15 września z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Chłoniakach Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” sprawdziło stan wiedzy Polaków. W Poznaniu, Krakowie i w Warszawie zostały przeprowadzone sondy uliczne, w których ankieterzy zapytali Polaków o znajomość objawów chłoniaków. Podczas akcji ankieterzy również rozdawali materiały edukacyjne na temat chłoniaka  
fit.pl
2012-09-17 00:00
Udostępnij
Zdemaskuj chłoniaka FOTO
„Zdemaskuj chłoniaka” to hasło ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej zainicjowanej w maju 2008 r. Podstawowym celem działań jest edukacja społeczeństwa w kierunku właściwego rozpoznawania objawów nowotworów układu chłonnego i nie lekceważenia niepokojących symptomów choroby. Patronem honorowym kampanii została Polska Unia Onkologii i Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Partnerem kampanii jest Roche Polska.„Zdemaskuj chłoniaka” to hasło ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej zainicjowanej w maju 2008 r. Podstawowym celem działań jest edukacja społeczeństwa w kierunku właściwego rozpoznawania objawów nowotworów układu chłonnego i nie lekceważenia niepokojących symptomów choroby. Patronem honorowym kampanii została Polska Unia Onkologii i Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Partnerem kampanii jest Roche Polska.