Ograniczanie czasu i intensywności ruchu źle wpływa na zdrowie i rozwój dziecka.
fit.pl
2014-07-16 00:00
Udostępnij
Aktywne wakacje w naturze
Najlepszym propagatorem i jednocześnie kreatorem zdrowia jest natura. Ruch jest naturalną potrzebą fizjologiczną. Ograniczanie jego czasu i intensywności, źle wpływa na zdrowie dziecka, jego rozwój motoryczny i rozwój sprawności fizycznej.

Niestety, zmienione warunki życia opanowanego przez media, komputery i motoryzację ograniczają potrzebę aktywności ruchowej naszych dzieci. To z kolei powoduje zmianę dziecięcych preferencji w sferze poznawczej. Dlatego ważne wydaje się tworzenie odpowiednich dla dziecka, aktywnych sposobów poznawania otaczającego świata. Należy wskazywać dzieciom, nowe drogi postrzegania przy użyciu bogactwa zmysłów (tzw. stymulacja polisensoryczna) tak, aby zostało zachowane poczucie prawdziwości.

Zubożenie aktywności zmysłowej i ruchowej pozbawia dziecko możliwości realnego przeżywania i rozwijania pełnej osobowości. Możemy i powinniśmy temu zapobiegać przez ciekawsze wykorzystanie czasu przeznaczonego na zajęcia ruchowe oraz stosowanie odpowiednich metod stymulujących i aktywizujących ruch. Mając na uwadze ogromne upodobanie dzieci do zabaw na powietrzu (po wspólnym obejrzeniu europejskiego programu socjalnego ” Dziecięcy cyrk”) dzieci wypróbowały wiele na sobie. Jakaż była zabawa! 
 
Po rozgrzewce biegając boso po trawie kilku wspięciach i próbach równowagi (np. drzewo z jogi) dzieci – Elena, Ola , Maja, Peti i Johanes – zaczęły budować piramidki. Kilka przykładów na poniższych zdjęciach.

dzieci06 dzieci05

 dzieci08

 

Odpoczynek w gwieździe –„co robimy dalej?”, jest jeszcze domek na drzewie i liny do wspinania.

 dzieci07

 dzieci01 dzieci02

Życząc dalszych wspaniałych, aktywnych wakacji zachęcam dzieci do wcielania w życie ruchowych pomysłów.

 dzieci10

 dzieci11

Bardzo ciekawy przykład dla przedszkolaków polecam w pracy pt: Dziecięca aktywność ruchowa inspirowana przyrodą, której autorami są Barbara Szuleka, Katarzyna Kocerba. 
dzieci03 
Dr Jolanta Ignaszewska-Kühbauch
Redaktor Naczelna portalu FIT.PL
www.fit.pl