Aktywności oferowane osobom po 50. roku życia

Po przejściu na emeryturę ludzie często zastanawiają się, co zrobić z nadmiarem wolnego czasu, osoby pracujące 50+ również poszukują różnych sposobów spędzania czasu poza godzinami pracy. O ile rozrywek i zajęć dla dzieci, młodzieży i „młodych dorosłych” jest pod dostatkiem, o tyle polski rynek nie oferuje zbyt wielu aktywności dla osób po 50. roku życia  
fit.pl
2012-08-01 00:00
Udostępnij
Aktywności oferowane osobom po 50. roku życia
W większych miastach pojawiają się wprawdzie dedykowane im zajęcia, lecz w skali ogólnopolskiej oferta nie jest zbyt bogata.

Wg danych Eurostatu (2009) Polska ma jeden z najniższych w Europie wskaźników zatrudnienia osób w wieku 50+, wynosi on zaledwie 29,6 %. Oznacza to, że 9 spośród 13 milionów osób jest nieaktywnych zawodowo, przez co coraz częściej obserwujemy społeczną konsekwencję tego zjawiska jaką jest izolacja społeczna osób po 50. roku życia. Nie uczestniczą oni w życiu społecznym, co skutkuje zaburzeniami w naturalnej wymianie międzypokoleniowej.

Jak wynika z raportu „Kapitał Intelektualny Polski” aż 87% Polaków 50+ nie bierze udziału w żadnych inicjatywach społecznych. Czy to wina niezbyt atrakcyjnej oferty skierowanej do osób 50+ czy raczej niskie poczucie własnej wartości i brak chęci rozwoju u Polaków? Niezależnie od przyczyny warto zastanowić się nad dodatkowymi aktywnościami i zachęcać do nich swoich bliskich.

Zarówno osoby 50+ aktywne zawodowo, jak i te na emeryturze mogą korzystać z kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe i rozwijających kompetencje. Dość popularne stały się kursy językowe dedykowane tej grupie wiekowej, często są one prowadzone przez lektora w podobnym wieku. Zajęcia są dostosowane do potrzeb i tempa pracy grupy. Kolejną aktywnością dedykowaną osobom 50+ są zajęcia taneczne dla seniorów. Homogeniczność grupy zapewnia poczucie komfortu i minimalizuje obawy przed uczestnictwem w kursie.

W metropoliach od paru lat funkcjonują również Uniwersytety Trzeciego Wieku, których celem jest aktywizacja ludzi starszych, a także wykorzystanie potencjału osób starszych na rynku pracy - wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego, dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Różnego rodzaju aktywności dla osób 50+ oferują również Kluby Seniora funkcjonujące np. przy urzędach gminy. Niestety nie jest to zbyt popularna forma działalności, a przecież daje tylko korzyści osobom starszym. Osobom powyżej 50. roku życia często oferowane są dodatkowe zniżki zachęcające do podejmowania różnego rodzaju aktywności i uczestniczenia w życiu społecznym – rabaty oferują biura podróży, kluby fitness, kina czy teatry. Specjalne oferty szykują też hipermarkety, apteki czy różnego rodzaju sklepy branżowe. Dzięki temu seniorzy mają łatwiejszy dostęp do wybranych produktów i usług.

Jeśli chodzi o wsparcie ze strony Państwa, w 2008 roku rząd przyjął program „Solidarność pokoleń – Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+” i sukcesywnie go realizuje. Również Unia Europejska przeznaczyła środki na aktywizację zawodową osób po 50. roku życia. Dzięki temu rozpoczęto realizację wielu programów szkoleniowo-doradczych wspierających Polaków z tej grupy wiekowej.

Jednym z nich jest projekt „Aktywny emeryt”. Usługa szkoleniowo-doradcza realizowana jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie ma na celu utrzymanie aktywności zawodowej pracowników powyżej 50. roku życia poprzez podniesienie świadomości i wiedzy w zakresie korzyści płynących z pozostawania aktywnym zawodowo na rynku pracy.

W ramach usługi przeszkolonych zostanie 1250 pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w wieku okołoemerytalnym, którzy ukończyli co najmniej 50 lat. Projekt realizowany jest w trzech województwach: małopolskim, śląskim oraz podkarpackim i potrwa do grudnia 2013 roku.

W ramach usługi zostaną zrealizowane szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, obejmujące m.in. następujące zagadnienia:
  • praca zespołowa,
  • planowanie i organizacja,
  • umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunków zewnętrznych,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • networking,
  • zakładanie działalności gospodarczej (podstawy prawne działalności gospodarczej i możliwe formy jej prowadzenia, rejestrowanie firmy, podatki i
  • ubezpieczenia, rozpoznawanie rynku, źródła informacji o możliwościach uzyskania wsparcia na prowadzenie i rozwój firmy itp.).

www.senior.fit.pl