Ewolucja rynku trenerów personalnych: Raport z czteroletnich badań

Przez ponad 4 lata współpracując, pracując i szkoląc młodych trenerów personalnych zbierałem dane, które w moim przekonaniu powinny ujrzeć światło dzienne aby pomóc trenerom personalnym jeszcze lepiej dostosować się do potrzeb klientów branży fitness. Dzisiaj zapraszam na krótkie podsumowanie i kilka wniosków, które wyciągnąłem obserwując branżę fitness, zmieniające się tendencje zdrowotne w Polsce i za granicą przez ostatnie 15 lat
2023-11-20 00:00
Udostępnij
Ewolucja rynku trenerów personalnych: Raport z czteroletnich badań

W ostatnich czterech latach przeprowadziłem serię ankiet wśród trenerów personalnych z klubów fitness w miejscowościach liczących od 20 do 200 tysięcy mieszkańców. To badanie, choć prowadzone amatorsko i dla celów prywatnych, miało na celu zrozumienie potrzeb i oczekiwań trenerów personalnych. Po blisko 12 latach doświadczenia jako trener personalny, postanowiłem przejść na szczebel managerski i szkoleniowy, wierząc, że dodawanie wartości do branży wymaga innego podejścia.

Cele badania

Celem ankiety było zbadanie potrzeb trenerów personalnych pracujących w klubach fitness w średniej wielkości miejscowościach. Pragnąłem dowiedzieć się, jakie obszary są dla nich najważniejsze, jakie specjalizacje przeważają, a także jak kształtuje się ich sytuacja finansowa.

Rezultaty ankiety

Liczba respondentów wyniosła 317, a ich doświadczenie zawodowe oscylowało między 1 a 5 lat. Pytanie dotyczące specjalizacji pozwoliło trenerom wybrać maksymalnie 3 obszary, które najlepiej określają ich specjalizację.

Najczęściej wskazywane obszary to:

  • Odchudzanie - 75%
  • Budowanie masy mięśniowej - 62,5%
  • Trening funkcjonalny - 62,5%

Ponadto, zaskakujące było, że trenerzy coraz częściej kierują się w obszary specjalistyczne, takie jak rehabilitacja/powrót po kontuzji (18,8%) czy trening medyczny (12,5%).

Wyzwania finansowe

Pytania dotyczące zarobków obecnych i oczekiwanych rzucają światło na wyzwania finansowe w tej branży. Średnia zarobków netto miesięcznie wynosiła 2-3tyś. złotych, podczas gdy oczekiwane zarobki to 7-10tyś.złotych/mc. Różnica ta może sugerować, że trenerzy personalni mają wyższe aspiracje finansowe, które nie zawsze są osiągane.

Wnioski i perspektywy

Analiza wyników badań oraz obserwacje z ostatnich lat wskazują, że rynek trenerów personalnych ulega dynamicznym zmianom. Specjalizacje, które niegdyś były rzadkie, stają się coraz popularniejsze, co może być wynikiem rosnącej świadomości zdrowotnej społeczeństwa. Jednakże, wyzwanie finansowe pozostaje, a trenerzy pragną osiągać wyższe zarobki.

Branża trenerów personalnych rozwija się wraz z ewolucją potrzeb klientów i trendów zdrowotnych. Ważne jest, aby zarówno trenerzy, jak i menedżerowie klubów fitness, byli elastyczni i gotowi dostosować się do zmian, zapewniając jednocześnie wysoką jakość usług.

W kontekście tych wyników, warto zastanowić się, jakie kroki podejmować, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom rynku, jednocześnie dbając o satysfakcję trenerów personalnych, którzy odgrywają kluczową rolę w poprawie zdrowia społeczeństwa.

Ewolucja rynku trenerów personalnych: Analiza wniosków i sugestie działań

W kontekście badania przeprowadzonego wśród trenerów personalnych w miejscowościach 20-200 tysięcy mieszkańców, warto spojrzeć na szerszy kontekst preferencji sportowych Polaków. Dane pokazują, że dla 70% społeczeństwa motywacją do uprawiania sportu jest zdrowie, a dla 61% - przyjemność. Ponadto, blisko 50% osób deklaruje, że podejmuje aktywność fizyczną dla poprawy samopoczucia, redukcji stresu oraz utrzymania dobrej formy.

Wnioski z preferencji społeczeństwa

Zdrowie i przyjemność jako priorytety: Wyniki sugerują, że trenerzy personalni powinni kłaść nacisk na aspekty zdrowotne i przyjemności w swojej ofercie. Programy treningowe powinny być skoncentrowane nie tylko na osiąganiu celów fizycznych, ale także na poprawie ogólnego zdrowia i doświadczeń związanych z ruchem.

Psychospołeczne korzyści aktywności fizycznej

Zauważalny jest wzrost zainteresowania korzyściami psychospołecznymi wynikającymi z aktywności fizycznej. Trenerzy personalni mogą skoncentrować się na opracowywaniu programów, które nie tylko poprawią kondycję fizyczną, ale także pomogą w radzeniu sobie ze stresem i poprawie samopoczucia.

Dostosowanie specjalizacji do różnych motywacji

Analiza preferencji sportowych wskazuje, że motywacje różnią się w zależności od dyscypliny sportowej. Trenerzy personalni powinni dostosowywać swoje specjalizacje do zróżnicowanych celów klientów, biorąc pod uwagę różne motywacje:

  • Trening odchudzający: Warto dostarczać kompleksowe programy, które łączą aspekty zdrowotne, przyjemność oraz korzyści psychospołeczne. Akcent na poprawie samopoczucia może być kluczowy.
  • Trening budujący masę mięśniową: Dla tych, którzy kierują się ku budowaniu masy mięśniowej, trenerzy mogą oferować programy skoncentrowane nie tylko na efektywności treningowej, ale również na dostarczaniu przyjemności z samego procesu.
  • Trening funkcjonalny: W przypadku treningu funkcjonalnego, ważne jest podkreślanie korzyści zdrowotnych oraz praktyczności ćwiczeń w życiu codziennym.

Zarządzanie oczekiwaniami finansowymi

W kontekście oczekiwań finansowych trenerów, istotne jest, aby dostosować je do realiów rynku, jednocześnie dostarczając wartościową usługę. Edukacja klientów na temat korzyści zdrowotnych i psychospołecznych może być kluczowym elementem umacniania wartości treningu personalnego.

Podsumowując, trenerzy personalni powinni kontynuować rozwijanie swoich umiejętności, uwzględniając zmieniające się preferencje społeczeństwa. Dostosowanie oferty do różnorodnych motywacji klientów, skupienie na zdrowiu psychicznym, a także elastyczność w obszarze finansów mogą stanowić receptę na sukces w dynamicznie ewoluującym rynku usług treningowych.

Artykuł eksperta,
Mateusz Michalik