Formy spędzania czasu wolnego przez gimnazjalistów w Polsce

Współczesne formy wczasowania ukształtowały się w ostatnim stuleciu, a ściślej w jego drugiej połowie. Form spędzania czasu wolnego jest wiele, można zaliczyć do nich: turystykę, sport, środki masowego przekazu, teatry i filharmonie, wystawy i muzea, samokształcenie, amatorstwo artystyczne, majsterkowanie, hodowlę amatorską, zabawy i kontakty towarzyskie, kolekcjonerstwo i aktywność społeczną
fit.pl
2010-06-28 00:00
Udostępnij
Formy  spędzania czasu wolnego   przez gimnazjalistów w Polsce
activeteen1Przy czym do form głównych, cieszących się największym zainteresowaniem społecznym najczęściej i przez największą liczbę ludzi praktykowanych, a także pochłaniających najwięcej wolnego czasu, należy turystyka, sport i środki masowego przekazu. W całym naszym życiu praca i nauka nieustannie przeplata się z czasem wolnym. Jednakże, nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że o wartości jednostki świadczy między innymi sposób korzystania z czasu wolnego. Bowiem czas wolny wypełniony należytymi treściami ma pozytywne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka i podnoszenia kultury całego społeczeństwa. W Polsce ukształtowany został styl wypoczynku o charakterze bierno-konsupcyjnym. Zróżnicowanie wzorów spędzania czasu wolnego, może wiązać się z występowaniem różnic pomiędzy osobami badanymi, sytuacji rodzinnej, charakteru spędzania czasu przez rodziców. Rodzice powinni więcej czasu każdego dnia przeznaczyć na bliskie kontakty z dzieckiem w wolnym czasie. Ten czas, który wydaje się być „straconym” wspólnie z dzieckiem, jest w istocie czasem bardzo pożytecznym. Kontakt rodzica z dzieckiem nie powinien ograniczać się jedynie do pomocy w lekcjach, czy też tworzenia jakiejś szczególnej sytuacji wychowawczej. Rodzic powinien szukać takich form kontaktu z dzieckiem, jak np. wspólne zabawy, zajęcia sportowo-ruchowe. Przygotowanie dzieci do mądrego wykorzystywania czasu wolnego zależy w dużej mierze od rodziny, w której dziecko się wychowuje. Rolą rodziców jest aby zapisać swoje dziecko na zajęcia rekreacyjne, do klubów sportowych, na basen, na tenisa.Zorganizowane formy aktywności ruchowej w czasie wolnym, mają duży wpływ na wyzwalanie się i kształtowanie uzdolnień, rozwijanie aktywności społecznej, kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, realizację własnych zamierzeń twórczych.

 

 

Najczęstsze formy spędzania czasu wolnego przez gimnazjalistów w Polsce 


Odpowiedzi

Dziewczyna

  Chłopak

           Razem

n

%

n

%

n

%

Spotkania towarzyskie

   27

75,0

27

72,7

54

78,5

Sport i rekreacja

8

22,2

11

33,3

19

27,5

Radio

4

11,1

1

3,0

5

7,6

Hobby

7

10,4

3

9,0

10

14,5

Czytanie książek i czasopism

5

13,8

3

9,0

8

11,6

Imprezy masowe(disco)

5

13,8

2

6,0

7

10,1

Bierny odpoczynek (komputer)

4

11,1

7

21,2

11

15,9
Uwaga! Respondenci wybierali dowolną ilość odpowiedziZ danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najczęstszymi formami spędzania czasu wolnego przez ankietowane dziewczęta (75,0%) i chłopcy (72,7%) są spotkania z koleżankami i kolegami. Na drugim miejscu młodzież zaznaczyła jako ulubioną formę spędzania czasu wolnego - uprawianie sportu i rekreacji. W ten sposób odpowiedziało 33,3% chłopców i 22,2 % dziewcząt. Zainteresowanie innymi formami przejawia więcej dziewcząt, czytają książki, czasopisma, słuchają radia oraz spędzają czas na imprezach masowych (disco).


Tylko (4,0%) dziewcząt i aż 21,0% chłopców spędza czas biernie, głównie przy komputerze.

Natalia Sieniutowicz

www.fit.pl