fizycznym i siedz膮cym trybie 偶ycia nale偶y równie偶 mniej je艣膰. Spo偶ycie kalorii jest cz臋sto wi臋ksze od zapotrzebowania organizmu. Osoby oty艂e jedz膮 zbyt du偶o w stosunku do swoich potrzeb, w przeciwnym wypadku nie przybiera艂yby na wadze. Aby si臋 odchudzi膰 trzeba zredukowa膰 spo偶ycie kalorii i t艂uszczu. Redukcj臋 spo偶ycia kalorii cz臋sto utrudnia tzw. "pojadanie".

Uwarunkowania genetyczne.

Czy nadwaga jest dziedziczna? Naukowcy ameryka艅scy, prowadz膮c badania na myszach (1995r), zidentyfikowali gen, który decyduje o "standardowej" masie cia艂a lub o nadwadze. Okaza艂o si臋, 偶e myszy, u których wykazano efekt tej cechy dziedzicznej wa偶膮 trzy razy wi臋cej od swoich towarzyszy. "Ob-gen" produkuje u zdrowych zwierz膮t substancj臋 no艣n膮 (leptyn臋), która ma decyduj膮ce znaczenie dla regulacji masy cia艂a. Leptyna produkowana jest w komórkach t艂uszczowych i steruje uczuciem syto艣ci i aktywno艣ci膮 fizyczn膮. Myszy z uszkodzonym "ob-genem" nie s膮 zdolne do wytwarzania leptyny. Maj膮 zwi臋kszony apetyt w stosunku do innych zwierz膮t i szybko przybieraj膮 na wadze. Naukowcy wykazali istnienie leptyny równie偶 u ludzi. Przypuszczenie, 偶e osoby z nadwag膮 maj膮 niedobór tej substancji jednak nie potwierdzi艂y si臋. Defektem odpowiedzialnym za nadwag臋 mo偶e by膰 niedowra偶liwo艣膰 receptorów syc膮cych w mózgu.

Szybka i wolna przemiana materii.

Podczas gdy osoby z szybk膮 przemian膮 materii pozostaj膮 szczup艂e mimo spo偶ywania du偶ej ilo艣ci kalorii, osoby o wolniejszej przemianie mog膮 ty膰 ju偶 przy niewielkim spo偶yciu. Przyczyny tego fenomenu s膮 ró偶norodne i nie do ko艅ca wyja艣nione. Decyduj膮ca m.in. ilo艣膰 energii, jaka uwalniana jest w formie ciep艂a. Kalorie zamienione w ciep艂o nie mog膮 odk艂ada膰 si臋 w formie tkanki t艂uszczowej. Du偶膮 rol臋 odgrywa równie偶 aktywno艣膰 enzymów. Enzym zwany lipaz膮 lipoproteinow膮 (LPL) zapocz膮tkowuje przemiany biochemiczne t艂uszczu dla potrzeb organizmu i magazynuje go w postaci tkanki t艂uszczowej. Naukowcy odkryli, 偶e osoby oty艂e wyposa偶one s膮 w nadmiarze w ten enzym, co powoduje magazynowanie wi臋kszej ilo艣ci t艂uszczu.

Zaburzenia "termogenezy".

Wyt艂umaczenie ró偶nic w wykorzystaniu po偶ywienia przez organizm wydaje si臋 dawa膰 teoria tzw. termogenezy, tzn. zamiany energii w ciep艂o, wydzielane przez skór臋. Teoria ta porównuje ludzki organizm do pieców: jeden spala wszystko, co si臋 do niego wrzuci, rozpala si臋 do gor膮ca i daje du偶o energii i ciep艂a. Drugi funkcjonuje gorzej, tli si臋 tylko i pozostaje ch艂odny. Osoby oty艂e mo偶na porówna膰 do pieców o s艂abym ogniu, poniewa偶 nie s膮 zdolne do spalania i zamiany w energi臋 ciepln膮 wszystkich kalorii. Ka偶dy zbyteczny k臋s oznacza dla tej grupy osób szybki przyrost tkanki t艂uszczowej. Liczne badania naukowe potwierdzaj膮 fakt, 偶e u wielu osób oty艂ych, szczególnie je艣li zdradzaj膮 sk艂onno艣ci do nadwagi ju偶 od najwcze艣niejszego dzieci艅stwa, termogeneza jest zmniejszona, co znacznie ogranicza zdolno艣膰 organizmu do produkcji ciep艂a.

