fit.pl
2010-04-24 00:00
Udostępnij
Mięśnie ramienia
 • deltoideus (m. naramienny) - przyczepia się do końca barkowego obojczyka, wyrostka barkowego łopatki i dolnej powierzchni grzebienia łopatki oraz do guzowatości naramiennej.
  Czynność : część barkowa zgina i odwodzi w stawie ramiennym; część obojczykowa obraca do wewnątrz i przywodzi oraz zgina; część grzbietowa obraca na zewnątrz i prostuje.
  Unerwienie : nervus axillaris (nerw pachowy).
 • supraspinatus (m. nadgrzebieniowy) - przyczepia się do dołu nadgrzebieniowego i do guzka większego kości ramiennej i do torebki stawowej.
  Czynność : odwodzi, obraca na zewnątrz, zgina w stawie ramiennym.
  Unerwienie : nervus suprascapularis (nerw nadłopatkowy).
 • teres major (m. obły większy) - przyczepia się na powierzchni grzbietowej dolnego kąta łopatki i do grzebienia guzka mniejszego kości ramiennej.
  Czynność : przywodzi i obraca na zewnątrz w stawie ramiennym.
  Unerwienie : nervi infrascapulares (nn. podłopatkowe).
 • coracobrachialis (m. kruczoramienny) - przyczepia się do wyrostka kruczego łopatki oraz do 1/2 górnej powierzchni przedniej przyśrodkowej kości ramiennej.
  Czynność : zgina, przywodzi, obraca do wewnątrz i na zewnątrz w stawie ramiennym.
 • biceps brachii (m. dwugłowy ramienia) - głowa długa (caput longum) przyczepia się do guzka nadpanewkowego łopatki i obrąbka stawowego; głowa krótka (caput breve) przyczepia się do wyrostka kruczego łopatki. Przyczep dalszy znajduje się na guzowatości kości promieniowej, a część włókien przechodzi w rozcięgno przyczepiające się do powięzi łokciowej.
  Czynność : W stawie ramiennym zgina, ponadto głowa długa odwodzi i obraca do wewnątrz, głowa krótka przywodzi; w stawie łokciowym zgina i odwraca (najsilniej!!!).
 • brachialis (m. ramienny) - rozpoczyna się na przegrodzie międzymięśniowej bocznej i przyśrodkowej i na przedniej powierzchni 1/2 dolnej k. ramiennej i dochodzi do guzowatości k. łokciowej.
  Czynność : zgina w stawie łokciowym.
 • triceps brachii (m. trójgłowy ramienia) - caput longum (głowa długa) przyczepia się do guzka podpanewkowego łopatki; caput laterale (głowa boczna) do powierzchni tylnej k. ramiennej powyżej sulcus nervi radialis (bruzdy n. promieniowego) i do przegrody międzymięśniowej bocznej; caput mediale (głowa przyśrodkowa) do powierzchni tylnej k. ramiennej poniżej sulcus nervi radialis , do przegrody międzymięśniowej bocznej i przyśrodkowej; przyczep końcowy znajduje się na powierzchni tylnej wyrostka łokciowego k. łokciowej.
  Czynność : najsilniejszy prostownik w stawie łokciowym.
 • anconeus (m. łokciowy) - przyczepia się do nadkłykcia bocznego k. ramiennej, ligamentum collaterale radiale (w. pobocznego promieniowego), powierzchni tylnej trzonu kości łokciowej.
  Czynność : prostuje w stawie łokciowym, zapobiega wpuklaniu się torebki stawowej.
 • extensor carpi radialis longus (m. prostownik promieniowy nadgarstka długi) - przyczepia się do brzegu bocznego i nadkłykcia bocznego k. ramiennej, do przegrody międzymięśniowej bocznej i kończy się na powierzchni grzbietowej podstawy II k. śródręcza.
  Czynność : zgina w stawie łokciowym, nieco nawraca przedramię; silnie zgina grzbietowo i odwodzi w stawie promieniowo-nadgarstkowym (jest antagonistą zginaczy palców).

 

źródło: www.virtualtrener.com
www.fit.pl