fit.pl mobile logo

Mięśnie głowy - strona przednia

 
 • Mięśnie wyrazowe:
  A.
  mięśnie sklepienia czaszki (m. naczaszny)
  - m. potyliczno-czołowy (ma dwa brzuśce potyliczny i czołowy)
  - m. skroniowo-ciemieniowy 
  - czepiec ścięgnisty - jest to wspólne ścięgno dla ww. mięśni
  B. mięśnie otoczenia szpary powiek 
  - m. okrężny oka (3 części: oczodołowa, powiekowa i łzowa)
  - m. marszczący brwi
  - m. podłużny
  C. mięśnie otocznia szpary ust
  - m. szeroki szyi
  - m. obniżacz wargi dolnej
  - m. obniżacz kata ust
  - m. bródkowy
  - m. śmiechowy
  - m. jarzmowy większy
  - m. jarzmowy mniejszy
  - m. dźwigacz wargi górnej i skrzydełka nosa
  - m. dźwigacz wargi górnej
  - m. dźwigacz kata ust
  - m. policzkowy
  - m. okrężny ust
  D. mięśnie otoczenia nozdrzy
  - m. nosowy
  - m. obniżacz przegrody nosa
  E. mięśnie małżowiny usznej
  - m. uszny przedni
  - m. uszny górny
  - m. uszny tylny
 • Mięśnie szyi
  - wyróżniamy trzy grupy: powierzchowną, środkową (wszystkie związane z kości gnykową) i głęboką

  I. GRUPA POWIERZCHOWNA
  - m. szeroki szyi (platysma) - położony jest w okolicy przedniej i bocznej tuż pod skórą
  Pp: tkanka podskórna okolicy podobojczykowej na wysokości II / III żebra
  Pk: cz. boczna - na powięzi przyuszniczej i żwaczowej twarzy,
  cz. przyśrodkowa- kąt ust, łączy się z włóknami m. obniżacza wargi dolnej i m. obniżacza kąta ust - żuchwa, od guzka bródkowego do poziomu pierwszego zęba trzonowego.
  F: unosi skórę szyi z podłoża wraz tkanką podskórną dzięki czemu zmniejsza ciśnienie powietrza na ż. szyjną wewn., biegnącą pod mięśniem.- kąty ust. Pociąga ku dołowi i bocznie nadając twarzy wyraz strachu, gniewu.
  N: g. szyi n. twarzowego (r. colli), która zespala się z g. górną n. poprzecznego szyi ze splotu szyjnego (ale korzysta tylko z jego drogi).
  - mostkowo-obojczykowo-sutkowy (m. sterno-cleido-mastoideus - m. SCM)
  Pp: głowa przyśrodkowa -powierzchnia przednia rękojeści mostka, przykrywając częściowo staw most-kowo-obojczykowy,głowa boczna powierzchnia górna końca mostkowego obojczyka miedzy obu głowami znajduje się niewielka trójkątna szczelina - dół nadobojczykowy mniejszy.
  Pk: wyrostek sutkowaty kości skroniowej i boczna część kresy karkowej górnej
  F: gdy klatka piersiowa jest ustalona- jednostronnie-zgina głowę ku bokowi i odwraca głowę w stronę przeciwległą, unosząc twarz ku górze - obustronnie zgina głowę do tyłu unosząc twarz ku górze i wzmaga lordozę szyjną - przy ustalonym i wyprostowanym kręgosłupie w odc. szyjnym dz. obustron-nie pociąga głowę do przodu (np. podnoszenie głowy u leżącego) unosi głowę, gdy głowa jest usta-lona unosi mostek jest więc pomocniczym mięśniem wdechowym.
  N: g. zewn. n. XI -dodatkowego i gg. splotu szyjnego

