Aktywność fizyczna jako skuteczne narzędzie wspomagające terapię depresji: Najnowsze odkrycia z metaanalizy

Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że aktywność fizyczna może odegrać istotną rolę w łagodzeniu objawów depresji. Nowe badanie, opublikowane w The BMJ, poświęcone właśnie temu zagadnieniu, skupia się na różnych formach ćwiczeń, w tym chodzeniu, jogingu, jodze oraz treningu siłowym. Wyniki analizy, obejmującej aż 218 badań z udziałem ponad 14 000 uczestników, podkreślają znaczenie intensywności aktywności fizycznej w zwalczaniu tej choroby psychicznej.
Ilona WIlk
2024-04-09 12:15
Udostępnij

Aktywność fizyczna jako skuteczne narzędzie wspomagające terapię depresji: Najnowsze odkrycia z metaanalizy

Depresja, będąca jednym z głównych czynników prowadzących do "niepełnosprawności", izolacji społecznej i szeregu innych konsekwencji w tym samobójstw, na całym świecie, nie tylko drastycznie obniża jakość życia, ale także pogarsza stan zdrowia ogólnego. Pomimo dostępności leków i psychoterapii, wielu pacjentów nie reaguje na te formy leczenia lub napotyka na bariery w ich dostępie. Dlatego istnieje pilna potrzeba opracowania dodatkowych, opartych na solidnych dowodach, metod leczenia.

Aktywność fizyczna, znana ze swojego korzystnego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne, od dawna była rozważana jako potencjalne narzędzie terapeutyczne w walce z depresją. Jednak dotychczasowe wytyczne oferowały zróżnicowane zalecenia dotyczące rodzaju i intensywności ćwiczeń, co wywołało potrzebę przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy.

Przeprowadzona przez badaczy analiza sieciowa, oparta na danych z 218 badań, wykazała umiarkowane zmniejszenie objawów depresji w wyniku różnych form aktywności fizycznej. Chodzenie lub jogging, joga i trening siłowy wyłoniły się jako szczególnie skuteczne, przynosząc umiarkowane zmniejszenie objawów depresji w porównaniu do standardowej opieki lub placebo.

Warto zauważyć, że istnieje proporcjonalny związek między intensywnością zalecanego ćwiczenia a zmniejszeniem objawów depresji. Oznacza to, że bardziej intensywne aktywności mogą potencjalnie przynosić większe korzyści.

Profesor Jonathan Roiser z University College London, który nie uczestniczył w badaniu, podkreśla, że wszystkie rodzaje aktywności fizycznej, zwłaszcza te aerobowe, przyczyniają się do zmniejszenia objawów depresji. Jest to zgodne z wnioskami wielu analiz z ostatniej dekady.

Mimo obiecujących wyników, autorzy badania zwracają uwagę na niską jakość danych, co wynika z wysokiego ryzyka stronniczości włączonych badań. Wiele z nich nie zapewniało podwójnego ślepego zastosowania, co może wpływać na ostateczne rezultaty.

Podsumowując, badanie wskazuje na potencjalne korzyści płynące z aktywności fizycznej w leczeniu depresji. Wspiera to potrzebę dalszych badań, które pozwolą lepiej zrozumieć optymalną formę, intensywność i czas trwania ćwiczeń w terapii depresji. W międzyczasie, lekarze mogą zacząć rozważać regularne przepisywanie ćwiczeń jako skutecznego i stosunkowo bezpiecznego sposobu wspomagania leczenia depresji.

Depresja to poważne schorzenie, które wymaga kompleksowego podejścia. Aktywność fizyczna może stanowić ważny element takiego podejścia, oferując pacjentom dodatkowe narzędzie do walki z tą chorobą.