Poznaj najzdrowsze miasta w Polsce

Indeks Zdrowych Miast 2023 ogłosił liderów, którzy najlepiej troszczą się o zdrowie mieszkańców. W kategorii ZDROWIE na czoło wysunęły się Warszawa, Bielsko-Biała i Poznań, z Warszawą utrzymującą zeszłoroczne pierwsze miejsce w rankingu ogólnym. Oceniano miasta na podstawie dwóch kluczowych wskaźników: łącznej liczby programów polityki zdrowotnej oraz działań w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia na prawie powiatu. Średni koszt realizacji programów i zadań był także brany pod uwagę, przeliczany na jednego mieszkańca danego miasta na prawach powiatu.
Aleksandra Załęska
2024-01-25 10:47
Udostępnij
Poznaj najzdrowsze miasta w Polsce

Kategoria ZDROWIE jest pierwszą z ośmiu analizowanych w Indeksie Zdrowych Miast, ponieważ zdrowie stanowi kluczowy składnik do budowania satysfakcjonującego życia mieszkańców. Z zadowoleniem obserwujemy zaangażowanie samorządów w promocję zdrowego stylu życia i ich starania o poprawę jakości życia w regionach. Indeks podkreśla widoczne efekty ich pracy.

Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED, wyraziła radość z imponujących wyników liderów. Miasta w czołówce, takie jak Warszawa, przeprowadziły liczne działania w ramach programów profilaktyki zdrowotnej. Poznań zwiększył ich liczbę o 76 w porównaniu z poprzednim rokiem, awansując na drugie miejsce. Bielsko-Biała również zwiększyła liczbę programów o 12, przeprowadzając 44 działania w tej dziedzinie. Średnia liczba programów profilaktycznych dla miast wyniosła 38.

Badając różnorodne działania miast na rzecz zdrowia mieszkańców, zauważono jednak pewne braki w systemie zabezpieczenia społecznego, szczególnie widoczne po okresie pandemii, gdzie dług zdrowotny stwarza wyzwania systemowe, zwłaszcza w obszarze ochrony zdrowia. Niepokojący jest spadek wartości badanych wskaźników w większości miast w porównaniu do roku 2020, zarówno jeśli chodzi o liczbę programów, jak i średnie wydatki, co może sugerować ograniczenia, głównie budżetowe, w prowadzeniu działań zdrowotnych.

Dr hab. Barbara Więckowska, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zwróciła uwagę na potrzebę poprawy systemu zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza w kontekście powstałego długu zdrowotnego po pandemii.

W zestawieniu dziesięciu najzdrowszych miast Indeksu Zdrowych Miast 2023 widoczne są nie tylko metropolie, ale także mniejsze ośrodki, które wyróżniają się innowacyjnym podejściem do dbałości o zdrowie mieszkańców. Oprócz Warszawy, Bielsko-Białej i Poznania, w pierwszej dziesiątce znalazły się Gdynia, Sopot, Świnoujście, Rybnik, Gdańsk, Szczecin i Kalisz.

W porównaniu z poprzednią edycją Indeksu, wiele miast odnotowało znaczący postęp. Sopot awansował z 16. na 5. miejsce, Świnoujście z 13. na 6., a Kalisz z 18. na 10. miejsce. Bydgoszcz również odnotowała wzrost, przechodząc z 44. miejsca na 36. Najlepsze wyniki w kategorii ZDROWIE osiągnęły także miasta województwa śląskiego, takie jak Sosnowiec (z 60. na 13. miejsce), Zabrze (z 53. na 25.) i Katowice (z 34. na 12.), prezentując wyraźny wzrost jakości życia i zdrowia w tych regionach. Ruda Śląska również zanotowała istotną poprawę, przechodząc z 61. na 45. miejsce.

Indeks Zdrowych Miast został stworzony przez Grupę LUX MED we współpracy z ekspertami ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. To coroczny przegląd warunków do zdrowego życia w 66 miastach na prawach powiatu w Polsce. Inicjatywa ta obejmuje analizę miast w ośmiu kategoriach, dostarczając informacji o ich działaniach i inwestycjach. Indeks motywuje samorządy do podejmowania działań na rzecz poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców oraz tworzenia zrównoważonych przestrzeni miejskich.