  II. GRUPA ŚRODKOWA
  A. MM. PODGNYKOWE w liczbie 4, tworzą dwie warstwy
  powierzchowna - m. mostkowo-gnykowy i m. łopatkowo-gnykowy
  głęboka - m. mostkowo-tarczowy i m. tarczowo-gnykowy.
  - m. mostkowo-gnykowy (m. sternohyoideus)
  Pp: powierzchnia tylna rękojeści mostka, stawu mostkowo-obojczykowego końca mostkowego oboj-czyka.
  Pk: trzon kości gnykowej przyśrodkowo od m. łopatkowo-gnykowego.
  - m. łopatkowo-gnykowy ( m. omohyoideus)
  w części środkowej ma on ścięgno pośrednie które dzieli mięśień na brzusiec dolny i górny
  Pp: część boczna górnego brzegu łopatki i więzadło poprzeczne łopatki sięgając do podstawy wyrost-ka kruczego łopatki (venter inferior)
  Pk: trzon kości gnykowej ku bokowi od przyczepu m. mostkowo-gnykowego ( venter superior) 
  - m. mostkowo-tarczowy (m. sternothyroideus)
  Pp: pow. tylna rękojeści mostka i chrząstki I żebra, poniżej przyczepu m. 1
  Pk: kresa skośna chrząstki tarczowatej krtani
  - m. tarczowo-gnykowy (m. thyreohyoideus)
  Pp: kresa skośna chrząstki tarczowatej
  Pk: trzon i rogi większe k. gnykowej do tyłu od przyczepu mm. 1 i 2
  F: wspólnie ich funkcja polega na ustalaniu kości gnykowej, staje się ona wtedy punktem podpory w pracy mm języka lub przy obniżaniu żuchwy
  B. MM. NADGNYKOWE ( mm suprahyoidei)
  - m. dwubrzuścowy (m. digastricus) - zbudowany jest z dwóch brzuśców połączonych ścięgnem po-średnim
  Pp: rozpoczyna się brzuścem tylnym na wcięciu sutkowym k. skroniowej, biegnie ku przodowi do k gnykowej, przechodzi w ścięgno pośrednie, które przyczepia się do k. gnykowej pętlą ścięgnistą. Brzusiec przedni rozpoczyna się ścięgnem pośrednim i kierując się do przodu i ku górze przyczepia się do
  Pk: dołka dwubrzuścowego żuchwy
  F: przy ustalonej k. gnykowej opuszcza żuchwę ,przy ustalonej żuchwie podnosi kość gnykową
  N: n. żuchwowo-gnykowy od V3 - brzusiec przedni
  gałąź n twarzowego - brzusiec tylny
  - m. rylcowo-gnykowy (m. stylohyoideus)
  Pp: wyrostek rylcowaty kości skroniowej
  Pk: trzon, rogi większe k gnykowej
  F: pociąga k. gnykową ku górze i ku tyłowi
  N jak brzusiec tylny m. dwubrzuścowego
  - m. żuchwowo -gnykowy (m. mylohyoideus)
  Pp: kresa żuchwowo-gnykowa żuchwy
  Pk: szew łącznotkankowy biegnący od spojenia żuchwy do k gnykowej
  F: przy ustalonej k gnykowej opuszcza żuchwę, przy ustalonej żuchwie unosi k. gnykową i napina dno jamy ustnej unosząc język
  N: jak brzuśca przedniego m. dwubrzuścowego
  - m. bródkowo-gnykowy (m. geniohyoideus)
  Pp: kolec bródkowy żuchwy
  Pk: powierzchnia przednia trzonu k. gnykowej
  F: unosi k gnykową, opuszcza żuchwę unosi język w pierwszej fazie połykania
  N: włókna splotu szyjnego drogą n. XII (ew. też n. XII)

