Rozprawa doktorska dotycząca kręgosłupa uhonorowana!

Wpływ systemów stabilizacji na przemieszczenia struktur kostnych odcinka szyjnego kręgosłupa człowieka to nagrodzona przez Prezesa Rady Ministrów rozprawa doktorska dr Sylwii Szostak  z Politechniki Wrocławskiej napisana pod kierunkiem prof. Romualda Będzińskiego
fit.pl
2011-03-31 00:00
Udostępnij
Rozprawa doktorska dotycząca kręgosłupa uhonorowana!
kregoslup(1)Prowadzone na szeroką skalę badania dr Sylwii Szotek nie tylko poszerzyły wiedzę na temat zjawisk zachodzących w kręgosłupie człowieka, możliwości i granic ingerencji w jego strukturę (np. jakie obciążenie może wytrzymać połączenie implantu z kością). Pozwoliły także wykorzystać wyniki tych analiz do udoskonalenia implantów wytwarzanych przez jednego z krajowych producentów, są też cennymi wskazówkami dla lekarzy wykonujących takie zabiegi. Nagrodzona praca powstała przy współpracy m.in. z Akademią Medyczną we Wrocławiu.


Jak wyjaśnia dr Sylwia Szotek, urazy i schorzenia kręgosłupa dotykają coraz większą liczbę ludzi. Wiąże się to głównie z rozwojem motoryzacji, ale coraz częściej to także skutek wielogodzinnej pracy przy biurku, zwłaszcza gdy nie dba się o przyjęcie prawidłowej postawy. W wielu przypadkach konieczna jest interwencja chirurga i zastosowanie różnego rodzaju implantów. Problem polega na tym, jak to zrobić tak, aby pomóc, a nie zaszkodzić.


Warto podkreślić, że te zastępcze elementy nie działają tak, jak naturalne krążki międzykręgowe i powodują usztywnienie kręgosłupa na danym odcinku, a co za tym idzie ograniczenie jego ruchomości. To z kolei ma dalsze konsekwencje - zwiększa zakres ruchu w segmentach znajdujących się powyżej i poniżej wprowadzonego implantu. Taka zmiana funkcji prowadzi często do zwyrodnienia, a to oznacza bóle i często konieczność przeprowadzenia kolejnej operacji.

Stworzenie implantów, których zastosowanie nie spowoduje negatywnych ubocznych skutków, to zadanie, nad którym pracują naukowcy w wielu ośrodkach Europy, także na Politechnice Wrocławskiej w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej pod kierownictwem prof. Romualda Będzińskiego.

www.fit.pl