fit.pl
2011-02-16 00:00
Udostępnij
Regulamin konkursu Najpopularniejszy Instruktor w Polsce


I. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu Najpopularniejszy Instruktor w Polsce , zwanego dalej "Konkursem", jest:
FIT.pl sp. z o.o., która jest wyłącznym właścicielem witryny internetowej: www.fit.pl

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I CZAS TRWANIA
 1. W Konkursie mogą brać udział zarejestrowani użytkownicy Portalu www.fit.pl, którzy mają swój wpis w dziale Wizytówki Instruktorów
 2. Konkurs trwa od 01 stycznia do 31 grudnia.

III. ZASADY KONKURSU
 1. Zadanie uczestników polega na umieszczeniu w dziale Wizytówki Instruktorów www.fit.pl wpisu - wizytówki.
 2. Jeden uczestnik może mieć jeden wpis - wizytówkę , który w sposób obiektywny informuje o kwalifikacjach i sukcesach instruktora.Wpisy mogą zamieszczać instruktorzy: fitness, wellness, tańca, jogi i sztuk walki.
 3. Na każdego instruktora, uzytkownik  www.fit.pl może oddać głos w skali od 1-10 punktów jeden raz w miesiącu, przez wszystkie kolejne miesiące Konkursu. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie będą automatycznie korygowane.
 4. Wszystkie wpisy - wizytówki  biorą udział w Konkursie.
 5. Po zakończeniu każdego miesiąca ogłgłoszona będzie lista TOP-10M, i przyznawany tytuł Najpopularniejszy Instruktor Miesiąca, za największą ilość punktów zdobytych w danym miesiącu.
 6.  Po zakończeniu roku, ogłoszona będzie lista TOP-10 Najpopularniejszyh Instruktorów w Polsce. Uroczyste ogłoszenie listy i wręczenie nagród nastąpi do końca II kwartału roku następnego
 7. Wpisy wizytówek należy dokonywać w sposób zgodny z wpisem przykładowym.
 8. Nagrody w Konkursie stanowią:
 • I miejsce - Tytuł Najpopularniejszy Instruktor w Polsce, puchar, dyplom, nagrody rzeczowe.
 • II miejsce - Puchar, dyplom, nagrody rzeczowe.
 • III miejsce - Puchar, dyplom, nagrody rzeczowe.
 • IV -X miejsce - Dyplom, upominki

IV. ODBIÓR NAGRODY
 1. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach przez ogłoszenie w portalu www.fit.pl oraz pocztą elektroniczną.
 2. Zwycięzcom Konkursu nagrody rzeczowe zostaną wręczone osobiście. O miejscu i terminie odbioru powiadomienia wysłane zostaną pocztą pod adres podany procownikowi Portalu www.fit.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. W przypadku nagród, których wartość powoduje obowiązek pobrania przez Organizatora podatku dochodowego, przed wydaniem takich nagród Organizator pobierze od osoby nagrodzonej zryczałtowany podatek dochodowy.
 4. Nagród rzeczowych nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny.

V. KOMISJA
 1. Do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele organizatora
 2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Portalu www.fit.pl
 2. Na życzenie uczestnika Konkursu, kopia Regulaminu Konkursu może mu zostać przesłana na jego prywatną skrzynkę w Portalu www.fit.pl lub skrzynkę e-mail.
 3. Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować na adres emailowy konkurs@portal.fit.pl
 4. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie