fit.pl mobile logo

Fizjologia ćwiczeń

Ćwiczenia są formą aktywności fizycznej w czasie wolnym od pracy polegającą na powtarzaniu w danym czasie określonych czynności (trening) w szczególnym celu, jakim jest poprawa kondycji fizycznej lub stanu zdrowia
Ćwiczenia są formą aktywności fizycznej w czasie wolnym od pracy polegającą na powtarzaniu w danym czasie określonych czynności (trening) w szczególnym celu, jakim jest poprawa kondycji fizycznej lub stanu zdrowia. Jeśli zostały zalecone przez lekarza, program powinien określać rodzaj, stopień intensywności, częstotliwość, czas trwania i progresję zalecanej czynności.

Rodzaj ćwiczeń to dokładny opis czynności wraz z zalecanym schematem rozkładu w czasie ze szczególnym zaznaczeniem, jak długo ma trwać każde ćwiczenie oraz przerwa na wypoczynek w przypadku ćwiczeń przerywanych. Intensywność można określić w kategoriach względnych lub bezwzględnych. Częstotliwość ćwiczeń określa się jako liczbę sesji w tygodniu. Czas trwania poszczególnych ćwiczeń podaje się w minutach lub godzinach.

Dawka i cel
Poszukując najskuteczniejszego schematu i dawki ćwiczeń w przewlekłym lub nawracającym bólu krzyża musimy pamiętać o pewnych podstawowych zasadach. Jedną z nich jest specyficzność treningu. Oznacza ona, że efekt treningu jest swoisty dla docelowych struktur anatomicznych i związany z dawką wysiłku. Uzyskuje się go jedynie w strukturach uczestniczących w treningu. Przy zwiększonej intensywności treningu, efekt także jest większy, chyba że dojdzie do przeciążenia a w konsekwencji do urazu przeciążeniowego. Ponadto efekt treningu jest swoisty dla jego rodzaju. Trening siłowy nie zwiększa w sposób istotny wytrzymałości i odwrotnie. Z kolei jeszcze inne techniki potrzebne są do ćwiczenia koordynacji i określonych umiejętności. Dlatego przy ocenie skuteczności programu ćwiczeń w bólach kręgosłupa trzeba mieć na względzie rodzaj stosowanych ćwiczeń i ich teoretycznie możliwe efekty. Oczekiwania, by ćwiczenia typu aerobowego wywarły istotny wpływ na masę mięśni grzbietu, maksymalną siłę, koordynację i wytrzymałość byłyby nierealistyczne, ponieważ tego typu ćwiczenia usprawniają w większym stopniu układ sercowo - naczyniowy niż mięśnie grzbietu.
Przeprowadzono kilka badań nad swoistością i częstością treningu i braku treningu dla siły okolicy lędźwiowej. Niska częstotliwość treningu - raz w tygodniu - przy użyciu specjalnych przyrządów do ćwiczeń kręgosłupa stanowiła skuteczny bodziec rozwijający siłę wyprostu okolicy lędźwiowej. Jest to jednak oczywiste, że wyższa częstotliwość daje korzyści co najmniej także w zakresie wytrzymałości i koordynacji. Siłę izometrycznego wyprostu lędźwiowego można utrzymać po zakończeniu programu przy zredukowanej częstotliwości ćwiczeń - efekt ten może dawać już jeden trening miesięcznie. Główny problem polega jednak na tym, że w przypadku braku treningu po przywróceniu sprawności, efekty osiągnięte np. w zakresie maksymalnej siły znikną w ciągu kilku miesięcy. Dlatego utrzymanie optymalnej czynnościowej sprawności fizycznej wymaga trwałych zmian nawyków w dziedzinie aktywności fizycznej oraz innych elementów stylu życia.
ćwiczenia aerobowe ćwiczenia wzmacniające ćwiczenia mięśni grzbietu izolowane, kontrolowane ćwiczenia kręgosłupa
metoda marsz,jogging,aerobik itp. ćwiczenia z oporem ćwiczenia z oporem obciążenie skierowane na kręgosłup,
skutki
ogólna sprawność poprawa utlenowania
ogólna sprawność siła mięśni grzbietu poprawa kondycji i kontroli pracy tułowia
ostry ból kręgosłupa czas trwania 0-7 tyg.
nawracający (ostry lub przewlekły) ból krzyża nawrót minionego lub zaostrzenie utrzymującego się bólu
podostry ból krzyża 7 tyg. do 3 m-cy (6 tyg. do 6 m-cy)
przewlekły ból krzyża czas trwania > 3 m-cy (>6 m-cy)


 

W różnych krajach i regionach używa się różnych definicji bólu kręgosłupa. Najszerzej stosowane są jednak:
 

Ostry ból krzyża. Istnieją uzasadnione dane świadczące, iż w leczeniu ostrego bólu krzyża ćwiczenia nie są skuteczniejsze niż zwykła, codzienna aktywność. Należy ograniczyć leżenie w łóżku do minimum i jak najszybciej podjąć normalny tryb życia. Przy przedłużających się dolegliwościach mało obciążające ćwiczenia aerobowe zapobiegną zniedołężnieniu wynikającemu z bezruchu a ćwiczenia wytrzymałościowe można podjąć w ciągu dwóch tygodni od zachorowania. W takiej sytuacji pomocne są również ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu o stopniowo wzrastającej intensywności.

