W niektórych przypadkach nieleczona skolioza może stać się chorobą ogólnoustrojową, której towarzyszą zmiany w układzie oddechowym i krążenia, spowodowane uciskiem kości klatki piersiowej na płuca i serce
fit.pl
2011-02-02 00:00
Udostępnij
Nieleczona skolioza jest grożna
Eksperci wyjaśniają, że częstość występowania skoliozy idiopatycznej oceniana jest na 3 proc. populacji i jest to najczęstsza odmiana tej grupy schorzeń. Zaawansowane przypadki skoliozy można leczyć wyłącznie operacyjnie, a przed interwencją chirurga może uchronić pacjenta jedynie wczesne rozpoznanie i poprawnie prowadzona rehabilitacja oraz usztywnienie kręgosłupa.

Według nich operacje przeprowadzane dotychczasowymi metodami wiążą się ze stosunkowo długim okresem hospitalizacji, a co za tym idzie wydłużonym okresem oczekiwania na zabieg. Odpowiedzią na ten problem jest nowatorska technika opracowana przez dra Lawrence'a Lenke - Vertebral Column Manipulator (VCM). W zdecydowany sposób skraca ona czas hospitalizacji, związany zarówno z przygotowaniem pacjenta do zabiegu, jak również jego późniejszą rehabilitacją.

Metoda ta pozwala na uzyskanie doskonałych trójpłaszczyznowych korekcji zniekształceń kręgosłupa u nastolatków. Zwiększa możliwości korekcji rotacji osiowej kręgów w płaszczyźnie poprzecznej ciała, co było dotychczas jednym z najtrudniejszych problemów. W ten sposób nie tylko przywrócony zostaje fizjologiczny kształt kręgosłupa i klatki piersiowej, ale też zdecydowanej poprawie ulega wygląd chorego.

- Nowoczesne techniki operacyjne w leczeniu deformacji kręgosłupa sprawiają, że pacjent po zabiegu może opuścić szpital już w ciągu kilku dni od dnia wykonania operacji - mówi prof. Szymon Dragan. - W ciągu ostatnich lat Polska poczyniła niewyobrażalny wręcz postęp w zakresie wykorzystywania najnowszych rozwiązań w ortopedii - od techniki Harringtona do Vertebral Column Manipulator VCM-dodał profesor.

Kierowana przez Dragana Klinica Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, to jedna z najnowocześniejszych w Polsce placówek leczących schorzenia kręgosłupa. Jako jedna z nielicznych w kraju ma też możliwość śródoperacyjnego wykonywania zdjęć tomograficznych i nawigowania zabiegów operacyjnych. Posiada nowocześnie wyposażone sale operacyjne, umożliwiające prowadzenie w czasie rzeczywistym transmisji zabiegów z sali operacyjnych.

- Dążymy do tego, aby Klinika stała się ośrodkiem szkoleniowym dla regionu Europy Centralnej i Wschodniej i wszystko zmierza w tym kierunku.  Polska zaczyna być doceniana jako ośrodek leczenia deformacji kręgosłupa-ocenia prof. Szymin Dragan.

Warto wspomnieć, że pokazową operację skoliozy przeprowadził we Wrocławiu w 2009 roku wybitny amerykański ortopeda, specjalista w zakresie nowoczesnych technik operacyjnych - dr. Lawrence Lenk. Była ona punktem kulminacyjnym międzynarodowej konferencji medycznej z zakresu najnowocześniejszych technik leczenia deformacji kręgosłupa. W operacji wziął udział zespół polskich ortopedów.

www.fit.pl