Aerobik sportowy ma już wieloletnią tradycję na świecie. Pierwsze Mistrzostwa Europy w tej dyscyplinie odbyły się w 1990 r. we Włoszech, a Mistrzostwa Świata, w tym samym roku - w USA
fit.pl
2011-06-15 00:00
Udostępnij
Aerobik sportowy
Aerobik to dyscyplina dynamiczna, wymagająca siły, wytrzymałości, skoczności i gibkości oraz bardzo dobrej koordynacji ruchowej. Swym charakterem zbliżona jest do układu ćwiczeń wolnych, które stanowią jedną z konkurencji w gimnastyce sportowej. Podobnie jak łyżwiarstwo figurowe czy akrobatyka, aerobik pełen jest złożonych technicznie figur, podskoków, kroków i obrotów. Ważne są również elementy obowiązkowe, których niedokładne wykonanie lub pominięcie ma wpływ na ocenę końcową.

Aerobik wywodzący się z ruchu rekreacyjnego dziś stanowi na świecie ważną dyscyplinę sportu. Kalendarz imprez jest bardzo bogaty i warto, aby wśród drużyn startujących na zawodach znaleźli się polscy reprezentanci. Polska, mając swe tradycje i sukcesy w takich dyscyplinach jak: łyżwiarstwo figurowe, gimnastyka artystyczna i sportowa oraz akrobatyka, ma szansę zaistnieć w tej nowej dyscyplinie. Może on stanowić przedłużenie kariery sportowej zawodników wcześniej uprawiających wspomniane dyscypliny, a tym samym dać szansę zdobywania kolejnych sukcesów i medali.

 www.fit.pl