Podostry ból krzyża. Istnieją dane wskazujące, że w tej grupie pacjentów stopniowo rozszerzany program aktywizacji wspólnie z terapią behawioralną ma przewagę nad tradycyjnym leczeniem bólów krzyża włącznie z tradycyjną fizykoterapią. Na tym etapie szczególnie ważne jest zapobieganie utrwaleniu się bólu.

Przewlekły ból krzyża. W tej grupie pacjentów notuje się istotną poprawę zarówno subiektywną jak i obiektywną w zakresie funkcji skorelowaną z ćwiczeniami - zarówno w postaci przewlekłej jak i subchronicznej. Ćwiczenia poprawiają siłę mięśniową i wytrzymałość, a przy tym powodują zmniejszenie bólu i stopnia niesprawności. Ponadto pod wpływem rehabilitacji z nastawieniem na przywrócenie sprawności poprawia się kontrola psychomotoryczna. Udokumentowano też wzrost pod wpływem ćwiczeń masy mięśniowej. Są też doniesienia o dobrych rezultatach schematów terapeutycznych wykorzystujących ćwiczenia w celu możliwości powrotu do pracy.

Przewlekły ból krzyża powodujący inwalidztwo. Jeśli przewlekły ból krzyża prowadzi do wcześniejszego przejścia na emeryturę lub powtarzających się długotrwałych okresów niezdolności do pracy, można uznać, że powoduje on inwalidztwo. Co do wyników terapii odnoszących się do procentu pacjentów z tej grupy, którzy wracają do pracy, istnieją kontrowersje między Stanami Zjednoczonymi, a Skandynawią. Powrót do pracy pacjenta z przewlekłym bólem krzyża w krajach o wysoko rozwiniętym systemie pomocy socjalnej i wysokimi wskaźnikami bezrobocia jawi się zadaniem niemal niewykonalnym. Wydaje się, że potrzebna jest przede wszystkim wczesna rehabilitacja - preferowana w nawracającej lub podostrej fazie choroby - jako profilaktyka przechodzenia obu tych faz w trwałe inwalidztwo.

Nawracający ból krzyża. Wiele badań wskazuje, że dolegliwości bólowe krzyża mają naturalną tendencję do fluktuacji, tj. ich nasilanie zmienia się w czasie. Każdy nawrót zwiększa prawdopodobieństwo następnego, zaś przebycie epizodu bólu krzyża jest silnym czynnikiem ryzyka kolejnego epizodu. Na ból krzyża co najmniej raz w roku cierpi mniej więcej połowa populacji krajów uprzemysłowionych. Wiele z tych osób mogłoby odnieść korzyści z wczesnej interwencji zapobiegającej utrwalenie się bólu. Momentem alarmującym powinna być kolejna niezdolność do pracy spowodowana bólem krzyża.

www.fit.pl 


PODZIEL SIĘ Z INNYMI

Napisz komentarz...
Zaloguj przez Facebooka

Prywatność
Polityka prywatności 

Redakcja
26-600 Radom
Ul. Okulickiego 39, IIP
TEL: 48 380 30 62 wew. 12
E-mail: biuro@portal.fit.pl

RODO

Szanowny Czytelniku!

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Nie zmieniamy naszych uprawnień.

Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Fit.pl Sp.z.o.o.. Dane osobowe niezbędne gromadzone przez serwis www.fit.pl są objęte ochroną danych osobowych: nie są i nie będą nikomu odsprzedawana ani udostępniane. W czasie korzystania z serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, które należy podać to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Fit.pl Sp.z.o.o z siedzibą w Radomiu (dalej także będziemy używać skrótu „Fit.pl”) oraz nasi Zaufani partnerzy czyli podmioty niewchodzące w skład Fit.pl ale będące naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszych stronach, do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach, aby:

  • dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań oraz do przeprowadzania konkursów z nagrodami,
  • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,
  • pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań,
  • dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych parterów.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo tutaj.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk „zgadzam się” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności Fit.pl, w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów, w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) przez opisane wyżej Fit.pl oraz Zaufanych Partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać korzystając z narzędzia dostępnego tutaj.

Zgadzam się
Nie teraz
fit.pl profil na Facebooku
fit.pl kanał na Youtube
Forum dyskusyjne fit.pl