Ból kręgosłupa problemem młodych ludzi!

Problem bólów kręgosłupa dotyczy nie tylko osób starszych, ale także dzieci i młodzieży wynika z badań przeprowadzonych przez polskich naukowców. Wszystko z powodu zmiany trybu życia  
fit.pl
2010-11-03 00:00
Udostępnij
Ból kręgosłupa problemem młodych ludzi!
Zespół kierowany przez prof. Jacka Lewandowskiego z AWF w Poznaniu poddał badaniom poddano 2468 uczniów poznańskich techników i liceów. Spośród ankietowanych 1972 przyznało (79,9 proc. badanych), że doświadczyło już dolegliwości bólowych kręgosłupa, w tym, jedynie 419 osób (17 proc.) odpowiedziało, że był on jednorazowym epizodem i jak dotąd nie pojawił się ponownie. Oznacza to, że co drugi młody człowiek cierpi na chroniczne dolegliwości bólowe.

women-jogging(1)Badanie pokazało, że bóle kręgosłupa występują z różną częstotliwością wśród młodzieży. Co trzeci badany przyznał że bóle pojawiają się kilkakrotnie w ciągu roku, u 16 proc. bóle występują kilkakrotnie w miesiącu, a 12 proc. badanych przyznało, że bóle towarzyszą im kilka razy w ciągu tygodnia.

Badania wykazały także, że dużo więcej kobiet odczuwa chroniczne dolegliwości bólowe kręgosłupa niż mężczyzn. Częstotliwość pojawiania się bólu u kobiet jest ponadto wysoka – kilkakrotnie w tygodniu lub w miesiącu. Dolegliwości bólowe mężczyzn to przede wszystkim jednorazowe epizody bólowe oraz chroniczne dolegliwości pojawiające się kilka razy w roku.

Co dziesiąty uczeń szkół technicznych doświadczających bólów kręgosłupa ma istotne problemy ze zginaniem tułowia w przód w celu uniesienia (dźwignięcia) przedmiotu. Co drugi stwierdził, że zgięcie tułowia w przód powoduje nasilenie bólu.

Zdaniem prof. Lewandowskiego wielką szkodą było nie wprowadzenie dodatkowej godziny lekcji wychowania fizycznego, np. opartej na ćwiczeniach kształtujących sylwetkę, ponadto zlikwidowano obligatoryjne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Dlatego zapowiedział on postulowanie o przywrócenie tych zajęć. Kolejnym ważnym krokiem zdaniem naukowca jest stworzenie  mapy kartograficznej występowania bólów kręgosłupa dzieci i młodzieży w Polsce.

Naukowiec tłumaczy wyniki badań tym, że obecnie młodzi ludzie w pozycjach „statycznych" przebywają dosłownie 24 godziny na dobę. Brak ruchu jego zdaniem przyczynia się do powstawania nadwagi, która z kolei wpływa na zmiany przeciążeniowe kręgosłupa. Według autora badań prof. Jacka Lewandowskiego z AWF w Poznaniu przekształciliśmy się z człowieka „wyprostowanego” w człowieka „siedzącego”. Jednocześnie zapewnia, że wyniki badań wykorzysta w celu opracowania odpowiednich programów wychowania fizycznego, głównie w szkolnictwie gimnazjalnym i średnim.

www.fit.pl