Forum III Wieku, konferencja towarzysząca XXII Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju, odbędzie się w dniach 5-8 września 2012 r. w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi na wyzwania i dylematy, przed jakimi stoi świat, a w szczególności Europa, w kontekście problemów związanych z procesami demograficznymi i starzejącym się społeczeństwem oraz poszukiwanie ich rozwiązań
fit.pl
2012-08-29 00:00
Udostępnij
Forum III Wieku
seniorzy3W sesjach plenarnych, panelach i debatach Forum III Wieku uczestniczą liderzy UTW i innych organizacji seniorskich a także krajowi i zagraniczni uczestnicy Forum Ekonomicznego w Krynicy – Zdroju, wśród których są osobistości życia politycznego, naukowcy, przedstawiciele biznesu oraz organizacji pozarządowych. Forum III Wieku towarzyszą wydarzenia artystyczne, prezentacje ofert kulturalnych, turystycznych i wypoczynkowych Małopolski i Sądecczyzny.

Forum III Wieku jest wydarzeniem wpisanym w Krajowy Plan Działań na rzecz Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 oraz w Program Obchodów Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

DZIEŃ I

5 WRZEŚNIA 2012 R. (ŚRODA), NOWY SĄCZ
 • Przyjazd uczestników do Nowego Sącza, zakwaterowanie.
 • GODZ. 18.00 kolacja, omówienie spraw organizacyjnych.
 • GODZ. 19.00 spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Prezentacja założeń "Rządowego Programu na rzecz Aktywności społecznej Osób Starszych 2012-2013"

DZIEŃ II

6 WRZEŚNIA 2012 R. (CZWARTEK), NOWY SĄCZ-KRYNICA ZDRÓJ
 • GODZ. 7.00 śniadanie.
 • GODZ. 7.30 wyjazd do Krynicy Zdrój na XXII Forum Ekonomiczne - Forum III Wieku.
 • GODZ. 9.00 udział w Sesji Plenarnej XXII Forum Ekonomicznego.
 • GODZ. 9.00-17.00 udział w panelach XXII Forum Ekonomicznego oraz panelach Forum III Wieku:

I PANEL: Integracja Społeczna w Dialogu Pokoleń - Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012

MODERATOR: dr Jolanta Perek-Białas, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Szkoła Główna Handlowa,
Warszawa.

PANELIŚCI:
1. Władysław Kosiniak - Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej,
2. Michał Szczerba, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. UTW,
3. Galina Jankowskaja, Przewodnicząca Stałej Komisji ds. polityki społecznej, służby zdrowia, edukacji, kultury, sportu, b. Zastępca Szefa Administracji Obwodu Kaliningradzkiego, b. Minister ds. polityki społecznej i pracy, Rosja,
4. Rainer Stratmann Dyrektor Powiatu Unna, Niemcy

Gość specjalny: Agnieszka Kozłowska- Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.

II PANEL: Wyzwania dla NGO - jak uczynić świat przyjazny seniorom?

MODERATOR: Wiesława Borczyk, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ekspert ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

PANELIŚCI:
1. Bartosz Arłukowicz, Minister Zdrowia,
2. Mieczysław Augustyn, Senator RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób starszych,
3. Elżbieta Radziszewska, Poseł na Sejm RP, b. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania,
4. Marina Michajlowa  Regionalny dyrektor charytatywnej organizacji publicznej "Archangielska Centrum Społecznych Technologii" GARANT ", Archangielsk, Rosja,
5. Soscha Graefin zu Eulenburg. Absolwentka uniwersytetów w Bonn i Oksford. B. doradca ds. HR w firmach niemieckich i zagranicznych. Wiceprezes Niemieckiego Czerwonego Krzyża w latach 2001-2009.

Gość specjalny: prof. dr hab. Piotr Błędowski, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego,
ekspert ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Szkoła Główna Handlowa,
Kierownik Projektu PolSenior.

WSPÓLNY PANEL : Forum III Wieku i Forum Młodych Liderów ( w uzgodnieniu )
 • GODZ. 17.00 wyjazd do Nowego Sącza.
 • GODZ. 18.00 obiadokolacja.
 • GODZ. 19.00 spotkanie integracyjne z przedstawicielami zagranicznych organizacji działających na rzecz
 • seniorów.

