Geny mogą decydować o leczeniu raka u dzieci

Naukowcy ze Szpitala Dziecięcego w Toronto oraz Los Angeles zidentyfikowali mutację genetyczną, która wpływa na sposób, w jaki dzieci dotknięte rzadkim rodzajem nowotworu mózgu reagują na leczenie. Odkrycie to może być bardzo pomocne w dostosowywaniu terapii do konkretnych małych pacjentów
fit.pl
2010-06-21 00:00
Udostępnij
Geny mogą decydować o leczeniu raka u dzieci
Nowotwór, o którym mowa, to rak splotu naczyniówkowego (CPC). Jest to rzadki rodzaj nowotworu, który stanowi 3-4% wszystkich przypadków raka mózgu u dzieci i pojawia się w pierwszych latach życia. Pacjenci dotknięci tą chorobą mają szansę na uniknięcie napromieniowania, które często niesie potencjalnie szkodliwe skutki dla rozwijającego się mózgu.

childrenLekarze dysponują całym arsenałem środków mającym pomóc w terapii raka – operacje, chemioterapia, napromieniowanie… Jednakże nawet używając całej tej baterii, zaledwie jedna czwarta dzieci cierpiąca na nowotwór odpowiada na leczenie i przeżywa. Te dzieci, które uda się wyleczyć, bardzo często odczuwają negatywne skutki napromieniania, takie jak opóźnienie w rozwoju, trudności w nauce, w myśleniu, czy też kłopoty z pamięcią. Ponieważ promieniowanie wykorzystywane w terapii guzów mózgu oddziałuje również na te rejony, które obejmują przysadkę mózgową, dzieci leczone w ten sposób mogą mieć problemy ze wzrostem z uwagi na to, że przysadka odpowiedzialna jest za produkcję hormonów wzrostu.

Dlatego właśnie tak ważne są wyniki badań opublikowane w tym tygodniu w Journal of Clinical Oncology. Zespół naukowców ze Szpitala Dziecięcego w Toronto oraz Los Angeles przebadał 64 dzieci z CPC. Analizowany gen, gen P53, jest zaangażowany w procesy powstawania także wielu innych nowotworów. Ci mali pacjenci, którzy posiadali mutację genu P53 mieli gorsze rokowania w porównaniu z dziećmi, u których mutacji nie stwierdzono. Niestety obecność mutacji P53 w tkance nowotworowej narażała pacjentów na wystąpienie bardziej agresywnej postaci raka. U dzieci pozbawionych mutacji, odnotowano lepsze wyniki terapii nawet bez zastosowania leczenia promieniowaniem.

Wyniki tych badań powinny skłonić lekarzy zajmujących się rakiem do przemyślenia podejścia terapeutycznego do pacjentów. Być może pacjenci bez mutacji w genie P53 mogliby być z powodzeniem leczeni tylko i wyłącznie operacyjnie oraz przy zastosowaniu chemioterapii, a więc z pominięciem niebezpiecznego napromieniania. U niektórych młodych pacjentów, przyczyny zmiany w genie P53 nie są znane, natomiast u części z nich są to zmiany dziedziczne. -Wyniki opublikowanych ostatnio badań wskazują, że przebadanie dziecka chorego na CPC pod kątem mutacji w genie P53 pozwoli na dostosowanie najlepszej dla dziecka terapii - mówi Marcin Jaworek, prezes laboratorium testDNA.

www.fit.pl