fit.pl mobile logo

Dlaczego dawcy wycofują się z procedury oddania szpiku?

Statystycznie każdego dnia 4 polskich dawców z bazy Fundacji DKMS oddaje krwiotwórcze komórki macierzyste dla chorych potrzebujących przeszczepienia. W 2020 roku dawcy szpiku podarowali aż 1198 szans na życie. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy dawcy wycofują się z procedury lub nie mogą do niej przystąpić. Jakie są tego przyczyny? Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na liczbę dawców biorących udział w procedurze oddania krwiotwórczych komórek macierzystych bądź szpiku dla pacjentów walczących z nowotworami krwi?

Przyczyny niedostępności dawców przed pandemią i w trakcie

Zanim dawcy oddadzą krwiotwórcze komórki macierzyste bądź szpik kostny, muszą pomyślnie przejść przez proces tzw. typizacji potwierdzającej. Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej koordynator Fundacji DKMS pyta potencjalnego dawcę o stan zdrowia oraz o to, czy podtrzymuje on chęć pomocy drugiej osobie.

Dawca uzyskuje szczegółowe informacje o tym, jak wygląda cały proces. Po wyrażeniu zgody na udział w procedurze, koordynator umawia termin pobrania kilku próbek krwi. Pobranie krwi jest niezbędne do potwierdzenia ostatecznej zgodności pomiędzy dawcą a biorcą, wykonania badań wirusologicznych oraz oznaczenia grupy krwi.

Pobranie odbywa się w przychodni, punkcie pobrań lub laboratorium znajdującym się możliwie jak najbliżej miejsca zamieszkania dawcy.


Zdarzają się sytuacje, że już na etapie typizacji potwierdzającej dawcy nie przystępują do dalszej procedury z różnych powodów. W okresie od marca do grudnia 2019 roku, około 30% dawców, z którymi kontaktowała się Fundacja DKMS, było niedostępnych. Wśród głównych przyczyn niedostępności dawców na etapie typizacji potwierdzającej były:

· Powody medyczne (40%): zdiagnozowane choroby lub zabiegi medyczne. Niektórzy dawcy byli na etapie diagnozowania. Najczęściej występującymi chorobami, powodującymi niedostępność dawców, były schorzenia neurologiczne, kardiologiczne i hematologiczne, jak np. anemia. Niektóre powody medycznej niedostępności miały charakter tymczasowy, a niektóre definitywnie wykluczyły dawstwo szpiku.

· Powody niemedyczne (53%): stały pobyt za granicą lub wyjazd zagraniczny, brak chęci do wzięcia udziału w procedurze, powody osobiste czy ciąża. Również powody niemedyczne mogą być tymczasowe lub stałe.


· W przypadku 7% powodem była niedostępność dawcy, spowodowana nieaktualnymi danymi, podanymi podczas procesu rejestracji, co uniemożliwiło Fundacji DKMS kontakt z potencjalnym dawcą szpiku.

Oddawanie szpiku a pandemia COVID-19

W analogicznym okresie 2020 roku (marzec-grudzień) 34% potencjalnych dawców szpiku z bazy Fundacji DKMS było niedostępnych na etapie typizacji potwierdzającej. Do listy powodów dołączyły kwestie związane z pandemią:

· Powody medyczne (40%): zdiagnozowane choroby lub zabiegi medyczne. Niektórzy dawcy byli na etapie diagnozowania. Najczęściej występującymi chorobami, powodującymi niedostępność dawców, były schorzenia neurologiczne, kardiologiczne i hematologiczne, jak np. anemia. Dodatkowo, część dawców miała aktualne podejrzenie zakażenia lub chorowała na COVID19, a część miał kontakt z osobą chorą.

· Przyczyny niemedyczne (43%): najczęściej stały pobyt za granicą lub wyjazd zagraniczny, brak zainteresowania procedurą, powody osobiste czy ciąża lub obawa przed zakażeniem się koronawirusem:
· Obawa przed zakażeniem w trakcie procedury pobrania szpiku (9%).
· Kontakt z osobą zakażoną COVID-19 (2%).
· Zakażenie COVID-19 – niewielki odsetek.

· Jednym z czynników, podobnie jak w 2019 roku, była niedostępność dawcy (6%) z powodu nieaktualnych danych kontaktowych.


Po informacji z kliniki leczącej pacjenta o wybraniu dawcy, nawiązywany jest ponowny kontakt z dawcą. Może to nastąpić w okresie od 1 do 3 miesięcy po pierwszym telefonie. Czasami ten okres bywa dłuższy ze względu na stan zdrowia biorcy.

Dawca pytany jest o to, czy podtrzymuje swoją gotowość do oddania krwiotwórczych komórek macierzystych bądź szpiku. Po potwierdzeniu zgody kierowany jest do ośrodka pobrania na szczegółowe badania medyczne, które mają potwierdzić czy stan zdrowia dawcy pozwala na donację.

Procedura pobrania materiału do przeszczepienia zawsze musi być bezpieczna zarówno dla dawcy, jak i dla pacjenta.