Wi臋ksza masa mi臋艣ni = wi臋cej spalonych kalorii.

Im wi臋ksza masa mi臋艣ni w stosunku do masy t艂uszczu, tym wi臋ksze zu偶ycie energii i kalorii, i tym wy偶sza termogeneza. Tylko komórki mi臋艣niowe s膮  zdolne do efektywnego spalania tkanki t艂uszczowej. Za ma艂a masa mi臋艣ni mo偶e sprzyja膰 nadwadze.

Zaburzenia w przemianie materii.

W organizmie cz艂owieka przebiega ponad 30000 ró偶nych procesów metabolicznych w ci膮gu sekundy. 呕ycie istnieje dzi臋ki sterowanym i kontrolowanym przez enzymy procesom biochemicznym, w wyniku których po偶ywienie przekszta艂cane jest w energi臋. Termogeneza, spalanie kalorii, redukcja czy synteza tkanki t艂uszczowej, ale równie偶 zaburzenia hormonalne, trawienie, wszystkie w艂a艣ciwe procesy przebiegaj膮ce w organizmie, stoj膮 w korelacji do procesów metabolicznych.

Wadliwe sterowanie w o艣rodku 艂aknienia.

Takie pop臋dy jak pragnienie, g艂ód, apetyt, syto艣膰, potrzeba snu i zachowania seksualne to doznania sterowane przez mózg. Tam w艂a艣nie zlokalizowany jest o艣rodek g艂odu i syto艣ci, do którego hormony, np. insulina, lub okre艣lone substancje informatyczne tzw. neuroprzeka藕niki, przekazuj膮 bezpo艣rednie sygna艂y z przewodu pokarmowego. Prawid艂owo funkcjonuj膮cy o艣rodek pokarmowy sygnalizuje przez g艂ód czy apetyt, 偶e organizm potrzebuje energii, wzgl臋dnie przez syto艣膰, 偶e zapotrzebowanie na kalorie zosta艂o ju偶 pokryte. U wielu osób oty艂ych ta uporz膮dkowana biochemiczna regulacja przyjmowania pokarmu jest zak艂ócona: mózg sygnalizuje nie istniej膮ce zapotrzebowanie na energi臋, z tym skutkiem, 偶e jedz膮 za du偶o, a nadmiar odk艂ada si臋 w postaci tkanki t艂uszczowej.

Zaburzenia hormonalne.

Osoby z nadczynno艣ci膮 tarczycy nie tyj膮 pomimo zwi臋kszonego spo偶ycia kalorii - maj膮 zwi臋kszon膮 przemian臋 materii i marnotrawi膮 du偶膮 ilo艣膰 energii. Niedoczynno艣膰 tarczycy powoduje oci臋偶a艂o艣膰. Organizm nastawia si臋 na oszcz臋dzanie: spala ma艂o kalorii i magazynuje nadwy偶ki w postaci tkanki t艂uszczowej. Najcz臋stsz膮 przyczyn膮 niedoczynno艣ci tarczycy jest niedobór jodu, wynikaj膮cy z nieprawid艂owego od偶ywiania.

Wychowanie i tradycje kulinarne.

Nie na darmo mówi si臋: "cz艂owiek nie rodzi si臋 偶ar艂okiem, lecz mo偶e nim zosta膰". Je偶eli trzeba je艣膰 zawsze o okre艣lonych godzinach i je偶eli dzieci, które s膮 ju偶 najedzone, zach臋cane s膮 do dalszego jedzenia i nie zostawiania resztek na talerzu, wtedy hamowane s膮 wewn臋trzne mechanizmy kontrolne organizmu - g艂ód i syto艣膰. Ju偶 w wieku dzieci臋cym kszta艂tuje si臋 model od偶ywiania, który jest zorientowany na uczucie g艂odu i syto艣ci. Poci膮ga to za sob膮 konsekwencj臋, 偶e naturalna potrzeba jedzenia, kiedy jest si臋 g艂odnym, zanika i wymyka si臋 spod kontroli.

