Jak wybierać bezpieczną żywność dla dzieci

O wpływie żywności na organizm człowieka wiemy coraz więcej. W badaniach często podkreśla się fakt, że żywność, którą spożywamy, może mieć wpływ na ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. Ocenia się, że nieodpowiednia dieta i nawyki żywieniowe mogą powodować nawet 30% wszystkich nowotworów . Wiele substancji, które znajdują się w produktach żywnościowych negatywnie oddziałuje na zdrowie człowieka. Jest to niezwykle istotne, zwłaszcza dla wrażliwej grupy konsumentów, jaką stanowią kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią oraz najmłodsze dzieci
2017-02-02 00:00
Udostępnij
Jak wybierać bezpieczną żywność dla dzieci

Badania naukowe z ostatnich kilkunastu lat potwierdzają, że spożywanie naturalnej i bezpiecznej żywności, spełniającej normy prawne dotyczące zawartości substancji dodatkowych, nie tylko dostarcza energię naszemu organizmowi, ale też odpowiednią ilość cennych składników odżywczych i witamin. Dodatkowo, to, co jemy na co dzień, może mieć wpływ na nasze zdrowie w przyszłości. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat ma ogromne znaczenie, bowiem już w ciągu 1000 pierwszych dni życia dziecka, od momentu poczęcia, mamy wpływ na jego zdrowie w dorosłym życiu. Możemy także obniżyć ryzyko wystąpienia groźnych chorób w przyszłości, właśnie poprzez prawidłowe odżywianie w tym kluczowym okresie życia.

 

Bezpieczna żywność dla dzieci - groźne substancje

 

Produkty spożywcze, które goszczą na naszych stołach, mogą być również źródłem związków o  właściwościach rakotwórczych. Wraz z rozwojem nauki i przemysłu pojawiają się, są dodawane lub powstają w trakcie produkcji nowe substancje, które mogą negatywnie oddziaływać na organizm człowieka i powodować groźne choroby. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zanieczyszczona żywność, która zawiera niebezpieczne bakterie, wirusy, pasożyty i substancje chemiczne, powoduje więcej niż 200 różnych rodzajów chorób, od biegunki aż po nowotwory.[1]

Do najpopularniejszych związków, które mogą znaleźć się w żywności i mieć szkodliwe działanie na organizm, zaliczamy:

 • Pestycydy – wykorzystywane w celu ochrony roślin i produktów roślinnych. Do żywności, w tym głównie warzyw i owoców, przedostają się jako pozostałości środków ochrony roślin.
 • Azotany i azotyny – są stosowane w przetwórstwie spożywczym głównie jako substancje konserwujące, a także jako składnik nawozów, przez co mogą przedostawać się do warzyw i wody gruntowej.
 • Mikotoksyny – toksyny wytwarzane przez niektóre gatunki grzybów (pleśni), o właściwościach rakotwórczych i mutagennych. Ich źródłem są najczęściej zakażone produkty żywnościowe.
 • Dioksyny – są wysoce toksyczne, a do żywności przedostają się jako efekt skażenia środowiska.
 • Metale ciężkie – kadm, ołów, rtęć i cyna. Ich obecność w żywności wynika z zanieczyszczenia środowiska.
 • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – powstają podczas przetwarzania termicznego żywności, np. smażenia, pieczenia, wędzenia, grillowania. Wysoką zawartość tych związków stwierdzono w hodowlach zwierząt lub uprawach w pobliżu miast i ruchliwych dróg.

 

Jak wybierać bezpieczną żywność dla dziecka

 

Podczas codziennych zakupów nie zapominajmy o jakości i pochodzeniu żywności. Może ona kumulować w sobie niebezpieczne substancje, które przy częstej ekspozycji przyczyniają się do zwiększenia ryzyka powstawania zmian nowotworowych. Kwestie bezpieczeństwa są niezwykle ważne dla rozwoju organizmów dzieci, a także dla wrażliwych organizmów kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią. Dlatego żywność przeznaczona dla tej wrażliwej grupy konsumentów powinna pochodzić z zaufanych i sprawdzonych źródeł. Organizm niemowlęcia ma nie w pełni wykształcony układ pokarmowy i odpornościowy i nie jest w stanie metabolizować niebezpiecznych dla zdrowia substancji. By mieć zatem pewność, że podajemy dziecku żywność bezpieczną, wolną od groźnych substancji, wybierajmy tę z oznaczeniem wieku na opakowaniu. Taki produkt jest dostosowany do potrzeb młodego organizmu, a jego skład podlega regulacjom, wynikającym z surowych norm prawnych, dużo bardziej restrykcyjnych, niż w przypadku żywności przeznaczonej dla dorosłych, dotyczących zawartości substancji dodatkowych.

O tym pamiętaj!

 • Kupuj żywność, która spełnia restrykcyjne normy dotyczące składu, pochodzenia i jakości produktów przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci.
 • Wybieraj produkty najwyższej jakości.
 • Wybieraj produkty z oznaczeniem wiekowym, dostosowane do potrzeb niemowląt i małych dzieci.
 • Żywność przechowuj zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Unikaj żywności wysoko przetworzonej i pochodzącej z niepewnych źródeł.

[1] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs399/en/