Wzrost zachorowań na syncytialny wirus oddechowy (RSV) jest obecnie zjawiskiem o dużym znaczeniu. Według danych udostępnionych przez Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH, liczba zgłoszonych przypadków RSV w styczniu br. wzrosła dwukrotnie w porównaniu z grudniem ubiegłego roku, a nawet 13-krotnie w porównaniu z listopadem. Co więcej, częstość zachorowań na RSV w styczniu była prawie dwudziestokrotnie wyższa niż na grypę.
Aleksandra Załęska
2024-02-15 10:12
Udostępnij
Znaczny wzrost zachorowań na RSV

Mimo że RSV często kojarzony jest głównie z infekcjami u dzieci, istotną grupą zagrożoną są także dorośli, zwłaszcza osoby starsze powyżej 60. roku życia. Z uwagi na obecność chorób współistniejących, seniorzy stanowią szczególnie podatną grupę na ciężki przebieg i powikłania związane z zakażeniem RSV.

Eksperci z Porozumienia Zielonogórskiego zwracają uwagę na alarmujący trend wzrostu częstości chorób oraz wydłużania się czasu rekonwalescencji. RSV jest jedną z chorób odpowiedzialnych za to zjawisko. Osłabienie organizmu i brak wystarczającego czasu na pełne wyzdrowienie mogą prowadzić do długotrwałego wyłączenia chorego z codziennego funkcjonowania oraz skomplikować leczenie.

W kontekście walki z RSV kluczowe znaczenie ma profilaktyka, w tym szczepienia ochronne. Obecnie w Polsce dostępne są szczepienia przeciwko RSV dla osób powyżej 60. roku życia, zalecane w Programie Szczepień Ochronnych.

Podstawowe informacje na temat RSV obejmują jego powszechnie występującą, wysoce zaraźliwą naturę, zdolność do powodowania zakażeń dróg oddechowych oraz podobieństwo objawów do innych infekcji, takich jak przeziębienie czy grypa. U osób starszych RSV może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zapalenie płuc czy zaostrzenie istniejących chorób przewlekłych. Jedyną skuteczną metodą profilaktyki jest przyjęcie szczepienia ochronnego.

RSV – Objawy i Diagnostyka

Syncytialny wirus oddechowy (RSV) to wyjątkowo zaraźliwy patogen atakujący układ oddechowy, w tym nos, gardło i oskrzela. Główne objawy RSV obejmują katar, kichanie, kaszel oraz gorączkę, co często prowadzi do ich mylenia z symptomami przeziębienia lub grypy. Dodatkowo, może zaobserwować się zmniejszenie łaknienia. W przypadkach ciężkich, zakażenie RSV może prowadzić do zapalenia płuc lub zaostrzenia chorób podstawowych, co może skutkować poważnymi komplikacjami, włączając w to hospitalizację oraz ryzyko zgonu.

RSV szerzy się powszechnie, najczęściej występując w okresie zimowym wraz z innymi wirusami układu oddechowego, takimi jak wirus grypy oraz SARS-CoV-2, co prowadzi do występowania tzw. "tridemii". Rozpoznanie zakażenia RSV jest możliwe dzięki testom PCR lub antygenowym, jednakże ze względu na ograniczoną dostępność tych testów, faktyczna liczba przypadków zakażenia może być niedoszacowana.

Grupy ryzyka RSV

Największe ryzyko zakażenia RSV dotyczy głównie dzieci oraz osób starszych, zwłaszcza tych po 60. roku życia, których osłabiony układ odpornościowy sprawia, że są one bardziej podatne na infekcje i ich powikłania. Dodatkowo, u osób starszych z przewlekłymi chorobami współistniejącymi, takimi jak astma, POChP, cukrzyca czy choroby serca, ryzyko zakażenia oraz powikłań związanych z RSV jest jeszcze większe. Szczególnie istotne jest to w przypadku astmy i POChP, gdzie zakażenie RSV może prowadzić do zwiększonego ryzyka hospitalizacji.

Profilaktyka

Skuteczną metodą profilaktyki RSV dla osób powyżej 60. roku życia, zwłaszcza z chorobami współistniejącymi, jest szczepienie przeciwko temu wirusowi.

Garść statystyk

  • W Europie każdego roku notuje się ponad 3 miliony zachorowań na RSV wśród osób powyżej 60. roku życia, co prowadzi do około 270 tysięcy hospitalizacji i około 20 tysięcy zgonów w tej grupie pacjentów.
  • Przewidywania sugerują, że do roku 2025, w krajach o wysokich dochodach, liczba hospitalizacji i zgonów w wyniku zakażenia RSV u osób powyżej 60. roku życia może ulec podwojeniu w porównaniu z rokiem 2019.