Konkurs - mieszanka do własnoręcznego wypieku chleba

Idealnym pomysłem na zdrowe śniadanie będzie pełnoziarniste pieczywo, które zawiera dużo więcej błonnika, substancji bioaktywnych, witamin i minerałów niż białe pieczywo.
fit.pl
2016-02-18 00:00
Udostępnij
Konkurs - mieszanka do własnoręcznego wypieku chleba

Śmiało można połączyć je z odrobiną masła, pastą z awokado, zawierającą dobroczynne kwasy tłuszczowe i wędzonym łososiem, zaliczanym do najzdrowszych gatunków ryb.

 

Lubiącym śniadania na słodko, polecamy wariant z dżemem z ulubionych owoców. Zapewni nam on bogactwo witamin, błonnika, przeciwutleniaczy i innych ważnych substancji odżywczych płynących z owoców - także poza sezonem.Rano możemy bez wyrzutów sumienia pozwolić sobie na odrobinę słodyczy, która doda energii na początek dnia.

Jeśli lubicie zdrowe jedzenie, chcecie wyeliminować mąkę ze swojej diety albo zwyczajnie wolicie rano dłużej pospać zamiast biec do piekarni, to na rynku możecie znaleźć produkty stworzone specjalnie z myślą o Was.

Co powiecie na mieszankę do własnoręcznego wypieku chleba pełnoziarnistego… bez mąki?

Brzmi zaskakująco?

Przykładem marki, która pomyślała o takim rozwiązaniu jest Spiżarnia Babuni. Stworzyła naturalną, bo składającą się wyłącznie z ziaren, bezglutenową i łatwą w przygotowaniu propozycję zdrowego śniadania. „Cały z ziaren” to mieszanka ziaren słonecznika, pestek dyni, nasion sezamu i siemienia lnianego.

Sposób przygotowania chleba jest dziecinnie prosty. Wystarczy mieszankę wymieszać jajkami i oliwą z oliwek. Przełożyć masę do naoliwionej foremki i piec przez godzinę.Chcesz spróbować swoich sił i upiec swój własny chleb? Weź udział w konkursie i wygraj jedną z 10 mieszanek do własnoręcznego wypieku chleba ze Spiżarni Babuni!

Aby wziać udział w konkursie odpowiedz na pytanie:
"Jaki jest Twój pomysł na zdrową kanapkę?"

Zgłoszenia konkuroswe prosimy wysyłać na adres: konkurs@fit.pl
Na Wasze przepisy czekamy do 29 lutego

Taki własnoręcznie upieczony, świeży chleb w połączeniu z ulubionymi dodatkami bez wątpienia zapewni każdemu wspaniały dzień. Bardzo sycący, utrzymuje świeżość cały tydzień. Należy pamiętać, że pełnowartościowe i smaczne śniadanie to podstawa. Na zdrowie!

 

 >>>KONKURS ROZWIĄZANY<<<

Zwycięzcy:

agjawa@
buczynska.beata.90@
drozd.bonia@
aleksandraanisko@
a.walencik83@
basia841@
monika.zalewska@
kajarozenek@
dusia78@
anna.misalska@

Gratulujemy!

REGULAMIN KONKURSU " Spiżarnia Babuni - pomysł na zdrową kanapkę"