Pandemia COVID-19 spowodowała zmniejszenie liczby pobrań krwiotwórczych komórek macierzystych od dawców z bazy Fundacji DKMS.


· Średnia pobrań w miesiącu od dawców z bazy Fundacji DKMS w 2019 roku wynosiła 116 a w roku zdominowanym przez pandemię 101.

· W 2019 roku z procedury wycofały się 44 osoby, natomiast w ubiegłym roku 70.

· Do najczęstszych powodów wycofania się z procedury pobrania w 2019 roku należały powody osobiste tj.: czasowa niedostępność dawców, wyjazd zagraniczny, urlop czy obowiązki służbowe. W 2020 roku przyczyny te związane były w dużej mierze z pandemią – obawa przed wzięciem udziału w procedurze, wykonywanie zawodu medycznego i tym samym zaangażowanie w walkę z pandemią lub duże ryzyko zakażenia, obawa przed utratą pracy, brak możliwości wzięcia urlopu, ale również obowiązki służbowe, wyjazd zagraniczny czy problemy rodzinne.


Dawcy nie byli kwalifikowani do procedury pobrania również z przyczyn medycznych.


· W 2019 roku najczęstszymi przyczynami medycznymi, skutkującymi wykluczeniem Dawcy były: anemia, aktywne zakażenia, podwyższone enzymy wątrobowe czy zaburzenia funkcji tarczycy.

W 2020 roku najczęstszymi przyczynami były pozytywne wyniki na COVID-19, nieprawidłowe wyniki morfologii - w tym anemia.

Warto podkreślić, że donacja w trakcie pandemii jest stosunkowo bezpieczna. Fundacja DKMS, kierując się bezpieczeństwem dawców, wprowadziła szereg procedur, których celem jest maksymalne odizolowanie dawców od osób trzecich, które nie są związane z procedurą pobrania.


Aktualizacja danych może uratować komuś życie

Czy zmiana telefonu, miejsca zamieszkania lub adresu e-mail może mieć wpływ na czyjeś życie? Może, jeśli jesteśmy potencjalnym dawcą szpiku. Nieaktualne dane uniemożliwiają kontakt Fundacji DKMS z potencjalnym dawcą. Gdy na pomoc czeka pacjent, wymagający przeszczepienia, liczy się również czas, w którym dawca przystąpi do procedury.


Aktualizacja danych przez potencjalnych dawców szpiku, zarejestrowanych w bazie Fundacji DKMS, jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia nam kontakt, gdy okaże się, że pacjent wymaga pomocy właśnie tego konkretnego dawcy.

- Zdarzają się sytuacje, gdy po nawiązaniu kontaktu z Dawcą okazuje się, że od jakiegoś czasu przebywa za granicą lub z powodów zdrowotnych jest tymczasowo lub stale niedostępny. Jeśli zmianie uległ stan zdrowia dawcy, ma zaplanowane zabiegi bądź operację, dawczyni jest w ciąży lub karmi piersią, to prosimy, aby dawcy zgłaszali nam takie kwestie na adres medyczne@dkms.pl. Wtedy Dawca jest blokowany w bazie i nie jest widoczny dla ośrodków poszukiwawczych. Jeśli natomiast zmianie ulegają dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania lub dawca planuje dłuższy pobyt za granicą, to wystarczy, że poświęci chwilę, aby poinformować o tym fundację. Aktualizacji danych można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie fundacji: FORMULARZA AKTUALIZACJI DANYCH lub napisać na adres e-mailowy: aktualizacja@dkms.pl. Decyzja o przystąpieniu do grona potencjalnych Dawców szpiku łączy się z odpowiedzialnością i trzeba o tym pamiętać – mówi Magdalena Przysłupska, rzecznik prasowy Fundacji DKMS.

PODZIEL SIĘ Z INNYMI

Napisz komentarz...
Zaloguj przez Facebooka

Prywatność
Polityka prywatności 

Redakcja
26-600 Radom
Ul. Okulickiego 39, IIP
TEL: 48 380 30 62 wew. 12
E-mail: biuro@portal.fit.pl

RODO

Szanowny Czytelniku!

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Nie zmieniamy naszych uprawnień.

Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Fit.pl Sp.z.o.o.. Dane osobowe niezbędne gromadzone przez serwis www.fit.pl są objęte ochroną danych osobowych: nie są i nie będą nikomu odsprzedawana ani udostępniane. W czasie korzystania z serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, które należy podać to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Fit.pl Sp.z.o.o z siedzibą w Radomiu (dalej także będziemy używać skrótu „Fit.pl”) oraz nasi Zaufani partnerzy czyli podmioty niewchodzące w skład Fit.pl ale będące naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszych stronach, do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach, aby:

  • dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań oraz do przeprowadzania konkursów z nagrodami,
  • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,
  • pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań,
  • dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych parterów.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo tutaj.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk „zgadzam się” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności Fit.pl, w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów, w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) przez opisane wyżej Fit.pl oraz Zaufanych Partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać korzystając z narzędzia dostępnego tutaj.

Zgadzam się
Nie teraz
fit.pl profil na Facebooku
fit.pl kanał na Youtube
Forum dyskusyjne fit.pl