Nukleoplastyka techniką coblation Nukleoplastyka techniką coblation jest minimalnie inwazyjnym zabiegiem dekompresji krążka międzykręgowego. Wskazana jest w leczeniu pacjentów z objawową zamkniętą przepukliną jądra miażdżystego  
fit.pl
2011-10-05 00:00
Udostępnij
Nukleoplastyka techniką coblation
Specyfika metody

operaracja56Nukleoplastyka techniką coblation opracowana w 1995 r.  stanowi przełom w przezskórnym operowaniu dyskopatii lędźwiowej. Pozwala na rozbicie tkanki dysku i zmniejszenie ucisku na chory korzeń nerwowy za pomocą temperatury 60—70°C, czyli znacznie niższej niż przy innych zabiegach (np. z zastosowaniem lasera), zmniejszając dolegliwości pooperacyjne i ryzyko powikłań (uszkodzenia sąsiednich tkanek, podrażnienia nerwu).

Na czym polega?

Pod kontrolą RTG nakłuwa się krążek i podaje kontrast, żeby upewnić się, czy pierścień włóknisty nie jest całkiem przerwany. Jeśli okaże się, że jest przerwany, operację przerywa się, gdyż może nie przynieść oczekiwanych efektów). Następnie przez l-2 milimetrowe nacięcie do środka jądra miażdżystego wprowadza się specjalną rurkę z elektrodą, która wytwarza łuk plazmowy (jakby świecenie zimnym światłem), rozbijając cząsteczki dysku na cząsteczki wody i dwutlenku węgla. Elektroda sześciokrotnie zmienia swoje położenie, powodując zmniejszenie objętości jądra miażdżystego o 1-20 proc. W wyniku tego znacznie obniża się ciśnienie wewnątrz dysku, co umożliwia wycofanie się wypukliny. Powstały materiał usuwa się przez zespolony z elektrodą ssak Zabieg trwa ok. 40 minut.

Kto może?

Do operacji kwalifikują się chorzy z tzw. przepukliną zamkniętą, z niewielkimi zmianami zwyrodnieniowymi, bez znacznego zwężenia światła kanału kręgowego.

Skuteczność metody

Jak pokazują liczne badania dzieki operacji uzyskujemy zmniejszenie ciśnienia śródkrążkowego, korzystne zmiany biochemiczne w obrębie krążka wynikające z zastosowania technologii Coblation,  poprawę licznych standardowych kryteriów oceny klinicznej. Zabieg ten pozwala również na szybki powrót pacjenta do zdrowia.

Koszt zabiegu

Zabieg w prywatnej klinice 5 - 7tys. zł.