Nowa Rada ds seniorów we Wrocławiu

Wzrost świadomości społecznej środowisk senioralnych, wyrażający się w ich aktywności w różnych obszarach działań, został zauważony przez władze Wrocławia i jego skutkiem było powołanie Wrocławskiej Rady do spraw Seniorów.
fit.pl
2012-03-09 00:00
Udostępnij
Nowa Rada ds seniorów we Wrocławiu
Dnia 7.03. 2012r Prezydent Miasta Wrocławia- Rafał Dutkiewicz powołał nową, drugą już Wrocławską Radę ds Seniorów. W skład Rady weszło 14 osób, które przez najbliższe 2 lata, będą podpowiadać władzom Wrocławia co zrobić, by seniorom żyło się lepiej.

Powołana Rada stała się ,,ciałem eksperckim”, dostarczającym Prezydentowi informacji na temat budowania strategii społecznej w odniesieniu do tego środowiska i podejmowaniu różnego rodzaju działań i przedsięwzięć, zmierzających do przebudowy przestrzeni społecznej miasta tak, aby była w jak największym stopniu przyjazna pokolenio.

Skład Rady ds Seniorów:

1. Stanisław Kłopot - nauki społeczne: socjologia, psychologia
2. Olga Kowalczyk - nauki ekonomiczne – ekonomia społeczna
3.Anna Skrzek - nauka, aktywność ruchowa
4.Grażyna Čupaila-Tomaszewska – pedagogika, edukacja
5. Anna Olchówka - opieka, ochrona zdrowia
6. Maria Bierska - aktywizacja medialna
7. Andrzej Ociepa - kultura
8. Janina Czastor – polityka społeczna i sprawy socjalne
9. Stanisława Warmuz - edukacja gerontologiczna
10. Wanda Ziembicka–Has działalność społeczna, aktywność obywatelska
11. Ewa Rzewuska - edukacja zdrowotna
12. Konstanty Ignaczak - organizator środowisk kombatanckich i emeryckich
13. Dominik Golema - przedstawiciel prezydenta
14. Robert Pawliszko - zaplecze administracyjno–organizacyjne

Przewodniczącym został socjolog prof. Stanisław Kłopot.

Powołując pierwszą Wrocławską Radę do spraw Seniorów w roku 2009 miano na uwadze to, żeby to aktywne środowisko osób starszych, które posiada ogromny potencjał, stało się spoiwem jednoczącym pokolenia. Główną działalnością Rady jest określanie priorytetów potrzeb i problemów osób w wieku senioralnym oraz przedstawianie propozycji i wniosków dotyczących działań na rzecz seniorów. Ponadto misją Rady jest inicjowanie, opiniowanie, doradzanie i wspieranie w sprawach dotyczących poprawy jakości życia osób starszych.

Wspomniane założenia zostały realizowane w trakcie trwania pierwszej kadencji Rady. Zainicjowano między innymi Wrocławskie Dni Seniora, Forum Klubów Seniora, Wolontariat międzypokoleniowy, Gazetę senioralną, oraz wiele programów społecznych na rzecz seniorów. Zaopiniowano projekty aktów prawa miejscowego oraz projekty kampanii dotyczących środowiska osób starszych. Prowadzono poradnictwo dla seniorów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych, a także wspierano organizacje działające na rzecz seniorów, Kluby Seniora i Uniwersytety Trzeciego Wieku. Wszystkie działania prowadzone były zgodnie z przyjętą wizją Wrocławia jako miasta pokoleń, przyjaznego osobom w każdym wieku, w tym seniorom.

www.senior.fit.pl