fit.pl mobile logo

Jak będziemy się leczyć w 2021 roku?

Porady medyczne przez telefon, na czacie lub za pośrednictwem kamery internetowej, zakupy leków online, monitorowanie stanu zdrowia przy użyciu specjalistycznych aplikacji kontrolujących leczenie. W taki sposób ma wyglądać 2021 rok w zakresie udzielania podstawowych konsultacji lekarskich w obliczu pandemii koronawirusa. Lekarze i medycy części specjalizacji przypominają jednak, że do dentysty, ginekologa, laryngologa czy okulisty nadal będziemy musieli udać się osobiście. Pacjenci nie powinni obawiać się jednak wizyt w cztery oczy, ponieważ już teraz w specjalistycznych przychodniach i klinikach wprowadzono wyśrubowane podwójne standardy ochrony zabezpieczające przed potencjalnym zakażeniem

Biorąc pod uwagę ostatnie dane Naczelnej Izby Lekarskiej z 2019 roku - w Polsce jest ponad 140 tysięcy lekarzy posiadających prawo do wykonywania zawodu. Dodatkowo blisko 38 tysięcy osób posiada uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Sama liczba lekarzy przypadających na tysiąc mieszkańców w Polsce w 2018 roku wynosiła 3,58. Wskaźnik ten miał tendencję rosnącą, gdyż odpowiednio w latach 2016 i 2017 wynosił – 3,48 i 3,54.

Z kolei z raportu udostępnionego przez europejską Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wynika, że w Polsce wskaźnik ten w oscyluje na poziomie 2,40, a różnica związana jest z metodologią badania dostępności do lekarzy czynnie praktykujących swój zawód. Niestety w tym zestawieniu nasz kraj zajmuje ostatnie miejsce w Europie, gdzie średni wskaźnik w 2019 roku podawano na poziomie 3,60.

Przełomowy rok

Czy zatem mijający 2020 rok, w którym służba zdrowia, zarówno ta publiczna, jak i prywatna, zostały zdominowane przez pandemię koronawirusa, mógł zmienić te statystyki? Zdaniem ekspertów, wymuszone przez wirus SARS-CoV-2 nakłady poniesione na medycynę spowodowały jednocześnie zwiększenie liczby lekarzy i medyków w Polsce. Fakt ten dotyczył zwłaszcza kilku specjalizacji, jednak na twarde dane należy jeszcze poczekać.

Ostatnie 12 miesięcy całkowicie zmieniło również podejście pacjentów i lekarzy do realizowania konsultacji i wizyt. Reorganizacja sytemu, wynikająca z reżimu sanitarnego spowodowała fundamentalną zmianę sposobu diagnozowania. Przeprowadzona w poprzednich latach reforma i informatyzacja systemu pozwoliła też na wystawianie e-recept, e-skierowań oraz e-zwolnień, dzięki którym opieka zdrowia mogła szybciej przystosować się do nowych warunków leczenia w dobie pandemii COVID-19. Zgodnie z przewidywaniami tak samo będzie w 2021 roku.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi kontaktów międzyludzkich i przemieszczania się na znaczeniu zyskała telemedycyna i porady telefoniczne. Obecnie to wiodące metody podstawowych konsultacji i porad lekarskich, zwłaszcza w przypadku lekarzy rodzinnych i internistów. Część specjalizacji dotyczących konkretnych narządów organizmu musi być jednak prowadzona w kontakcie bezpośrednim, choć i tutaj konsultacje zdalne mogą być dobrym wstępem do wyboru właściwej terapii. Trudno wyobrazić sobie przecież specjalistów dziedzin zabiegowych udzielających teleporad w zakresie chirurgii czy ortopedii.

Multimedialne leczenie

– Dzięki postępującej cyfryzacji ochrony zdrowia w Polsce porady lekarskie czy wizyty pielęgniarskie, które realizowane były dotychczas w warunkach ambulatoryjnych, mogą odbywać się również na odległość, bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Podczas porady, jeżeli zajdzie taka potrzeba, lekarz może wystawić e-receptę. To bardzo dobre rozwiązanie, szczególnie w okresie zwiększonej liczby zachorowań i zagrożenia wirusowego. Dlatego zachęcamy zarówno personel medyczny, jak i pacjentów, do korzystania z tej formy pomocy – podkreśla Ministerstwo Zdrowia.

Najnowsze badanie Kantar zrealizowane na potrzeby STADA Health Report 2020 pokazuje, że zaufanie naszych rodaków do e-medycyny wzrasta. Aż 74 procent pacjentów w Polsce w przypadku umiarkowanych dolegliwości i powikłań jest chętnych do korzystania z konsultacji medycznych przy użyciu internetu. W porównaniu z 2019 rokiem, a więc czasem przed wybuchem pandemii koronawirusa, odsetek ten wzrósł o 16 procent. Takie dane plasują nasz kraj na piątym miejscu pod względem gotowości do korzystania z konsultacji medycznych przy zdalnym użyciu multimediów. W tym samym badaniu tylko 8 procent polskich respondentów uznało, że spotkanie z lekarzem jest niezwykle istotne.

