15 września zdemaskujemy chłoniaka!

Każdego roku w Polsce diagnozuje się ok. 8000 przypadków chłoniaków (dane obejmujące przewlekłą białaczkę limfocytową), jednak chorzy zbyt późno rozpoczynają leczenie. Znajomość objawów chłoniaka zwiększa szanse na wczesne rozpoznanie
fit.pl
2012-09-04 00:00
Udostępnij
15 września zdemaskujemy chłoniaka!
15. września, z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Chłoniakach Stowarzyszenie „Przebiśnieg” sprawdzi stan wiedzy Polaków o tych złośliwych nowotworach układu chłonnego.
objawy-chlonniak
Najczęstsze objawy chłoniaków

 

Chłoniaki (łac. Lymphoma) to choroby nowotworowe wywodzące się z układu chłonnego. Szacuje się, że na świecie liczba chorych na chłoniaki przekracza 1 mln. Istnieje około 70 rodzajów chłoniaków. Dzieli się je na 2 główne grupy: chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze Przyczyny powstawania tego nowotworu nie są znane. Ryzyko zachorowania na chłoniaka wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy najczęściej osób po 60. roku życia. Symptomy towarzyszące chłoniakom przypominają często objawy zwykłego przeziębienia, stąd są lekceważone. Choroba w większości przypadków jest wykrywana dopiero w stadium zaawansowanym. Posiadanie wiedzy na temat objawów chłoniaka, zwiększa szanse na wczesne rozpoznanie choroby i rozpoczęcie skutecznego leczenia ratującego życie.

15 września z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Chłoniakach Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” sprawdzi stan wiedzy Polaków. W Poznaniu, Krakowie i w Warszawie zostaną przeprowadzone sondy uliczne, w których ankieterzy zapytają Polaków o znajomość objawów chłoniaków. Podczas akcji ankieterzy będą również rozdawać materiały edukacyjne na temat chłoniaka. „Zdemaskuj chłoniaka” to hasło ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej zainicjowanej w maju 2008 r. Podstawowym celem działań jest edukacja społeczeństwa w kierunku właściwego rozpoznawania objawów nowotworów układu chłonnego i nie lekceważenia niepokojących symptomów choroby. 

PORADNIK PACJENTA

Jak rozpoznać chłoniaka?

Symptomy sygnalizujące obecność chłoniaka są niespecyficzne. Dodatkową trudnością w diagnozowaniu chłoniaków jest to, że mogą powstawać w narządach innych niż węzły chłonne - np. w układzie pokarmowym. Dają wówczas objawy przypominające inne schorzenia, np. wrzody żołądka w przypadku chłoniaka zlokalizowanego w żołądku. Dlatego też bardzo ważne jest, aby wszystkie niepokojące objawy, które utrzymują się dłużej niż trzy tygodnie, konsultować z lekarzem. Najczęściej występującym przejawem choroby jest znaczne powiększenie się jednego lub kilku węzłów chłonnych.

[-------]
limfa
Układ limfatyczny

Czym są węzły chłonne?

Razem ze śledzioną i naczyniami limfatycznymi tworzą układ limfatyczny. Węzły chłonne stanowią barierę ochronną ustroju - uważane są za filtry ochronne zatrzymujące substancje trujące i bakterie. Oczyszczają one chłonkę z krążących w niej szkodliwych obcych ciał i bakterii, które mogły się do niej dostać. Obwodowe węzły chłonne, zlokalizowane są pod powierzchnią skóry i wyczuwalne przy badaniu dłońmi. Można je wyczuć: w okolicach uszu, po bokach szyi, w okolicach powyżej i poniżej obojczyka, w dołach pachowych, w pachwinach oraz w okolicach podkolanowych. Pozostałe węzły chłonne zlokalizowane są najczęściej wokół dużych naczyń krwionośnych m.in. w centralnej części klatki piersiowej, w okolicach tchawicy, oskrzeli i aorty, w okolicach wątroby, śledziony, a także w dolnej części jamy brzusznej i miednicy w pobliżu jajników oraz pęcherza moczowego.

Do postawienia pełnego rozpoznania potrzebne jest ustalenie przebiegu choroby, czyli tzw. wywiad lekarski. Lekarz musi zbadać wszystkie dostępne węzły chłonne, określić ich wielkość, spoistość, ruchomość oraz ustalić, czy są bolesne. Zawsze jednak, aby z całą pewnością postawić diagnozę, podejrzany węzeł chłonny należy pobrać chirurgicznie do badania histopatologicznego. Badanie zmienionych tkanek pod mikroskopem to jedyny wiarygodny sposób rozpoznania tej choroby. W celu dokładnego oznaczenia typu chłoniaka należy: określić stopień zaawansowania klinicznego, wykonać pełne badania laboratoryjne krwi, radiologiczne badanie klatki piersiowej, badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej i jamy brzusznej (oraz innych lokalizacji), rezonans magnetyczny, należy również wykonać badanie szpiku kostnego.

PORADNIK PACJENTA

 

Jak wygląda leczenie chorych na chłoniaki?

Leczenie osób chorych na chłoniaki powinno odbywać się w ośrodkach wyspecjalizowanych w leczeniu nowotworów układu odpornościowego. Przebieg leczenia zależy m.in. od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby. Ze względu na dużą różnorodność chłoniaków istnieje bardzo wiele schematów ich leczenia. Metody wykorzystywane w leczeniu chłoniaków to m.in. immunochemioterapia (chemioterapia + terapia celowana), radioterapia i zabiegi chirurgiczne. Skuteczność leczenia zależy m.in. od rodzaju nowotworu, stopnia zaawansowania choroby i wieku pacjenta. Im później nastąpi diagnoza tym trudniejsze jest leczenie.

Organizatorzy kampanii „Zdemaskuj chłoniaka” wierzą, że dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym uda się zwiększyć świadomość społeczną na temat chłoniaków i tym samym zwiększyć liczbę osób wcześnie zdiagnozowanych, a dzięki temu zmniejszyć śmiertelność.

Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach obchodzony jest od 2004 roku z inicjatywy Lymphoma Coalition (http://www.lymphomacoalition.org/) - międzynarodowej organizacji, zrzeszającej stowarzyszenia pacjentów z całego świata. Działania podejmowane na całym świecie przy okazji Światowego Dnia Wiedzy o Chłoniakach mają upowszechniać wiedzę o nowotworach układu limfatycznego, ich objawach, metodach diagnozy oraz leczenia.

www.zdrowie.fit.pl