  III GRUPA GŁĘBOKA
  - wszystkie mm tej grupy mają przyczepy początkowe na kręgosłupie
  - wyróżnia się dwie podgrupy: boczna obejmuje mm pochyłe dochodzące do żeber, przyśrodkowa leży do przodu od kręgosłupa i łączy się tylko z kręgami
  MM. POCHYŁE (mm scaleni)
  - m. pochyły przedni ( m. scalenus ant.)
  Pp: rozpoczyna się trzema pasmami od guzków przednich wyrostków poprzecznych 3-6 kręgu szyjnego
  Pk: guzek m. pochyłego przedniego na I żebrze
  - m. pochyły środkowy (m. scalenus med.)
  Pp: 6-7 pasmami od brzegu bocznego bruzdy n rdzeniowego wyr poprzecznych 1-6 kręgu szyjnego
  Pk: na I żebrze do tyłu od bruzdy t podobojczykowej
  - m. pochyły tylny (m. scalenus post.)
  Pp: 2-3 pasmami od guzków tylnych wyr poprzecznych kręgów C5, C6 i C7
  Pk: pow. zewn. II żebra 
  - m. pochyły najmniejszy (m. scalenus minimus)
  Pp: 1, 2 pasma od wyrostków poprzecznych C6 i C7
  Pk: zewn. powierzchnia II żebra
  F: działając jednostronnie pochylają kręgosłup w odcinku szyjnym do boku, działając obustronnie zgina-ją go do przodu, gdy kręgosłup jest ustalony dźwigają I i II żebro ku górze są więc silnymi mm po-mocniczymi wdechowymi, szczególnie przy przegiętej do tyłu głowie i szyi.
  N: bezpośrednie gg splotu szyjnego i ramiennego

www.fit.pl

PODZIEL SIĘ Z INNYMI

Napisz komentarz...
Zaloguj przez Facebooka
Dominika Mazurowska

Wejdź teraz na: www.igortreneronline.pl i wygraj 10.000 złotych! Chcesz wyglądać seksownie i atrakcyjnie? Chcesz cieszyć się wspaniała sylwetką? Chcesz pokazać wszystkim, że możesz się zmienić? Wejdź teraz na stronę najlepszego trenera w Polsce: www.igortreneronline.pl Innowacyjne metody treningowe, nowoczesne plany żywieniowe, fachowa suplementacja. Dzięki nim zmiany zachodzą ekstremalnie szybko! Wejdź teraz na stronę najlepszego trenera w Polsce: www.igortreneronline.pl I zmień się nie do poznania nawet w ciągu jednego tygodnia! Pozbądź się tłuszczu na zawsze, zbuduj piękna smukłą sylwetkę lub wspaniałe muskularne ciało! Wejdź teraz na: www.igortreneronline.pl i wygraj 10.000 złotych!

Zgłoś nadużycie-

Prywatność
Polityka prywatności 

Redakcja
26-600 Radom
Ul. Okulickiego 39, IIP
TEL: 48 380 30 62 wew. 12
E-mail: biuro@portal.fit.pl

RODO

Szanowny Czytelniku!

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Nie zmieniamy naszych uprawnień.

Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Fit.pl Sp.z.o.o.. Dane osobowe niezbędne gromadzone przez serwis www.fit.pl są objęte ochroną danych osobowych: nie są i nie będą nikomu odsprzedawana ani udostępniane. W czasie korzystania z serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, które należy podać to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Fit.pl Sp.z.o.o z siedzibą w Radomiu (dalej także będziemy używać skrótu „Fit.pl”) oraz nasi Zaufani partnerzy czyli podmioty niewchodzące w skład Fit.pl ale będące naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszych stronach, do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach, aby:

 • dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań oraz do przeprowadzania konkursów z nagrodami,
 • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,
 • pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań,
 • dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych parterów.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo tutaj.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk „zgadzam się” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności Fit.pl, w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów, w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) przez opisane wyżej Fit.pl oraz Zaufanych Partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać korzystając z narzędzia dostępnego tutaj.

Zgadzam się
Nie teraz
fit.pl profil na Facebooku
fit.pl kanał na Youtube
Forum dyskusyjne fit.pl