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Organizatorem konkursu " Spiżarnia Babuni - pomysł na zdrową kanapkę " zwany dalej konkursem, jest Fit.pl Sp. z o. o.
1.1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Scandic Food Sp. z o.o, zwany dalej „Fundatorem”.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie, Rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs organizowany jest na stronie http://www.fit.pl serwisu z grupy FIT.pl. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od dnia 22 lutego 2016 roku do dnia 29 lutego 2016 roku, do godz. 24:00.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zgłoszenia w konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.
3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 są przetwarzane przez FIT.pl Sp.z.o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 9, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem konkursu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która od dnia 22 lutego 2016 roku do dnia 29 lutego 2016 roku, do godz. 24:00. dokona zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.
2. Zgłoszenie uczestnictwa będzie polegało na wykonaniu zadania konkursowego oraz przesłaniu zgłoszenia zatytułowanego „Konkurs – Spiżarnia Babuni - pomysł na zdrową kanapkę ” na adres e-mail: konkurs@fit.pl
3. Zadaniem konkursowym uczestników jest odpowiedzieć na pytanie konkursowe:
"Jaki jest Twój pomysł na zdrową kanapkę?"
Wygrają najciekawsze odpowiedzi. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców
4. Każde przesłane zgłoszenie na adres konkurs@fit.pl z tytułem maila „Konkurs – Spiżarnia Babuni - pomysł na zdrową kanapkę” w trakcie trwania konkursu będzie rejestrowane w systemie elektronicznym Organizatora, jako jedno uprawnienie do nagrody konkursowej. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
5. Każdy uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie, może ubiegać się o nagrodę, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
6. W dniu 4 marca 2016 roku specjalnie powołana przez Organizatora komisja konkursowa wybierze najciekawsze odpowiedzi konkursowe wyłaniając pięciu zwycięzców
4. NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest jedno z 10 opakowań mieszanki do wypieku chleba Spiżarni Babuni. (1 opakowanie - 500g)
2. Nagrody w konkursie zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Nagrody zostaną wydane w terminie wskazanym w regulaminie konkursu
3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursie.
5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I WYDANIE NAGRODY
1. Wyłonienie 10 zwycięzców w konkursie, przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołaną komisję konkursową w dniu 4 marca 2016 roku.
2. W przyznaniu nagród biorą udział wszystkie zgłoszenia zarejestrowane od dnia 22 lutego 2016 roku do dnia 29 lutego 2016 roku, do godz. 24:00.
3. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność odpowiedzi, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.
4. Zwycięzcy nagród (10 osób) zostaną powiadomieni drogą mailową w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich wyłonienia, pod adresem e-mail, z którego zostało dokonane zgłoszenie.
5. Organizator zastrzega, że powiadomienie zwycięzcy o wygraniu nagrody, nastąpi wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody.
6. Organizator zastrzega, że nie będzie informował pozostałych uczestników konkursu o braku wygranej droga mailową.
7. Organizator zastrzega, iż nie wypłaci równowartości nagród w gotówce.
8. Dane zwycięzcy będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji danych zwycięzcy oraz treści jego odpowiedzi na pytanie konkursowe m.in. na stronie www.fit.pl
9. Za pomocą wiadomości email potwierdzającej wygraną zwycięzca zostanie poproszony o potwierdzenie danych osobowych oraz danych adresowych. Zwycięzca zostanie także poinformowany, że w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia o wygranej powinien potwierdzić za pomocą wiadomości email dane osobowe oraz oświadczenie o pełnoletniości i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym konkursem oraz, że nie dotyczą go zastrzeżenia pkt. 2 rozdział 2 niniejszego regulaminu.
10. Po otrzymaniu przez Organizatora potwierdzenia informacji oraz danych adresowych, o których mowa w punkcie 9, nagrody zostaną wysłane zwycięzcom pocztą lub kurierem w terminie wyznaczonym przez Organizatora jednak nie później niż 10 dni od daty przysłania maila o którym mowa w pkt. 9 rozdział 2 niniejszego regulaminu
11. Nagroda niewydana w konkursie z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy pozostaną w dyspozycji Organizatora.
6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody, o których mowa w pkt. 4.1, będzie komisja konkursowa.
2. Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
3. Komisja konkursowa dokonując weryfikacji zgłoszeń konkursowych, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym regulaminem oraz kryterium oryginalności wykonania zadania konkursowego.
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 31 dni od ostatecznego dnia wydania nagród. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, adres email, z którego wysłane zostało zgłoszenie, treść wysłanego zgłoszenia, datę i godzinę wysłanego zgłoszenia.
3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie regulaminu.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
8. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzców konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez uczestników konkursu.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin konkursu dostępny będzie w biurze Organizatora: FIT.pl Sp.z.o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 9 oraz www.fit.pl
2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.