– Pandemia koronawirusa wywarła katalityczny wpływ na telemedycynę. Jeszcze kilka kwartałów temu zdalne leczenie interesowało głównie lekarzy i pacjentów, którzy są ogólnie otwarci na nowe technologie. Globalna epidemia nagle zmusiła dużo więcej osób do spróbowania nowych form opieki zdrowotnej. Leczenie za pomocą kamery internetowej nie jest już produktem niszowym, ale coraz częściej postrzegane jest jako alternatywa dla wizyty w gabinecie lekarskim – informuje dr Shari Langemak w komentarzu do opracowania STADA Health Report 2020, zrealizowanym w 12 europejskich krajach w tym w Polsce.

Z raportu można również wywnioskować, że 61 procent ankietowanych uważa, iż w trakcie kryzysu wywołanego COVID-19 opieka medyczna funkcjonowała dobrze lub bardzo dobrze. 24 procent nie miało na ten temat zdania, natomiast 15 procent europejskich respondentów krytycznie oceniło służbę zdrowia. Dla porównania u polskich badanych ten wskaźnik negatywnej oceny przekroczył 40 procent.

Profilaktyka panaceum

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że polska służba zdrowia w czasie epidemii diagnozowała i kierowała na specjalistyczne leczenie nawet o 30 procent mniej pacjentów niż przed pojawieniem się COVID-19. To niepokojące statystyki, ponieważ Polacy w obawie przed zarażeniem się SARS-CoV-2 nie mogą równocześnie zaniechać badań, zabiegów i operacji związanych z pozostałymi dolegliwościami oraz schorzeniami, na które leczą się na co dzień. Jednocześnie użycie środków medycznych związanych z zapobieganiem i ochroną przed zakażeniami wzrosło w porównaniu do okresu sprzed pandemii w placówkach medycznych wielokrotnie. Tak jest między innymi w nowoczesnych klinikach okulistycznych.

– We wszystkich gabinetach w naszym ośrodku zainstalowano specjalne zasłonki przy lampach szczelinowych , odgradzające pacjenta od lekarza, co zmniejszyło ryzyko aspiracji powietrza, potencjalnie zawierającego cząsteczki wirusa. Wszyscy nasi lekarze są wyposażeni w ubrania ochronne. Mycie rąk i dezynfekcja wszelkich powierzchni w gabinetach jest przeprowadzana po każdym kontakcie z pacjentem. Sami pacjenci, po przejściu wstępnej procedury w obrębie recepcji, przed wejściem na blok operacyjny zakładają jednorazowe ubranie ochronne – buty, czepek, fartuch, maseczkę chirurgiczną. Muszą też umyć i zdezynfekować ręce. Na terenie placówki obowiązuje także zakaz przebywania osób towarzyszących, za wyjątkiem opiekunów osób niepełnosprawnych lub małoletnich. Jeżeli pacjent zmaga się z infekcją lub gorączkuje już na etapie powiadomienia zbliżająca wizyta przekładana jest na inny termin–każdy pacjent zaraz po wejściu na teren kliniki ma mierzoną temperaturę wylicza dr Oxana Borissova, współzałożycielka Wrocławskiej Kliniki Eye – Laser Center, specjalizującej się w leczeniu chorób oczu i laserowej korekcji wad wzroku.

Przedstawiciele NFZ przekonują, że na podstawie dokonanych analiz, w wyniku teleporady można rozwiązać ponad 60 procent spraw związanych z procesem profilaktyki chorobowej i leczenia. Eksperci wskazują, że w przypadku rozbudowy oferty telemonitoringu, co w znacznym stopniu wymusiła pandemia, odsetek ten w 2021 roku może być jeszcze większy. Nigdy nie będzie jednak stuprocentowy. Bo choć nowoczesne rozwiązania zapewniają już na przykład w zakresie kardiologii możliwość monitorowania parametrów pracy serca na odległość, przez telefon lub multimedialne akcesoria - to jednak docelowe badanie oraz leczenie zębów czy wad wzroku zawsze będzie musiało się odbywać przy jednoczesnym udziale lekarza i pacjenta w jednym pomieszczeniu.

PODZIEL SIĘ Z INNYMI

Napisz komentarz...
Zaloguj przez Facebooka

Prywatność
Polityka prywatności 

Redakcja
26-600 Radom
Ul. Okulickiego 39, IIP
TEL: 48 380 30 62 wew. 12
E-mail: biuro@portal.fit.pl

RODO

Szanowny Czytelniku!

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Nie zmieniamy naszych uprawnień.

Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Fit.pl Sp.z.o.o.. Dane osobowe niezbędne gromadzone przez serwis www.fit.pl są objęte ochroną danych osobowych: nie są i nie będą nikomu odsprzedawana ani udostępniane. W czasie korzystania z serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, które należy podać to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Fit.pl Sp.z.o.o z siedzibą w Radomiu (dalej także będziemy używać skrótu „Fit.pl”) oraz nasi Zaufani partnerzy czyli podmioty niewchodzące w skład Fit.pl ale będące naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszych stronach, do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach, aby:

  • dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań oraz do przeprowadzania konkursów z nagrodami,
  • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,
  • pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań,
  • dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych parterów.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo tutaj.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk „zgadzam się” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności Fit.pl, w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów, w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) przez opisane wyżej Fit.pl oraz Zaufanych Partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać korzystając z narzędzia dostępnego tutaj.

Zgadzam się
Nie teraz
fit.pl profil na Facebooku
fit.pl kanał na Youtube
Forum dyskusyjne fit.pl