CHOREOTERAPIA – TERAPIA TAŃCEM OSTRÓW
http://martafit.pl/aktywny-senior/

Marta Libudzic, jako terapeuta tańca i ruchu 6 marca 2013 rozpoczyna

współpracę z założycielem Fundacją Beaty Klimek – Przyjazny Ostrów.

Choreoterapia obejmuje taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. Wartości lecznicze tańca, które zdecydowały o jego coraz szerszym zastosowaniu w psychoterapii, to przede wszystkim: społeczny charakter tańca, różnorodność i atrakcyjność form tanecznych oraz możliwość oddziaływania na psychikę poprzez ruch, muzykę i kontakt psychiczny z ludźmi.

Choreoterapię można stosować w pracy z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychomotoryczne, zaburzenia psychiczne, trudności w kontaktach z ludźmi.

W środę, 6 marca rozpoczną się bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne dla kobiet. Projekt pod nazwą „Praktyczne wykorzystanie walorów tańca w procesie rehabilitacji i usprawniania osób starszych, chorych i niepełnosprawnych” realizuje Fundacja PRZYJAZNY OSTRÓW.

Jednym z celów działalności statutowej fundacji jest realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. W 2013 roku fundacja będzie realizować kilka projektów skierowanych do osób starszych, chorych bądź niepełnosprawnych. Problem tych ludzi – ze względu na sytuację demograficzną (starzejące się społeczeństwo) i zdrowotną – jest poważnym problemem społecznym. Tą niekorzystną tendencję pogłębia fakt ograniczonej dostępności do opieki psychologicznej, czy zabiegów fizjoterapeutycznych.

Uczestnicząc w zajęciach z choreoterapii ludzie o zaniżonej samoocenie wynikającej z niepełnosprawności, wieku czy innych poważnych problemów zdrowotnych, otrzymują szansę na wyjście z domu, poznanie nowych ludzi, na aktywny sposób spędzania wolnego czasu. Choreoterapia ma pomóc zapomnieć (choćby na moment) o trudach dnia codziennego, jest próbą pomocy w walce z chorobą, niepełnosprawnością czy samotnością. Poprzez ruch w tańcu możemy „rozpuszczać” blokady mięśniowe, oraz uwalniać zgromadzone w ciele napięcia i stłumione emocje. Przy udziale muzyki, ćwiczeń i zadań tematycznych poprowadzonych w atmosferze życzliwości i profesjonalnej opieki, każdy z uczestników zajęć może poczuć się osobą ważną, docenioną i akceptowaną. Przychodząc na zajęcia z choreoterapii nie trzeba posiadać talentu do tańca czy też dobrej kondycji. Tu każdy krok i ruch jest dobry. Jedyne co trzeba posiadać przychodząc na choreoterapię, to gotowość osobistą do przełamania barier wynikających z niepełnosprawności czy wieku. Jestem pewna, że ta propozycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, o czym świadczy duże zainteresowanie udziałem w projekcie – wyjaśnia Beata Klimek, prezes Fundacji PRZYJAZNY OSTRÓW.