Fenyloketonuria – co to jest? Z czym wiąże się ta choroba?

Fenyloketonuria (PKU) to złożona choroba metaboliczna, która wpływa na aminokwas fenyloalaniny, prowadząc do nadmiernego gromadzenia się tego związku we krwi. Choroba ta ma podłoże genetyczne, dziedziczona jest w sposób autosomalny recesywny, co oznacza, że obydwoje rodzice muszą być nosicielami zmutowanego genu. W przypadku PKU kluczową rolę odgrywa enzym hydroksylaza fenyloalaninowa (PAH), którego brak lub ograniczona aktywność prowadzi do patologicznie wysokich stężeń fenyloalaniny, co może negatywnie wpływać na ośrodkowy układ nerwowy.
2024-04-08 15:07
Udostępnij
Fenyloketonuria – co to jest? Z czym wiąże się ta choroba?

Rodzaje PKU

W zależności od aktywności enzymu możemy wyróżnić trzy rodzaje fenyloketonurii:

  • Klasyczna PKU – charakteryzuje się bardzo niską aktywnością enzymu, prowadząc do znacznego wzrostu stężenia fenyloalaniny we krwi.
  • Łagodna PKU – przedstawia nieco łagodniejsze postacie choroby, gdzie aktywność enzymu jest nieco wyższa niż w przypadku klasycznej PKU.
  • Hiperfenyloalaninemia – jest najłagodniejszym typem PKU, charakteryzującym się jeszcze wyższą aktywnością enzymu.

Diagnoza i leczenie

Diagnoza PKU odbywa się w ramach obowiązkowych badań przesiewowych u wszystkich noworodków, umożliwiając szybkie rozpoczęcie leczenia. Analizy laboratoryjne, badania krwi, moczu oraz testy genetyczne są kluczowe dla postawienia diagnozy. Wczesne wprowadzenie diety niskofenyloalaninowej jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowego rozwoju intelektualnego i uniknięcia powikłań związanych z nadmiarem fenyloalaniny. Więcej na ten temat przeczytasz pod adresem: https://www.vitapku.pl/zdrowie-i-zywienie/fenyloketonuria-dzis-czy-daje-objawy.

Dieta w fenyloketonurii (PKU)

Dieta odgrywa kluczową rolę w leczeniu Fenyloketonurii (PKU), ponieważ ogranicza spożycie fenyloalaniny, co pomaga utrzymać jej stężenie na bezpiecznym poziomie i zapobiega toksycznym skutkom dla ośrodkowego układu nerwowego. Osoby z PKU muszą przestrzegać specjalnie zbilansowanej diety niskofenyloalaninowej, która zapewnia niezbędne składniki odżywcze, jednocześnie ograniczając ilość fenyloalaniny.

Dieta niskofenyloalaninowa w PKU wymaga ścisłej kontroli i świadomości spożywanych produktów, aby zapewnić odpowiednie odżywianie i uniknąć negatywnych skutków nadmiaru fenyloalaniny. Regularne konsultacje z dietetykiem specjalizującym się w pracy z tą chorobą są niezbędne, aby dostosować dietę do indywidualnych potrzeb pacjenta i zapewnić optymalne wsparcie dietetyczne.

Postęp w badaniach nad PKU

Współczesne badania nad PKU koncentrują się na doskonaleniu diagnostyki i terapii, co ma istotne znaczenie dla poprawy jakości życia pacjentów z tą chorobą. Dzięki postępom w medycynie coraz więcej dzieci jest diagnozowanych we wczesnych fazach życia, co umożliwia skuteczne zarządzanie PKU i zapobieganie powikłaniom. Kontynuacja badań nad mechanizmami choroby oraz rozwój skuteczniejszych terapii są kluczowe dla dalszej poprawy jakości życia osób dotkniętych PKU.