Dolegliwości związane z bólami kręgosłupa stanowią poważny problem społeczny. Blisko 60% kobiet i 45% mężczyzn deklaruje, że w ich przypadku taki problem wystąpił
fit.pl
2012-09-23 00:00
Udostępnij
Statystyki
Dolegliwości związane z bólami kręgosłupa stanowią poważny problem społeczny. Blisko 60% kobiet i 45% mężczyzn deklaruje, że w ich przypadku taki problem wystąpił.

W przypadku kobiet powyżej 55 roku życia wartości te osiągają 75,0%, a w grupie mężczyzn 46-55 lat - 72,7%. Na uwagę zasługują wysokie wartości procentowe u osób młodych. Aż 55,1% kobiet do 25 roku życia i 42,2% mężczyzn w tej samej grupie wiekowej oświadczyło, że miało lub ma problemy związane z bólem kręgosłupa.

Nie jest to jednak zjawisko któremu należy się poddawać. Systematycznie realizowany, odpowiednio dobrany program ćwiczeń zapobiega lub likwiduje tego rodzaju negatywne odczucia.

statystyki

www.fit.pl