Wesprzyj rozwój dziecka poprzez gry i zabawy ruchowe

Gry i zabawy ruchowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym rozwoju psychofizycznym dzieci. W wychowaniu do aktywności ruchowej we wczesnym dzieciństwie nieoceniony wpływ mają rodzice. Jest to pierwsze środowisko socjalizacji, wprowadzające dziecko w świat szeroko pojętej aktywności fizycznej  
fit.pl
2013-08-09 00:00
Udostępnij
Wesprzyj rozwój dziecka poprzez gry i zabawy ruchowe
Poprzez gry i zabawy ruchowe kształtujemy nie tylko aktywność fizyczną dzieci, ale także stymulujemy rozwój psychiczny oraz przygotowujemy do życia w społeczeństwie.

Najbardziej aktualną definicję zdrowia przedstawia Światowa Organizacja Zdrowia. W bezpośrednim tłumaczeniu na język polski-zdrowie to pozytywny stan samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego, a nie tylko brak choroby lub ułomności. Możemy śmiało stwierdzić, iż gry i zabawy mają kluczowy wpływ na zdrowie naszego dziecka.

Gry i zabawy ruchowe mają nieoceniony wpływ na prawidłową relację dziecko-rodzic.

Najważniejszym elementem jest scalenie rodziny, która we współczesnym świecie narażona jest na wiele wpływów dezintegracyjnych. Kształtowanie aktywnego spędzania czasu występuje w różnych fazach rozwoju, jednak dużą uwagę należy zwrócić przy zadaniach związanych z małymi dziećmi. W wieku przedszkolnym dziecko prowokuje rodziców do aktywności ruchowej, dzięki temu jest okazja do integracji rodziny.

Gry i zabawy ruchowe w rodzinie niosą za sobą szersze konsekwencje w postaci wdrażania do aktywności fizycznej, zamiłowania do wysiłku fizycznego oraz wzmacniają więzi rodzinne.Niektóre formy aktywności ruchowej zaniedbane w młodszym okresie, nie da się zastąpić w życiu dorosłym. Nabywanie przez dzieci nawyków zabawowych pozostawia trwały ślad w życiu dorosłym. Młodzież w miarę dojrzewania chętniej spędza czas z rówieśnikami, jednak nadal rodzina stanowi punkt odniesienia w kwestii systemu wartości.

Gry i zabawy ruchowe w rodzinie niosą za sobą wiele wartości wychowawczych, które mają istotny wpływ na kontakty międzyludzkie. W atmosferze wspólnie spędzonego aktywnie czasu, rodzice mogą wychowywać swoje dzieci, kształtować osobowość, pobudzać i rozwijać takie cechy jak: wytrwałość, odpowiedzialność, wspólne działanie w grupie, pomoc partnerowi, szacunek do innych uczestników. Aktywność ta ma nie tylko wpływ na same dzieci, ale także na rodziców, którzy lepiej poznają swoje dzieci, ich potrzeby oraz oczekiwania.

Gdy prowadzę gry i zabawy ruchowe, zawsze staram się angażować w zajęcia rodziców.

Nawet najprostsze czynności typu: sędziowanie, pomaganie w organizacji zabawy czy też udział w samej zabawie, przyczyniają się do wzrostu zainteresowania u dzieci, które chętniej ćwiczą, częściej podejmują wyzwania.

Reasumując, uważam że gry i zabawy ruchowe dla dzieci są najlepszą formą aktywności fizycznej oraz kształtują wszechstronny rozwój psychofizyczny dziecka.

Piotr Nowak

www.wychowaniefizyczne.net