Rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku!

Idea ustanowienia ROKu UTW zaistniała po raz pierwszy publicznie jako element strategii dla środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku, przyjętej przez zjazd członków i sympatyków Ogólnopolskiego Porozumienia UTW w listopadzie 2009 r. 
fit.pl
2011-12-12 00:00
Udostępnij
Rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku!
utw

Na przestrzeni roku 2010 i I p. 2011 trwały konsultacje oraz weryfikacja poparcia i współdziałania przy realizacji tego projektu.

Projekt ustanowienia ROKU UTW zyskał poparcie bardzo szerokiego środowiska związanego z problematyką senioralną, w tym powszechne deklaracje współdziałania ze strony UTW.

Kiedy we wrześniu 2010 r. udzieliła poparcia dla projektu pierwsza dama RP Pani Anna Komorowska, a następnie objęła patronat honorowy nad obchodami, a Szef Kancelarii RP Minister Jacek Michałowski określił projekt jako „mający gigantyczną przyszłość” oraz zadeklarował także jego poparcie, projekt nabrał charakteru ogólnopolskiego.

Trwają obecnie intensywne przygotowania do obchodów Roku UTW. W Senacie oczekuje na załatwienie wniosek legislacyjny w sprawoe podjęcia uchwały o ustanowieniu roku 2012 – ROKIEM UTW.

Przesłanie Roku UTW

Główne przesłanie projektu ROKU UTW to podniesienie kształcenia ustawicznego seniorów do rangi zadania centralnej administracji państwowej, powierzenie jego wykonania jednemu z urzędów podległych Prezesowi Rady Ministrów - czyli stworzenie podwalin partnerstwa między środowiskiem UTW a najwyższymi organami RP.

Uniwersytety Trzeciego Wieku stały się w ostatnich latach bardzo ważnym partnerem w realizacji celów i zadań polityki społecznej Państwa i samorządów terytorialnych i bardzo skutecznie te zadania realizują. Pora zatem, aby stały się one równorzędnymi partnerami najwyższych organów Państwa.

Stworzy to całkowicie nową platformę współpracy oraz systemowego wparcia finansowego UTW projektami grantowymi, bo to również jest jeden z podstawowych problemów.

Zadanie rządowe ma to do siebie, iż urząd któremu je powierzono wraz z odpowiednim budżetem, musi przed Rządem rozliczyć się z jego wykonania, a w Sejmie i Senacie powstają odpowiednie komisje i zespoły, które na bieżąco monitorują i oceniają realizację tych zadań.

Projekt ROKU UTW jest jeszcze w fazie uzgodnień z władzami i głównymi koordynatorami poszczególnych imprez ale już można mówić o pierwszych jego sukcesach.

Koalicja poparcia jakiej dotychczas nikt nie stworzył

Bezpośredniego prowadzenia i koordynacji projektu podjęły się trzy organizacje: Ogólnopolskie Porozumienie UTW w Warszawie, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu oraz Fundacja Dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ale cały czas podkreślamy, że grono osób zaangażowanych w projekt, które gotowe są wnieść do niego konkretne aktywa w postaci logistyki, lokali na imprezy, środków finansowych, usług materialnych, wsparcia organizacyjnego i wszelkich innych form pomocy lub sponsoringu jest otwarte dla każdego.

 [-------]

Zmobilizowanie i pozyskanie dla projektu całego środowiska UTW jak i licznych organizacji krajowych i międzynarodowych zainteresowanych tematyką senioralną dotychczas nikomu i dla żadnego wcześniejszego projektu się nie udało.

Taka konsolidacja środowiska dla idei Obchodów ROKU UTW jest czymś dotychczas nieznanym i sama w sobie jest już znaczącym sukcesem tego projektu.

Uznanie, jakiego nie uzyskał żaden projekt dla seniorów

Uzyskanie dla projektu patronatu ze strony Pierwszej Damy RP Pani Anny Komorowskiej oraz objęcie przewodnictwa w Komitecie organizacyjnym przez Prezydent Warszawy Panią Hannę Gronkiewicz Waltz i udostępnienie przez Miasto najbardziej reprezentacyjnej Sali Kongresowej PKiN na obrady Kongresu UTW, a następnie zaproszenie Komitetu organizacyjnego i licznego grona przedstawicieli UTW do Pałacu Prezydenckiego – to kolejne duże sukcesy na drodze do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Przyjęcie jakiego doznała reprezentacja seniorów z całej Polski zaproszona przez Kancelarię Prezydenta RP do Pałacu Prezydenckiego, słowa uznania i poparcia dla działalności UTW, odznaczenia dla liderek ruchu UTW- to kolejne dowody, że zmierzamy w dobrym kierunku.

Wszystkie te zjawiska dobrze rokują ideom obchodów. W czasie wizyty w Pałacu Prezydenckim Pani Anna Komorowska stwierdziła, że czuje się zaszczycona propozycją honorowego patronatu nad ROKIEM UTW, a Pan Minister Jacek Michałowski podkreślił, że wręczone odznaczenia są ze strony Prezydenta RP wyrazem uznania dla osiągnięć w dziedzinie konsolidacji środowiska UTW, wyraził też tezę i nadzieję, że będzie ona początkiem systemowej, konstruktywnej współpracy z najwyższymi organami Państwa, zadeklarował też jako Minister w Kancelarii Prezydenta RP, że będzie tę ideę osobiście wspierał. 

Ramowy Program Obchodów ROKU UTW

Celem projektu jest zaangażowanie jak najszerszego środowiska uniwersyteckiego w całym kraju.
Program tworzony będzie na 3 szczeblach:
centralnym – obejmującym imprezy, na które zaproszone będą wszystkie UTW oraz
organizacje pokrewne, goście honorowi i przedstawiciele Rządu;
regionalnym – obejmującym obszar województwa, regionu dla środowiska danego regionu;
lokalnym – dla obszaru gminy, powiatu, lokalnego obszaru wiejsko – miejskiego.

Praktycznie każdy Uniwersytet na miarę swoich możliwości powinien jakąś imprezą zaakcentować udział w tym projekcie.

Na obchody centralne złożą się:

• Międzynarodowy Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie w dniu 19 marca 2012 r.
• Ogólnopolska Spartakiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łazach ( maj 2012 )
• Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju ( początek września 2012)
• Ogólnopolska Inauguracja nowego roku akademickiego z udziałem Jerzego Buzka – Gliwice, październik 2012
• Konferencja podsumowująca obchody Roku UTW w Uniwersytecie Jagiellońskim
• ( grudzień 2012 )

W międzyczasie odbywać się liczne imprezy integracyjne, kulturalne i sportowe mniejszego kalibru, pojawią się wydawnictwa i reportaże, a w podsumowaniu – deklaracja końcowa z postulatami i wnioskami skierowanymi do najwyższych władz RP.

www.senior.fit.pl