Akademia plus 50 - dla aktywnych seniorów

W połowie października br. rusza długofalowy projekt Akademia 50+. Jest to inicjatywa kierowana do osób po 50 roku życia – pracowników, członków i wolontariuszy, działających na rzecz organizacji non-profit oraz do przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku
fit.pl
2012-10-09 00:00
Udostępnij
Akademia plus 50 - dla aktywnych seniorów
Celem projektu jest wyrównanie szans rozwoju i podniesienie kompetencji zawodowych poprzez cykle szkoleń z: finansów, fundraisingu, strategii promocji oraz budowania wizerunku organizacji. Szkolenia będą bezpłatne, pierwsze odbędą się w Krakowie i Kielcach. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Akademia 50+ jest projektem szkoleniowym, którego organizatorami są Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacja 4SELF. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Głównym celem przedsięwzięcia jest pomoc w rozwoju organizacji pozarządowych, poprawa efektywności i wydajności podmiotów prowadzących działalność w trzecim sektorze oraz wzmocnienie potencjału ludzkiego. Celem projektu jest również obalanie stereotypów dotyczących organizacji pozarządowych oraz harmonijny rozwój trzeciego sektora.

logo 50plus 480

Przedsięwzięcie adresowane jest do osób zamieszkujących województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie. Duże znaczenie dla projektu mają zwłaszcza osoby z obszarów miejsko-wiejskich, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w celu zwiększania potencjału instytucji, na rzecz której działają. Do udziału w spotkaniach zapraszamy: UTW, fundacje, stowarzyszenia, hospicja, grupy nieformalne, inicjatywy obywatelskie oraz osoby, które są w trakcie rejestracji własnego NGO.

Projekt będzie prowadzony od chwili obecnej aż do września 2013, a w jego ramach odbędą się szkolenia z: finansów i bankowości, źródeł pozyskiwania i rozliczania środków na działalność, w tym skutecznego pisania wniosków o dotacje, a także z public relations, tj. budowania wizerunku i strategii promocji. Pierwsze szkolenia rozpoczną się już w październiku br. w Krakowie (są jeszcze wolne miejsca), a w listopadzie odbędą sie kolejne w Krakowie i Kielcach. W przyszłym roku planowane są szkolenia na Śląsku i Podkarpaciu oraz ponownie w Małopolsce.

www.senior.fit.pl