Od 14 maja do 25 czerwca 2012 będzie realizowany kulturalno-edukacyjny projekt "W obronie godnej starości" wpisujący się w Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  
fit.pl
2012-04-25 00:00
Udostępnij
W obronie godnej starości
Celem przedsięwzięcia jest:
- promowanie sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa
- wspieranie witalności i aktywności środowisk seniorów
- wspieranie aktywności i kreatywności środowisk młodzieżowych
- sprzyjanie solidarności i współpracy międzypokoleniowej: wymiana doświadczeń
- zwalczanie negatywnych stereotypów dotyczących wieku i dyskryminacji wiekowej
- stymulowanie debaty
- wymiana informacji
- edukacja społeczna przez działania artystyczne
- promocja kultury, w tym teatru jako miejsca międzypokoleniowych spotkań i rozwoju indywidualnych zainteresowań.

Efektem końcowym projektu będzie kompletny proces tworzenia przedstawienia teatralnego poczynając  od materii tekstowej poprzez warsztat aktorsko – ruchowy, dyskusje tematyczne aż do finałowej prezentacji w postaci spektaklu teatralnego.

Projekt podyktowany jest społeczną potrzebą uświadamiania młodego pokolenia na temat specyfiki życia osób starszych i niezbędności nawiązania relacji międzypokoleniowych, komunikacji społecznej i wymiany doświadczeń. Potrzeba ta wynika z małej świadomości społecznej życia środowisk seniorów w Polsce, ich warunków bytu i potrzeb fizyczno – emocjonalnych. Efektem projektu będzie przedsięwzięcie artystyczne konfrontujące potrzeby ludzi starych i młodych w różnorakich aspektach życia.

Zajęcia rozpoczynają się 14 maja (poniedziałek) o godzinie 16:00 we Wrocławskim Teatrze Współczesnym przy ulicy Rzeźniczej 12 [na Małej Scenie].

Jedynym warunkiem naboru do projektu jest ogólna sprawność ruchowo – umysłowa. Program obejmuje 7 spotkań [poniedziałki] od godziny 16:00 do 20:00.

W ramach projektu realizowanego od 14 maja do 25 czerwca 2012 przeprowadzone zostaną:

14.05 – 21.05. 2012
Warsztat dramaturgiczny

W ramach warsztatu dramaturgicznego uczestnicy podzieleni na 2 grupy samodzielnie współtworzą tekst dramatyczny na luźno zarysowany temat konfrontacji młodości i starości. Zaczynając od krótkich wprawek
i dialogów scenicznych stworzą zamkniętą małą formę dramaturgiczną na bazie, której powstanie krótki spektakl teatralny.

09.05 – 21.05.2012 r.
Warsztat aktorski

Przy użyciu elementarnych narzędzi aktorskich, ćwiczeń dykcyjnych i emisyjnych, ruchu scenicznego
i na bazie tekstu dramaturgicznego, stworzonego w ramach symultanicznie prowadzonych warsztatów dramaturgicznych uczestnicy projektu stworzą spektakl teatralny. Projekt zakończy jego prezentacja finałowa.

28.05 – 25.06.2012 r.
Próby i pokaz spektaklu teatralnego

Próby do spektaklu odbywać się będą na Małej Scenie, natomiast pokaz finałowy odbędzie się na profesjonalnej scenie Wrocławskiego Teatru Współczesnego [Scena na Strychu] przy użyciu pełnego zaplecza technicznego wraz z obsługą.

25.06.2012 r.
Spotkanie i dyskusja zamykająca

Spotkanie zamykające projekt będzie podsumowaniem międzygeneracyjnej konfrontacji i próbą wyciągnięcia wniosków na temat relacji różnych pokoleń. Będzie także próbą opisania emocji i doświadczeń indywidualnych uczestników projektu w zetknięciu z materią teatralną.

Partnerem projektu jest Wrocławskie Centrum Seniora. Zapisy odbywają się u Pani Małgorzaty Jamróz od poniedziałku do piątku we Wrocławskim Centrum Seniora przy pl. Dominikańskim 6, telefonicznie 71 7724913 lub mailowo: wcs.mjamroz@gmail.com.

Proponowane zajęcia są bezpłatne.

www.senior.fit.pl