KONKURS z Serca Natury - Naturalny sposób na deser dla rodziny!

Domowy deser nie musi być nudny, może być naturalnie pyszny i bardzo zdrowy! Jeśli zwracasz uwagę na to, co jesz i podajesz swoim bliskim, ten konkurs jest dla Ciebie. Zainspiruj się linią Z Serca Natury i podziel swoim pomysłem na smaczną i zdrowszą wersję Waszego ulubionego deseru.
2017-11-13 00:00
Udostępnij
KONKURS z Serca Natury - Naturalny sposób na deser dla rodziny!

Jak zwykły deser zmienić w bardziej naturalny, mniej kaloryczny i lekkostrawny? Nie trzeba wiele, czasem wystarczy wymienić kilka składników, ograniczyć ilość cukru, sięgnąć po szlachetne dodatki. Tak zrobiła Delecta, wprowadzając na rynek linię Z Serca Natury, stworzoną w myśl zasady „Jesteś tym, co jesz”. Proponuje w niej produkty wzbogacone o naturalne składniki, bez dodatku cukru, syropów i sztucznych barwników, m.in. budynie jaglane Delecta w trzech smakach: czekoladowym z belgijską czekoladą, waniliowym z dodatkiem naturalnej wanilii oraz malinowym z proszkiem malinowym, babeczki dyniowe czy kisiele owocowe z marchewką KIDS.

Zadanie konkursowe:

A Ty jaki masz sposób, aby zwykły deser przemienić w zdrowszy smakołyk dla swoich bliskich? Dodajesz bakalie, syrop klonowy, unikasz cukru? Podziel się z nami swoim kreatywnym pomysłem i weź udział w  konkursie. Do wygrania 5 zestawów produktów z Serca Natury od marki Delecta.

KONKURS ZAKOŃCZONY! NAGRODY WĘDRUJĄ DO:

iwonaakliszcz@

kasia_adamska@

blondyneczka1986@

k_wojcik1990@

mgda-witkiewicz@

GRATULUJEMY:)

Czas trwania konkursu: 13 - 20 listopada 2017
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres konkurs@fit.pl z tematem "Konkurs z Serca Natury".
Wybierzemy pięć najciekawszych odpowiedzi i nagrodzimy zestawem produktów z Serca Natury od marki Delecta.

 

REGULAMIN KONKURSU ”Konkurs z Serca Natury”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu ”Konkurs z Serca Natury” zwany dalej konkursem, jest Fit.pl Sp. z o. o.
1.1. Fundatorem nagród w Konkursie jest marka Delecta
zwany dalej „Fundatorem”.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie, Rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs organizowany jest na stronie http://www.fit.pl serwisu z grupy FIT.pl. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od dnia 13 listopada 2017 do dnia 20 listopada 2017 roku, do godz. 24:00.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zgłoszenia w konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.
3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 są przetwarzane przez FIT.pl Sp.z.o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 9, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem konkursu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która od dnia 13 listopada 2017 do dnia 20 listopada 2017, do godz. 24:00 dokona zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.
2. Zgłoszenie uczestnictwa polegała na wykonaniu zadania konkursowego oraz przesłaniu zgłoszenia zatytułowanego „Konkurs z Serca Natury” na adres e-mail: konkurs@fit.pl
3. Zadanie konkursowe uczestników:A Ty jaki masz sposób, aby zwykły deser przemienić w zdrowszy smakołyk dla swoich bliskich? Dodajesz bakalie, syrop klonowy, unikasz cukru? Podziel się z nami swoim kreatywnym pomysłem i weź udział w  konkursie.
Wygrają najciekawsze odpowiedzi. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców
4. Każde przesłane zgłoszenie na adres konkurs@fit.pl z tytułem maila „Konkurs z Serca Natury" w trakcie trwania konkursu będzie rejestrowane w systemie elektronicznym Organizatora, jako jedno uprawnienie do nagrody konkursowej. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
5. Każdy uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie, może ubiegać się o nagrodę, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
6. W dniu 21 listopada 2017 specjalnie powołana przez Organizatora komisja konkursowa wybierze najciekawsze odpowiedzi konkursowe wyłaniając trzech zwycięzców.
4. NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest 5 zestawów Z Serca Natury od marki Delecta. W skład zestawu wchodzą: 

 

 • Babeczki dyniowe
 • Budyń jaglany czekoladowy
 • Budyń jaglany waniliowy
 • Budyń jaglany malinowy
 • Owocowy kubek KIDS marchew-jabłko
 • Owocowy kubek KIDS marchew-banan
 • Owocowy kubek KIDS marchew-pomarańcza
 • Brownie
 • Ciasto marchewkowe
 • Proszek do pieczenia
 • Cukier waniliowy
 • Cukier migdałowy
 • Krem Karpatka
 • Krem waniliowy
 • Krem tiramisu
 • Galaretka deserowa cytryna
 • Galaretka deserowa truskawka
 • Galaretka deserowa pomarańcza


2. Nagrody w konkursie zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Nagrody zostaną wydane w terminie wskazanym w regulaminie konkursu
3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursie.
5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I WYDANIE NAGRODY
1. Wyłonienie zwycięzców w konkursie przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołaną komisję konkursową w dniu 21 listopada 2017 roku.
2. W przyznaniu nagród biorą udział wszystkie zgłoszenia zarejestrowane od dnia 13.11.2017 do dnia 21.11.2017, do godz. 24:00.
3. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność odpowiedzi, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.
5. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni drogą mailową w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich wyłonienia, pod adresem e-mail, z którego zostało dokonane zgłoszenie.
6. Organizator zastrzega, że powiadomienie zwycięzcy o wygraniu nagrody, nastąpi wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody.
7. Organizator zastrzega, że nie będzie informował pozostałych uczestników konkursu o braku wygranej droga mailową.
8. Organizator zastrzega, iż nie wypłaci równowartości nagród w gotówce.
9. Dane zwycięzcy będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji danych zwycięzcy oraz treści jego odpowiedzi na pytanie konkursowe m.in. na stronie www.fit.pl
10. Za pomocą wiadomości email potwierdzającej wygraną zwycięzca zostanie poinformowany, że w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia o wygranej powinien potwierdzić za pomocą wiadomości email dane osobowe oraz oświadczenie o pełnoletniości i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym konkursem oraz, że nie dotyczą go zastrzeżenia pkt. 2 rozdział 2 niniejszego regulaminu. W treści maila Zwycięzca powinien podać model wybranego przez siebie obuwia oraz rozmiar.
11. Po otrzymaniu przez Organizatora informacji dot. wygranej oraz danych adresowych, o których mowa w punkcie 10, nagrody zostaną wysłane zwycięzcom pocztą lub kurierem w terminie wyznaczonym przez Organizatora jednak nie później niż 14 dni od daty przysłania maila o którym mowa w pkt. 9 rozdział 2 niniejszego regulaminu
12. Nagroda niewydana w konkursie z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy pozostaną w dyspozycji Organizatora.
6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody, o których mowa w pkt. 4.1, będzie komisja konkursowa.
2. Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
3. Komisja konkursowa dokonując weryfikacji zgłoszeń konkursowych, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym regulaminem oraz kryterium oryginalności wykonania zadania konkursowego.
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 31 dni od ostatecznego dnia wydania nagród. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, adres email, z którego wysłane zostało zgłoszenie, treść wysłanego zgłoszenia, datę i godzinę wysłanego zgłoszenia.
3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie regulaminu.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
8. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzców konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez uczestników konkursu.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin konkursu dostępny będzie w biurze Organizatora: FIT.pl Sp.z.o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 9 oraz www.fit.pl
2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.