Jakie objawy mogą świadczyć o zaburzeniach psychicznych? Jak odróżnić je od chwilowej niedyspozycji i do kogo udać się po pomoc?

Stany obniżonego nastroju, apatii, lęku czy niepokoju pojawiają się w życiu każdego człowieka. Zdarza się jednak, że długotrwale zaburzają codzienne funkcjonowanie. Jak odróżnić mało groźne problemy od zaburzeń psychicznych?
2017-01-04 00:00
Udostępnij
Jakie objawy mogą świadczyć o zaburzeniach psychicznych? Jak odróżnić je od chwilowej niedyspozycji i do kogo udać się po pomoc?

Zaburzenia psychiczne – problem wielu z nas

Zaburzenia psychiczne mogą być związane z nieustannym postępem cywilizacyjnym, wciąż wzrastającym tempem życia, ustawicznym stresem, natłokiem obowiązków oraz ciągłym brakiem sposobności do należytego wypoczynku.

Liczne obciążenia przyczyniają się do spadku naszej odporności psychicznej, stąd stale rosnąca liczba osób dotkniętych problemem zaburzeń psychicznych, dochodząca według niektórych źródeł nawet do 25% populacji.

Zaburzenie psychiczne czy tymczasowa niedyspozycja

Stany obniżonego nastroju, apatii, lęku czy niepokoju z całą pewnością niejednokrotnie pojawiają się w życiu każdego człowieka. Ich występowanie wcale nie musi wskazywać na patologię. W sytuacji, gdy są powodowane konkretnym, trudnym dla nas wydarzeniem, znacznym obciążeniem lub nadmiernym stresem, a ich nasilenie jest niewielkie i nie powoduje dezorganizacji funkcjonowania – może zostać uznane jako normalna reakcja organizmu. Czasem wystarczy nieco zmienić dotychczasowy tryb życia, odpocząć bądź porozmawiać z bliską osobą, która okaże nam wsparcie – to może wystarczyć, by niepokojące sygnały ustąpiły.

Niepokoić powinny sytuacje, gdy nękające objawy mają znaczne nasilenie lub utrzymują się przez długi czas. W takim wypadku warto rozważyć wizytę u specjalisty, aby odpowiednio wcześnie zareagować i ustrzec się przed rozwojem poważniejszych zaburzeń.

Choroby psychiczne - rodzaje

Choroby psychiczne, w zależności od ich rodzaju, mogą dotykać różnych sfer życia psychicznego. Wśród rozpoznawanych schorzeń dominują zaburzenia nastroju oraz zaburzenia lękowe.

Najczęściej diagnozowanym zaburzeniem z kręgu emocjonalnych jest depresja. Depresja cechuje się występowaniem obniżonego nastroju, apatią, spowolnieniem myślenia, poczuciem braku nadziei. Niejednokrotnie współistnieją z nią także zaburzenia snu czy apetytu.

Pośród zaburzeń lękowych wyróżnić możemy przede wszystkim wszelkiego rodzaju fobie (np. tzw. „lęk wysokości” lub arachnofobia, czyli lęk przed pająkami) zespół lęku napadowego, zaburzenia lękowe uogólnione, czy zespół stresu pourazowego.

Jedną z najczęstszych, bo dotykającą około 1% populacji chorobą psychiczną jest schizofrenia. Schizofrenia jest zaburzeniem psychicznym włączonym do grupy psychoz, tj. stanów, w których przeżywanie i odbiór rzeczywistości jest patologicznie zniekształcony. Zasadniczy problem tej choroby wynika z nielogicznego sposobu myślenia lub postrzegania. Główne symptomy to objawy wytwórcze pod postacią urojeń i omamów oraz tak zwane objawy negatywne – wycofanie społeczne, utrata zainteresowań, uboga ekspresja emocji.

Co zrobić w przypadku podejrzenia wystąpienia zaburzeń psychicznych?

Odpowiednio wczesne zdiagnozowanie i podjęcie leczenia zaburzeń psychicznych może uchronić przed rozwojem poważniejszych zakłóceń sfery psychicznej, a nawet ciężkiej choroby. Dlatego też, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnoście obserwowanych u siebie objawów, warto skonsultować się z profesjonalistą. W pierwszej kolejności można udać się do swojego lekarza rodzinnego, który po wstępnej weryfikacji ewentualnie zaleci wizytę u specjalisty.