Złe stanowisko pracy wpływa na kłopoty z kręgosłupem!

Szefowie nie przywiązują wagi do warunków pracy podwładnych. Jak wynika z badań tylko 1 proc. spośród 11 tys. ankietowanych jest zdania, że pracuje przy ergonomicznym stanowisku
fit.pl
2011-04-05 00:00
Udostępnij
Złe stanowisko pracy wpływa na kłopoty z kręgosłupem!
Dzieje się tak, pomimo obowiązującego rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi

Badanie pokazało, ze ponad połowa pracowników biurowych ma źle ustawiony monitor, a prawie jedna trzecia pracuje przy nieodpowiednio ustawionej klawiaturze. Aż w 83 proc. badanych przypadków nadgarstki podczas pisania na klawiaturze są ułożone nieprawidłowo – zawieszone w powietrzu lub uciskane przez krawędź biurka. Prawie połowa pracowników nie ma wcale lub posiada jedynie częściową możliwość dostosowania siedziska do indywidualnych potrzeb.

W efekcie, ponad 90 proc. pracowników biur skarży się na bóle kręgosłupa, a ponad 80 proc. cierpi na dolegliwości związane ze wzrokiem.

Powszechne są też dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Pracując przy komputerze zmuszeni jesteśmy do długotrwałego pozostawania w jednej pozycji oraz częstego powtarzania tych samych ruchów. To może prowadzić nawet do stanów zwyrodnieniowych w rejonie szyjno-barkowym, palcach i nadgarstkach, okolicach ud i krzyża. Według wyników badania na tę grupę dolegliwości skarży się 50 proc. badanych mężczyzn i 70 proc. kobiet.

Częstą grupą urazów są również tzw. Cumulative Trauma Disorders, czyli urazy występujące w stałym miejscu, wywołane biomechanicznym działaniem na jedną cześć ciała (plecy, ręce, kark, nadgarstki). Przyczyną powstawania urazów tego typu są m.in. nieprawidłowa wysokość siedzenia i blatu, nacisk na mięśnie nóg spowodowany niewielką ilością miejsca czy brak możliwości położenia stóp płasko na podłodze.

Jak wyjaśniają specjaliści, długotrwałe statyczne przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, wywołane wymuszoną pozycją ciała, przyczynia się do rozwoju zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego oraz lędźwiowego kręgosłupa. Dodatkowo uciążliwe warunki pracy mogą przyspieszać ich ujawnienie i powodować okresową niezdolność do pracy.

www.fit.pl