Miejsce seniora: dom czy placówka opieki?

Choroba, niedołężność staje wilkiem pomiędzy seniorem a rodziną? Kto będzie opiekował się mamą, dziadkiem, gdy my będziemy w pracy? Ludzie w jesieni życia często nie mają wyboru, dom opieki staje się ich jedną alternatywą na życie  
fit.pl
2011-07-07 00:00
Udostępnij
Miejsce seniora: dom czy placówka opieki?
Wyalienowani i schorowani - seniorzy często stoją przed trudną sytuacją życiową. Choroba i kłopoty i brak czasu rodzinny zmuszają najbliższych do podjęcia niełatwe decyzji oddania osoby bliskiej pod opiekę kogoś obcego lub na stałe umieszczenia go w domu opieki.

Jeśli decyzję tę senior podejmuje wspólnie z rodziną lub sam sprawa wydaje się prostsza. (Nie chce być ciężarem dla rodziny widzi konieczność całodobowej opieki, wie, że znajdzie tam przyjaciół z podobnymi kłopotami i bolączkami).

senior opieka

Tymczasem, jeśli dom opieki wybierają bliscy bez porozumienia z seniorem np. ze względu na jego niepoczytalność, postępującą chorobę Alzheimera czy choćby Parkinsona w środowisku i opinii pojawiają się zarzuty, że najbliżsi w ten sposób chce pozbyć się ciężaru oraz unika odpowiedzialności.

W naszej obyczajowości przyjął się pogląd, że zadaniem rodziny jest zorganizowanie opieki (oznacza głównie samodzielną opiekę) osobom w podeszłym wieku, chorym, którzy nie potrafią już funkcjonować w społeczeństwie.

[-------]

opieka-seniorJak zatem powinniśmy oceniać sytuację młodych stojących przed decyzją oddania seniora do domu opieki a seniorem, który nie zawsze jest świadomy tego, jak chciałby widzieć swoje życie? W domu przy rodzinie czy wśród osób, którzy pewnego dnia staną się jego nowym domem?

Decyzja o zamieszkaniu seniora w domu opieki nie jest łatwa i nie powinna być podejmowana pochopnie. W końcu niesie ona ważne zmiany dla rodziny, jak i zainteresowanego. Nowe środowisko, obcy ludzie, z którymi trzeba dzielić pokój, rzadsze kontakty z rodziną, to dla wielu seniorów zbyt duży szok emocjonalny.

Osoby starsze, schorowane łatwiej poddają się emocjom, dlatego ze względu na ich zdrowie psychiczne należy wziąć pod uwagę ich potrzeby i obawy. Nawet jeśli jest to osoba niepełna władz umysłowych, decyzja o oddaniu jej do domu spokojnej starości powinna być przedyskutowana wspólnie z całą rodziną.

Jeszcze kiedyś, gdy istniał społeczny pogląd o wielopokoleniowej rodzinie. Oddanie seniora do domu starców nie mogła wiązać się ze społecznym poparciem. Dziś sytuacja zmienia się. Zmieniał się nie tylko obraz rodziny, ale także domu pomocy społecznej, który jest raczej przytulnym miejscem, w którym seniorzy mogą jeszcze realizować swoje pasje, współtworzyć rodzinę z osobami w podobnym wieku i z podobnymi schorzeniami, gdzie mają szansę na lepszą opiekę i zainteresowanie, niż w swojej prawdziwej rodzinie.

Również wielu seniorów samodzielnie decyduje się na wybór placówki opiekuńczej w przekonaniu, że jest to najlepsze miejsce, do spędzania  "jesieni życia " wśród osób o podobnych problemach I bolączkach.

Jeśli już rodzina, która z różnych względów nie potrafi udźwignąć ciężaru opieki a wyprowadzka seniora z domu jest dla niego zbyt trudna, alternatywą jest skorzystania z usług agencji opiekuńczo-pielęgniarskich.

Takie rozwiązanie ułatwia życie rodzinie i seniorowi, który pod nieobecność bliskich ma stałą opiekę i nie musi nagle reorganizować życia oraz opuszczać rodzinnego domu.

www.senior.fit.pl