Kiedy wreszcie przywitaliście waszego maluszka na świecie przyszedł czas na radosne chwile tylko we troje. Tuż po narodzinach, należy także zająć się formalnościami. Co i gdzie należy załatwić, by niemowlak stał się pełnoprawnych obywatelem?
fit.pl
2012-08-24 00:00
Udostępnij
Dokumenty niezbędne dla niemowlaka
baby motherGdy dziecko pojawi się na świecie, rodzice mają dwa tygodnie by zgłosić narodziny do Urzędu Stanu Cywilnego w swoim miejsce, lub miejscowości, niezależnie czy dziecko urodziło się w lokalnej placówce opieki zdrowotnej czy np. w innym mieście. Mogą to zrobić nie tylko rodzice czy opiekunowie prawni dziecka, ale także najbliższa rodzina. Jakie dokumenty należy przygotować zanim się tam wybierzecie.

Zgłoszenie urodzenia dziecka


Podczas wypisu mamy i dziecka należy odebrać zgłoszenie urodzenia dziecka. Wraz dokumentem potwierdzającym skrócony akt małżeństwa rodzice mogą udać się do najbliższego Urzędu Stanu Cywilnego. Jeśli rodzice są rozwiedzeni, powinni zabrać ze sobą także akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie. W przypadku, gdy rodzice żyją w wolnym związku, powinni mieć ze sobą swoje akty urodzenia.

Akt urodzenia

W urzędzie zostanie sporządzony akt urodzenia, który zawiera niezbędne informacje dotyczące dziecka i jego pochodzenia (imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców (panieńskie matki) oraz obecne. Rodzice tuż po sporządzeniu aktu przez urzędnika USC, otrzymują 3 skrócone odpisy aktu urodzenia.

Potwierdzenie  ojcostwa

Dziecko najczęściej otrzymuje nazwisko ojca, by jednak mogło być wpisane w akt urodzenia, do urzędu stanu cywilnego należy zgłosić potwierdzenie ojcostwa. Oświadczenie taty musi jednak potwierdzić mama. Może to zrobić nie później niż do 3 miesięcy od złożenia.

Meldunek

Gdy już zarejestrujecie dziecko w urzędzie Stanu Cywilnego, czas na zameldowanie go także w miejscu stałego pobytu. Miejsce stałego lub czasowego pobytu dziecka należy głosić w gminie

Numer Pesel

Gdy dziecko ma już akt urodzenia, jest zameldowane, może otrzymać także swój indywidualny numer PESEL. Chęć otrzymania numeru dla swojego dziecka powinni zgłosić rodzicie w gminie wraz z aktem urodzenia lub książeczką zdrowia. Do czasu uzyskania numeru rodzice dla jego identyfikacji w urzędach i placówkach medycznych mogą okazywać pesel np. mamy.

Ubezpieczenie zdrowotne

Już od urodzenia dziecku przysługuje możliwość korzystania z bezpłatnej opieki medycznej. Wcześniej jednak trzeba zatroszczyć się dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli rodzice są ubezpieczni, powinni albo u prawodawcy w dziale kadr, albo w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w placówce ZUS wypełnić stosowny druk . Zgłoszenia do ubezpieczenia może dokonać jedno z rodziców.

m.k

www.dziecko.fit.pl