1
Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Grupę FIT.pl z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 9, 26-616 Radom, na rzecz użytkowników portalu internetowego Fit.pl, polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego uczestniczenia w Forum Dyskusyjnym Fit.pl w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy.

2
Dostęp do portalu Fit.pl i Forum Dyskusyjnego Fit.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, jednak aby wypowiadać się na forum należy założyć uprzednio konto w portalu Fit.pl i korzystać z zarezerwowanego przez siebie loginu. Rejestracja jest bezpłatna.

3
Użytkownik Forum Dyskusyjnego Fit.pl publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Grupa FIT.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach forum.

4
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach Forum Dyskusyjnego Fit.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

5
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach Forum Dyskusyjnego Fit.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

6
Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez użytkowników na łamach Forum Dyskusyjnego Fit.pl przekazów reklamowych, a szczególnie podawanie aktywnych linków i numerów telefonu bez uzgodnienia takich treści z Działem Sprzedaży Grupy Fit.pl. Posty informacyjno-reklamowe, dotyczące bieżących sportowych wydarzeń mogą być umieszczane jedynie w dziale "Wydarzenia, Konwencje i Szkolenia".

7
Grupa FIT.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu.

8
Użytkownik zakładając temat dyskusji powinien umieścić go w dziale jednoznacznie związanym z tematem.

9
Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że webmaster, administrator i moderatorzy Forum Dyskusyjnego Fit.pl mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili, jeśli uznają to za konieczne.

10
Żadne wypowiedzi użytkowników Forum Dyskusyjnego Fit.pl nie powinny być traktowane jako materiał instruktażowy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku zastosowania się do jakichkolwiek informacji umieszczonych w serwisie fit.pl Grupa Fit.pl nie może być pociągnięta do odpowiedzialności.

11
Skrypt Forum Dyskusyjnego Fit.pl wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerze, z którego użytkownik korzysta. Cookies nie zawierają żadnych informacji, które użytkownik podaje i służą jedynie ułatwieniu korzystania z forum.

12
Podany adres e-mail jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych informacji oraz hasła, jak również przesłania nowego hasła, w razie zapomnienia starego.

13
Zarejestrowani użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie newslettera od portalu Fit.pl na adres e-mail, który został podany przy rejestracji. Rezygnacja z newslettera jest równoznaczna z usunięciem konta na Forum Dyskusyjnym Fit.pl.

14
Grupa FIT.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum Dyskusyjnego Fit.pl oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

15
Grupa FIT.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum Dyskusyjnego Fit.pl bez podawania przyczyn takiego działania.

16
Złamanie regulaminu może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników. Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP użytkowników.

17
Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Grupa FIT.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.