DZIEŃ III

7 WRZEŚNIA 2012 R. (PIĄTEK), NOWY SĄCZ
 • GODZ. 7.30 śniadanie.
 • GODZ. 8.30 przejazd uczestników na Miasteczko Galicyjskie. Zwiedzanie wystawy „Uniwersytety
 • Trzeciego Wieku w Polsce”.
 • GODZ. 9.00- 12.30 Sesja Plenarna FORUM III Wieku.

Wystąpienia Gości Honorowych.

I PANEL: Profesjonalizacja sektora UTW w Polsce (panel organizowany w ramach projektu „Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce”)

MODERATOR: Daniel Jachimowicz, Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW,
koordynator projektu „Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce”.
PANELIŚCI:
1. dr Marzena Breza, Przewodnicząca Zespołu ds. Polityki na Rzecz Osób Starszych,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
2. prof. dr hab. Zdzisława Zacłona, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu,
konsultant naukowy i członek Rady Programowo – Naukowej Sądeckiego UTW,
3. Wojciech Knapik, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Ziem Górskich, partner Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w projekcie „Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce”.
4. prof. dr hab. Ewa Kozdroń, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50 +, AWF Warszawa.
PREZENTACJA: „Zoom na Uniwersytety Trzeciego Wieku” prezentacja wyników badania ilościowego zrealizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Beata Tokarz – Kamińska, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” , Warszawa.

II PANEL : Seniorzy XXI Wieku - Wyzwania i Rekomendacje Działań

MODERATOR: prof. dr hab. Piotr Błędowski, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego,
ekspert ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Szkoła Główna Handlowa,
Kierownik Projektu PolSenior.

PANELIŚCI:
1. Prof. dr hab. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich,
2. Alina Respondek Zastępca Dyrektora Programu Uczenie się przez całe życie ds. Programu Grundtvig Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
3. Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
4. Krystyna Lewkowicz, Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Warszawa,
5. Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
6. Komisarz Wojciech Chechelski, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Gość specjalny: Tove Jørvang, cand. mag., associate professor Aarhus University, Department of Business
Communication , Chairman of the local chapter of DaneAge in Aarhus, Dania.

GODZ. 12.30 Catering Regionalny. Prezentacja Sądeckich Stoisk Targowych w ramach
projektu „Sądecka Marka Turystyczna na Forum III Wieku 2012”. Promocja ofert
turystyczno - wypoczynkowych „Sądecczyzna przyjazna seniorom i ich rodzinom”,
dofinansowana ze środków Miasta Nowego Sącza, Powiatu Nowosądeckiego,
Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Ziemi Sądeckiej.

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA: Województwo Małopolskie Zaprasza. Promocja oferty kulturalnej i
turystycznej.
 • GODZ. 13.00- 17.00 Warsztaty dla liderów UTW „Standardy działania UTW i procedura ich wdrożenia”
 • (w ramach projektu „Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce”).
 • GODZ. 18.00 kolacja.
 • GODZ. 19.00 wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. UTW z udziałem uczestników Forum III Wieku (w uzgodnieniu).
 • GODZ. 20.00 uroczysty koncert „Muzyka kluczem do dialogu międzypokoleniowego – od inspiracji do
 • realizacji, jako wzajemne, kreatywne działania seniorów i młodych ludzi w XXI wieku”.
 • Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

DZIEŃ IV

8 WRZEŚNIA 2012 R. (SOBOTA), NOWY SĄCZ
 • GODZ. 8.00 śniadanie.
 • GODZ. 9.00 udział w warsztatach, panelach dyskusyjnych, imprezach towarzyszących, m.in. w Festiwalu
 • Biegowym Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.
 • Godz. 12.00 Podsumowanie Forum III Wieku – Organizatorzy: Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 • Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW, Fundacja Europejski Instytut Rozwoju
 • Obywatelskiego.


Obrady Forum III Wieku będą relacjonowane przez media krajowe i zagraniczne.

UWAGA! – Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian do Ramowego Programu Forum III Wieku, konferencji towarzyszącej XXII Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroj.

www.senior.fit.pl