Rozwój dziecka powinien kroczyć naturalną drogą integracji myśli i ruchu
fit.pl
2007-08-29 00:00
Udostępnij
Sprawne i zdrowe dziecko

do szkoly plecakKończą się wspaniałe wakacje, dzieci ruszają do szkoły, maluchy do przedszkola. Czy wszystkie mają wyregulowane plecaki i tornistry – czyli nie za ciężkie i nie za długie paski na ramionach? Bardzo prosimy, sprawdźcie przed pierwszym dzwonkiem u swoich dzieci, dzieci przyjaciół czy powiedzcie po prostu o tym pod koniec zajęć fitness. Ogłaszamy ogólnopolską akcje „Ruch drzwiami do nauki”! Podarujmy dzieciom naturalny ruch na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody.

Kinezjologia edukacyjna

Rozwój intelektu i ruch fizyczny szczególnie silnie związane są ze sobą w dzieciństwie. Rozwój dziecka powinien więc kroczyć naturalną drogą integracji myśli i ruchu.

Między innymi kinezjologia edukacyjna dała początek nowemu sposobowi postępowania terapeutycznego, wprowadzając w życie holistyczny model człowieka, w którym ludzkie ciało i umysł traktuje się jako jedność.

Natura obdarzyła człowieka wielkimi, wręcz nieograniczonymi możliwościami rozwoju fizycznego i intelektualnego.

Kinezjologia edukacyjna, wykorzystując ćwiczenia „Gimnastyki Mózgu”, dąży do tego, aby wszystkie części mózgu włączyły się i współpracowały w celu poprawy każdej wybranej umiejętności. Jest ona wykorzystywana w wielu krajach, zarówno w domu jak i w szkole.

Specjaliści kinezjologii edukacyjnej twierdzą, że ,,Ruch jest drzwiami do uczenia się' (P.E. Dennison).

Metody i ćwiczenia tego programu bazują na zabawnych, prostych ruchach oraz sensomotorycznych technikach, mających na celu aktywizację naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji, a także integrację asymetrycznych funkcji prawej i lewej półkuli mózgu (o tym więcej niebawem).[-------]

Postawa

Jednym z warunków normalnego rozwoju i zdrowia dziecka jest jego prawidłowa postawy ciała.

Największy wpływ na prawidłowy rozwój dzieci mają rodzice, rodzina i nauczyciele. Oni przebywają z dziećmi najdłużej i są dla niego wzorami, przekazują wiadomości, umiejętności i nawyki. Zapobieganie wadom postawy u dzieci przedszkolnych i szkolnych powinno sprowadzać się do zapewnienia im wszechstronnej, zgodnej z potrzebami rozwojowymi aktywności ruchowej (umożliwienie dużej dawki ruchu, zwłaszcza na świeżym powietrzu, odpowiedniej ilości snu), kształtowaniu nawyku „poprawnego trzymania się” (utrzymania poprawnej postawy), eliminowania długotrwałego siedzenia przed telewizorem i komputerem, odpowiedniego odżywiania, dostosowania sprzętów domowych (krzesła, stół) do wysokości ciała dziecka oraz unikania pozycji i sytuacji sprzyjających rozwoju wady.

Nadwaga

Kolejnym, ważnym elementem rzutującym na prawidłowy rozwój dziecka jest odpowiednia masa ciała dziecka. Nadwaga i otyłość powodują niestety przyspieszenie bądź wręcz rozwój wad postawy.

Występowanie otyłości i chorobowości z nią związanej przyjmuje obecnie zakres epidemii. W 1997 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała otyłość za jedno z największych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkości. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku liczba ludzi cierpiących na nadwagę wzrosła czterokrotnie. Od 1985 roku uznaje się oficjalnie otyłość za chorobę przewlekłą. Otyłość, również w wieku rozwojowym, stanowi duży problem współczesnego świata. Szczególnie niepokojące dane pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ok. 20% populacji dzieci ma nadmierną masę ciała. Podobnie problem ten wygląda w krajach europejskich. Częstość występowania nadmiaru masy ciała i otyłości wzrasta także wśród dzieci i młodzieży w Polsce.

Tu rodzimy przykład:

Skalę problemu gwałtownego narastania odsetka dzieci otyłych dobrze ilustrują badania gdańskie prowadzone w Ośrodku Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka. Według tych danych od 1994 roku do 2002r. odsetek chłopców z nadwagą w wieku 6-7 lat z miasta Gdańska wzrósł z 11 % do 13,5 %, a chłopców z otyłością z 3,3% do 6,6 %, odpowiednio wśród dziewczynek odsetek tych z nadwagą wzrósł z 10,8 % do 14,7 % a otyłych z 3,5% do  5,7 %.

Dane te, opracowane przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka oraz Zakład Żywienia Klinicznego Akademii Medycznej w Gdańsku posłużyły do opracowania programu, którego głównym celem było przeciwdziałanie nadmiarowi masy ciała i otyłości u dzieci.

[-------]

Skarbnica ćwiczeń

Kołyska na piłce fitball. Dziecko leży na plecach na piłce, rodzic trzyma delikatnie za kostki nóg lub za bioderka i wykonuje balansowanie ruchy okrężne, kołyskę, leniwe ósemki. Możemy próbować podtrzymując dziecko łączyć jego prawa dłoń z lewą stopa lub kolanem, a potem lewą dłoń z prawym kolanem.

kolyska na pilce fitball min kolyska za biodra min miki na pilce min

Fitball Roller może być też inspirujący dla dzieci. Ola i Majka prezentują kilka ćwiczeń. Ćwiczymy proste plecki, siedząc okrakiem na rolce, dodatkowo wykonujemy skręty tułowia i łączenie prawego łokcia z lewym kolanem.

 rotacje i wyprorsty min

Ola prezentuje opad na rolce, a Maja skręty tułowia.

opad z rolka min

Leżąc na plecach na wałku jedziemy na rowerze, udajemy fontannę, wyciągamy w górę obydwie nóżki, malujemy nimi leniwe ósemki.

rower na rollerze min fontanna min nozki w gore min

We wrześniu dary przyrody mogą też inspirować do ćwiczeń. Jak ta dynia z ogródka - wyciągając raczki w górę mamy wspaniałe ćwiczenia wyprostne i wzmacniające. Majka balansuje w tym czasie na małej piłce overball. Można nie tylko nią rzucać.

wyciagamy sie z dynia min z pika w kwiatach min

Ola oddaje się salsie z hula-hop. A cały czas próbujemy stąpać boso po jeszcze letniej trawce.Ćwicząc z moimi wnukami Olą, Majką i Mikołajem chcemy życzyć wszystkim dzieciom i przedszkolakom wspaniałego roku szkolnego, a dorosłych zainspirować do ćwiczeń z dziećmi w naturze.

Sesja zdjęciowa z piłkami i fit i overball, Fitball Roller (dystrybutor www.meden.com.pl).

Bibliografia:

Dennison P.G. ,,Gimnastyka mózgu'. Podręcznik dla uczących się programu. Cz.I i II.
Ballinger E. ,,Wesoła gimnastyka. Ucz się i rusz się'

dr Jolanta Ignaszewska-Kühbauch
www.fit.pl