Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” sprawdziło stan wiedzy Polaków o chłoniakach. Wyniki wskazują, że ponad 50% ankietowanych nie znało objawów chłoniaka. Mimo, że deklarujemy, że wiemy czym są chłoniaki, wciąż niewiele o nich wiemy 
fit.pl
2013-09-17 00:00
Udostępnij
Co Polacy wiedzą o chłoniakach?
Z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Chłoniakach (15 września) Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” zbadało stan wiedzy Polaków o chłoniakach.

Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach obchodzony jest od 2004 roku z inicjatywy Lymphoma Coalition (http://www.lymphomacoalition.org/) – międzynarodowej organizacji, zrzeszającej stowarzyszenia pacjentów z całego świata. Działania podejmowane na całym świecie przy okazji Światowego Dnia Wiedzy o Chłoniakach mają upowszechniać wiedzę o nowotworach układu limfatycznego, ich objawach, metodach diagnozy oraz leczenia.

zdemaskuj2

Chłoniaki to nowotwory układu chłonnego (limfatycznego). Dzieli się je na dwie główne grupy: chłoniaki nieziarnicze (ok. 80% przypadków) i chłoniaki ziarnicze (inaczej chłoniaki Hodgkina).

Do grupy chłoniaków zalicza się również przewlekłą białaczkę limfocytową. Przyczyny zachorowalności nie zostały jeszcze poznane, choć wytypowano już wiele czynników, które zwiększają ryzyko ich wystąpienia. Na chłoniaki chorują osoby w różnym wieku. Ryzyko zachorowania na chłoniaki nieziarnicze według danych epidemiologicznych Krajowego Rejestru Nowotworów wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy najczęściej osób po 55. roku życia.
W Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie przeprowadzono sondy uliczne, w których ankieterzy zapytali Polaków o to, czy wiedzą co to jest chłoniak, o znajomość jego objawów oraz czy wg nich jest całkowicie wyleczalny. O wiedzę na temat chłoniaków zapytano 1474 osoby w różnym wieku i różnej płci. Podczas akcji ankieterzy rozdawali również materiały edukacyjne na temat chłoniaków.

Wyniki przeprowadzonego, w ramach kampanii „Zdemaskuj chłoniaka”, badania wskazują, iż 38% ankietowanych zadeklarowało, iż nie wie co to są chłoniaki.

chloniak

Każda osoba, która zadeklarowała, iż wie czym są chłoniaki została zapytana o objawy tej choroby oraz czy wg niej choroba ta może być całkowicie wyleczalna. Wyniki badania wskazują, iż wiedzy na temat objawów chłoniaka nie ma ponad 50% osób. Najczęściej wymienianym przez przechodniów objawem chłoniaka było „powiększenie węzłów chłonnych”, które wg danych epidemiologicznych jest najczęściej występującym objawem chłoniaka.

chloniak2

chloniak3

 

 

 

 

 

Również nie wszyscy Polacy, deklarujący, iż wiedzą czym jest chłoniak, mają wiedzę na temat obecnych wyników i postępów w leczeniu tej choroby.

chloniak4

Wyniki przeprowadzonego badania świadczą o potrzebie zintensyfikowania edukacji na temat diagnostyki i leczenia chłoniaka oraz o zasadności przeprowadzania kampanii edukacyjnych takich, jak kampania „Zdemaskuj chłoniaka”.

Objawy towarzyszące chłoniakom często przypominają zwykłe przeziębienie i są lekceważone, przez co nowotwór ten wykrywa się zazwyczaj dopiero w stadium zaawansowanym. Posiadanie wiedzy na temat chłoniaków, w tym znajomość ich objawów, zwiększa szanse na wczesne rozpoznanie choroby i tym samym - szybsze rozpoczęcie leczenia. Bardzo ważne jest, aby wszystkie niepokojące objawy, które utrzymują się dłużej niż trzy tygodnie, konsultować z lekarzem pierwszego kontaktu.