Połowa Polaków w ogóle nie uprawia sportu

Statystyki są bardzo niepokojące. Aż połowa Polaków nigdy nie bierze udziału w żadnych zorganizowanych zajęciach sportowych, a tylko co siódmy badany regularnie, co najmniej raz w tygodniu uprawia sport  
fit.pl
2013-07-22 00:00
Udostępnij
Połowa Polaków w ogóle nie uprawia sportu
Wraz z początkiem stycznia wiele osób podejmuje noworoczne postanowienia. Najczęściej mamy zamiar rzucić palenie, zadbać o zdrowie i schudnąć. Aby zdrowo tracić na wadze, najlepiej połączyć zrównoważoną dietę i codzienny ruch. Jednak, jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu MyDeal.pl, tylko co siódmy Polak regularnie, co najmniej raz w tygodniu, uprawia sport, natomiast aż połowa z nas nie robi tego wcale! Respondentów zapytano w badaniu o udział w zorganizowanych zajęciach sportowych, aby uniknąć sytuacji, gdy do sportu zaliczany jest również spacer.

Młodzi ludzi są bardziej świadomi zalet wynikających z aktywności fizycznej. Stosunkowo największy odsetek uczestniczących w zajęciach sportowych odnotowano właśnie wśród respondentów w wieku 18-24 lat – co piąty z nich deklaruje, że regularnie uprawia sport. Najmniej osób uprawia sport w grupie wiekowej 45-54 – zaledwie 3%.

Im większa miejscowość, tym częściej badani uprawiają sport – aż co czwarty mieszkaniec wielkiego miasta co najmniej raz w tygodniu bierze udział w zajęciach sportowych. Na wsi jest to zaledwie 8%. Jednocześnie odsetek osób, które w ogóle nie uprawiają sportu jest wysoki bez względu na miejsce zamieszkania – także w dużych miastach – co pokazuje, że małej aktywności Polaków nie można tłumaczyć jedynie niską dostępnością infrastruktury sportowej.

Barierą dla uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach sportowych jest dochód poniżej 1000 zł netto na osobę na miesiąc. Natomiast powyżej tej kwoty wysokość zarobków nie ma wpływu na aktywność sportową. Także poziom wykształcenia nie ma istotnego wpływu na częstotliwość uprawiania sportu – wśród Polaków z wykształceniem podstawowym, średnim, jak i wyższym odsetek uprawiających sport jest praktycznie taki sam.

www.wellness.fit.pl