Co zrobić,  aby w nowoczesnym klubie fitness z satysfakcją ćwiczyć mogły także osoby z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa?
fit.pl
2015-11-25 00:00
Udostępnij
Droga do zdrowego kręgosłupa
kregoslup(1)Nowoczesny fitness jest coraz bardziej wszechstronny i dostępny dla każdego, niezależnie od wieku i sprawności. Idealnie byłoby, gdyby każdy klient klubu fitness był zdrowy, miał silne mięśnie i doskonałą postawę. Wielu uczestników zajęć nie mieści się jednak w określonym wzorcu. Co zrobić, na przykład, aby w nowoczesnym klubie fitness z satysfakcją ćwiczyć mogły także osoby z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa? Biorąc, oczywiście, pod uwagę te przypadki, w których celowe jest stosowanie ćwiczeń fizycznych.

Dysfunkcje kręgosłupa wynikają z wielu przyczyn, najczęściej z niewłaściwego trybu życia, przeciążeń o charakterze długotrwałym: siedzący tryb życia, tempo dnia codziennego. Dlatego celowe jest uświadomienie sobie, jak ważna jest rola zdrowego kręgosłupa w ogólnej kondycji organizmu człowieka. Profilaktyka i postępowanie terapeutyczne muszą opierać się na zmianie trybu i stylu życia, trwałym zwiększeniu aktywności ruchowej poprzez ćwiczenia fizyczne.

Zadanie klubu fitness - profilaktyka. Zapobiegać, stosować działania profilaktyczne, utrzymujące narząd ruchu we właściwej kondycji, wyrównywać dysharmonie mięśniowe, wzmacniać osłabione mięśnie, rozluźniać napięcie, uczyć prawidłowo oddychać, poruszać się oraz uświadamiać, jak ważny jest ruch i aktywność fizyczna odpowiednio dobrana i dostosowana do możliwości i potrzeb każdego – to zadania dla klubów fitness i pracujących w nim specjalistów.Jak to osiągnąć? Nie możemy przecież z klubów fitness tworzyć ośrodków terapeutycznych. I nie musimy. Wystarczy, że stworzymy nowe, profesjonalne warunki dla tych, którzy potrzebują i chcą do nas przychodzić.

Zajęcia dla osób z bólem kręgosłupa. Z wielu już istniejących lekcji możemy wybrać te, które będą szeroko pojętą profilaktyką i terapią dolegliwości bólowych kręgosłupa. Z lekcji wzmacniających, takich jak ABT, SHAPE, kregoslup2BPU, AQUA FITNESS, BODY-BALL, STRETCHING z elementami relaksacji czy nowych trendów BODY-ART, NEW AGE, CHI-BALL, CORE BOARD możemy stworzyć model ukierunkowanej merytorycznie i metodycznie lekcji wspierającej procesy terapii bólów kręgosłupa.

Ostatnio szczególną uwagę przykłada się do tzw. napięcia środka, czy inaczej core stability. Chodzi o prostą rzecz, która należy właściwie do wszystkich wykonywanych ćwiczeń, poczynając od pozycji wyjściowej, w której dodajemy napięcie mięśni brzucha, pośladków, grzbietu i miednicy małej. Jednym słowem należy „nałożyć gorset” i kontrolować utrzymywanie go w napięciu podczas wszystkich ruchów.


Wykwalifikowani instruktorzy. Aby prowadzić takie zajęcia   musimy dysponować profesjonalną kadrą instruktorów. Nie wystarczy bowiem umiejętność budowania choreografii, pięknego poruszania się, pomysłowość oraz naśladowanie innych instruktorów, aby sprostać prowadzeniu tak odpowiedzialnych i trudnych zajęć. Byłoby idealnie, gdyby specjaliści rehabilitacji, odnowy biologicznej czy fizykoterapii chcieli zmodyfikować i poszerzyć swoje kwalifikacje o umiejętności, jakie posiada instruktor aerobiku, aby łącząc obie dziedziny zdobyć pełne, wszechstronne uprawnienia i umiejętności do tworzenia takich zajęć. Jest to także pewna przyszłość dla doświadczonych, wieloletnich, wykształconych instruktorów fitness, którzy chcieliby pozostać w zawodzie, prowadząc formy o mniejszej intensywności, choć wymagające większego przygotowania teoretycznego.

Dokształcanie w dziedzinie zajęć prozdrowotnych czy leczniczych, poparte doświadczeniem, owocowałoby w obie strony. Jest więcej form realizowanych już w klubach fitness o charakterze specjalistycznym, takich jak zajęcia z osobami starszymi (np. +60) czy z nadwagą, gdzie podstawowe wykształcenie instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością aerobiku czy fitness wydaje się daleko niewystarczające. Nie zamierzam tutaj analizować systemu kształcenia instruktorów, ale jeśli chcemy, by kluby fitness mogły przyjąć w swoje szeregi nie tylko ludzi młodych i w pełni zdrowych, to musimy zadbać o poziom wykształcenia i merytorycznych kwalifikacji instruktorów, którym chcemy powierzyć te trudne, specjalistyczne zajęcia.

Przyszłość. Wyłania się więc przed nami zadanie, które choć nie jest nowe, powinno zostać potraktowane poważniej niż do tej pory - aby w branży fitness stworzyć tor prozdrowotno-terapeutyczny, oparty jednak o wszystkie zdobycze i osiągnięcia fitnessu.

Tak jak w klasycznych formach ćwiczeń wschodnich na przykład jogini ćwiczą prawie wszyscy, bo każdy znajduje asany dostosowane do swojego stanu fizycznego czy psychicznego - tak w zachodnim fitnessie wypracujmy lekcje, na których przy muzyce, w atmosferze radości i uśmiechu, z użyciem przyborów (hantle, gumy, piłki body ball i inne) lub bez nich, będziemy leczyć i zapobiegać wszelkim schorzeniom układu ruchu, nie tylko kręgosłupa. Gdzie na aerobik będą mogli przyjść, a właściwie przyjechać również pacjenci na wózkach inwalidzkich czy osoby po siedemdziesiątce.

Czytaj więcej:
www.fit.pl