Chorobliwa nadwaga.

Je偶eli przyczyn膮 nadwagi jest choroba, powinna by膰 leczona przy pomocy 艣rodków farmaceutycznych. zdarza si臋 to jednak bardzo rzadko. O tym, 偶e g艂ówn膮 przyczyn膮 nadwagi jest choroba mo偶e zdecydowa膰 tylko lekarz. Do chorób, które mog膮 powodowa膰 oty艂o艣膰, zaliczaj膮 si臋 np. zespó艂 Cushinga, oty艂o艣膰 wirusowa, albo zaburzenia w obr臋bie podwzgórza z nast臋pstwami dla mechanizmu g艂ód-syto艣膰 (pacjenci cierpi膮cy na to schorzenie s膮 otyli najcz臋艣ciej ju偶 jako dzieci).

Nadwaga w wyniku problemów psychicznych.

W ci臋偶kich przypadkach, np. chronicznych depresji, nale偶y si臋 uda膰 do lekarza specjalisty. Przej艣ciowe pogorszenie samopoczucia mo偶na jednak przezwyci臋偶y膰 w艂asnymi si艂ami. Aktywny styl 偶ycia i regularne uprawianie sportu mog膮 pomóc w pozbyciu si臋 problemów. Nie nale偶y "zajada膰" k艂opotów ani "zaspokaja膰 si臋" s艂odyczami. Aby unikn膮膰 stresu trzeba szuka膰 mo偶liwo艣ci odpr臋偶enia si臋 i podchodzi膰 do problemów "na luzie". Wa偶nym elementem jest umiej臋tno艣膰 pozytywnego my艣lenia.

Wilczy g艂ód.

Wilczy g艂ód mo偶e mie膰 najró偶niejsze przyczyny - np. psychiczne. Powodem s膮 równie偶 bardzo cz臋sto niedobory okre艣lonych sk艂adników po偶ywienia. Na przyk艂ad osoby, które du偶o si臋 poc膮 i trac膮 wi臋ksze ilo艣ci sk艂adników mineralnych i pierwiastków 艣ladowych, przejawiaj膮 cz臋sto 偶ar艂oczno艣膰 na widok s艂onych wzgl臋dnie ostrych potraw. Utracone sk艂adniki powinny by膰 natychmiast uzupe艂niane, aby nikn膮膰 objawów niedoboru.

Has艂o "偶ywno艣膰 艣mieciowa".

Jedn膮 z g艂ównych przyczyn nadwagi jest dzisiejsza 偶ywno艣膰, przetwarzana przemys艂owo, uboga w substancje balastowe, zawieraj膮ca zbyt du偶o soli, cukru i t艂uszczu. Jakkolwiek oczywiste jest, dlaczego nale偶y unika膰 takiej 偶ywno艣ci, wiadomo, 偶e jest to w dzisiejszych czasach bardzo trudne. Pot臋ga pokus jest zbyt wielka, aby mo偶na je by艂o st艂umi膰 ca艂kowicie. Nale偶y unika膰 "偶ywno艣ci 艣mieciowej" w miar臋 mo偶liwo艣ci i stosowa膰 w razie potrzeby substancje blokuj膮ce t艂uszcz - Peptid FM, Chitostan czy HCA, aby "grzechy" przy stole poci膮ga艂y za sob膮 jak najmniejsze konsekwencje.

 www.fit.pl

 

tagi:
Skomentuj ten artyku艂 Wszystkie komentarze Zobacz inne dyskusje


Anonimowy |
POZOSTA艁E ARTYKU艁Y Z TEGO DZIA艁U:
Nie mog臋 schudn膮膰!
Nie mog臋 schudn膮膰!
Zaprogramowani na oty艂o艣膰
Zaprogramowani na oty艂o艣膰
Przesta艅 ty膰 - zacznij 偶y膰!
Przesta艅 ty膰 - zacznij 偶y膰!
Wszystko o wadze
Wszystko o wadze