Powstanie kolejny Uniwersytet III wieku

Już w połowie października rusza kolejny Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Cykl seminarium i wykładów będzie się odbywał w cyklu dwusemestralnym  
fit.pl
2010-09-22 00:00
Udostępnij
Powstanie kolejny Uniwersytet III wieku
eduseniorPomysł stworzenia Uniwersytetu Trzeciego wieku dla seniorów, powstał po sukcesie powstania Uniwersytetu dla Dzieci. Jednostkę powołano decyzją Senatu pod koniec marca 2010r.


Uniwersytet III Wieku będzie popularyzował ideę dobrego działkowca i szerzył wiedzę na temat umiejętności pielęgnowania przydomowych ogrodów.


Poprzez cykl wykładów, kótre mają nosić nazwę „Bliżej natury” wykładowcy będą mówić o bioróżnorodności świata roślin i zwierzą oraz potrzebie jej ochrony.tematy wykładów to: "Bioróżnorodność zwierzęca w ogrodzie", "Mieszkańcy lasu", "Łąka pełna barw i kształtów", "Mieszkańcy domowego zoo", "Świat pełen owadów", "Chronione gatunki roślin i zwierząt" oraz "Inwazyjne gatunki roślin i zwierząt".


Kolejny cykl wykładów będzie poświęcony bezpiecznej żywności, zdrowego żywienia, zróżnicowanej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Spotkania zostaną zorganizowane pod hasłami: "Z ogrodu na stół" i "W mojej spiżarni". A tematem wykładów będzie „Bezpieczna żywność, zdrowe żywienie i zróżnicowany rozwój”.

Ważnym zagadnieniem będzie także biotechnologia, która coraz częściej trafia do zakładów produkcji zwierzęcej czy na stołu konsumentów. Seniorzy będą mogli także skorzystać z poszerzenia znajomości języków obcych, korzystania z sal gimnastycznych i pływalni.


Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej: www.cku.ar.krakow.pl oraz w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego UR.
 

www.fit.pl