Czy pojazdy elektryczne częściej się zapalają ?

Pożary akumulatorów w pojazdach elektrycznych nie są częste, ale się zdarzają. Oto, co musisz wiedzieć, aby im zapobiec. Jak często dochodzi do pożarów akumulatorów w pojazdach elektrycznych?
2023-06-02 00:00
Udostępnij
Czy pojazdy elektryczne częściej się zapalają ?

Aktualne dostępne dane pokazują, że pożary akumulatorów w pojazdach elektrycznych są rzadkie.

  • Pojazdy, które się zapalają, należą do następujących kategorii:
  • 45% z powodu usterek mechanicznych lub zaniedbań;
  • 23% z powodu awarii izolacji przewodów elektrycznych lub kabli;
  • 5% z powodu kolizji lub przewrócenia się pojazdu;
  • 27 % z powodu nieostrożności lub niezamierzonego działania.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: To dobry powód, aby trzymać gaśnicę w pojeździe.

Co wywołuje pożar akumulatora pojazdu elektrycznego ?

Akumulatory wysokonapięciowe mogą zostać przebite podczas uderzenia lub może dojść do zwarcia przewodów i kabli. Iskra ze zwarcia może zapalić łatwopalne rozpuszczalniki organiczne akumulatora, podpalając poszczególne ogniwa, które przegrzewają się i zapalają inne ogniwa https://www.mamtoo.pl/motoryzacja/

Ucieczka termiczna to kolejna poważna przyczyna. To zjawisko, w którym ogniwo litowo-jonowe wchodzi w niekontrolowany, samonagrzewający się stan. Jeśli ciepło nie może normalnie zniknąć, może to doprowadzić do pożaru. Wiele rzeczy może wywołać niekontrolowany wzrost temperatury, od złej konstrukcji baterii i wentylacji po ładowanie baterii przed jej ostygnięciem. Zjawisko to dotyczy wszystkich baterii litowo-jonowych, w tym tych w smartfonach i elektrycznych szczoteczkach do zębów.

Czy trudniej jest ugasić pożar pojazdu elektrycznego ?

Tak. Zagrożenia dla bezpieczeństwa osób udzielających pierwszej pomocy w przypadku pożaru akumulatora pojazdu elektrycznego są znaczące. Gdy rozpuszczalniki organiczne i łatwopalne gazy zapalą się, żywią się elektrolitem, powodując samopodtrzymujący się, trudny do ugaszenia pożar.

Jak zmniejszyć ryzyko pożaru akumulatora pojazdu elektrycznego ?

Codzienne monitorowanie stanu akumulatora i wyłączanie zasilania w przypadku zapalenia się lampki ostrzegawczej akumulatora wysokiego napięcia może pomóc zapobiec pożarowi i wydłużyć żywotność akumulatora.

Sprawdź spód samochodu po wypadku lub przejechaniu przez gruz drogowy. Sprawdzaj akumulatory pojazdów elektrycznych pod kątem wycieków i korozji w ramach regularnych przeglądów. Przed ładowaniem odczekaj, aż akumulator całkowicie ostygnie. Używaj wyłącznie zatwierdzonych, kompatybilnych ładowarek poziomu 1 i 2. Nigdy nie używaj pękniętej lub uszkodzonej wtyczki ładowania. Ładuj pojazd elektryczny w dobrze wentylowanym miejscu www.mamtoo.pl

Utrzymuj akumulator naładowany w zakresie od 20 do 80 procent. Ładowanie do 80 procent pozostawia miejsce na energię z hamowania regeneracyjnego, zmniejszając prawdopodobieństwo przegrzania. Upewnij się, że oprogramowanie systemu zarządzania akumulatorem jest aktualne.
Sprawdź warunki pogodowe przed ładowaniem. Nie ładuj akumulatora podczas deszczu.