Premier Donald Tusk a także prezydentowa, Anna Komorowska wzięli udział w odbywającym się w Warszawie Kongresie Uniwersytetów III Wieku. Podczas rozmów z seniorami szef rządu podkreślał wagę zaangażowania uniwersytetów w misję aktywizacji seniorów
fit.pl
2012-03-20 00:00
Udostępnij
Kongres Uniwersytetów III Wieku
seniorzy utw10Dwudniowemu kongresowi przyświeca hasło: "Innowacyjne uniwersytety trzeciego wieku dla społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki".

Gość specjalny poniedziałkowego Kongresu Uniwersytetów III Wieku w Warszawie, premier Donald Tusk pozytywnie ocenił pracę placówek III wieku na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej seniorów w Polsce. 

Co więcej premier podkreślał, że w sytuacji wydłużającego się życia osób starszych w Polsce widzi zasadność podniesienie wieku emerytalnego, jednocześnie przekonując, że środki przeznaczane na kształcenie seniorów będą miały niebawem podstawy prawne.

Podczas Kongresu także małżonka Anna Komorowska podkreśliła wagę działalności Uniwersytetów III wieku a szczególności ich wzrastającą ilość w ostatnich latach.

Wśród osób z najwyższego szczebla państwowego na kongresie wypowiedział się także minister Pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, który już powiedział powstanie w resorcie specjalnego wydziału ds. Osób starszych i współpracy międzypokoleniowej. Nowy wydział ma się zająć współdziałaniem resortami zdrowia, sportu, kultury i edukacji na rzecz aktywizacji osób starszych a także rozwiązania kwestii dotyczących wieku emerytalnego.

Rolą nowego wydziału będzie koordynacja prac i współdziałania z resortami zdrowia, sportu, kultury, edukacji narodowej oraz szkolnictwa wyższego. Według ministra pracy jednym z najważniejszych wyzwań związanych z reformą emerytalną oraz starzeniem się polskiego społeczeństwa jest zmiana w postrzeganiu osób starszych.

www.senior.fit.pl