fit.pl mobile logo

Komendanci policji nie odpowiadają na wnioski RPO ws. kontroli obiektów sportowych

12 komendantów wojewódzkich policji nie odpowiedziało na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o szczegółowe informacje nt. kontroli w siłowniach, klubach fitness i innych obiektach sportowych w czasie lockdownu. W związku z tym, RPO Marcin Wiącek napisał w tej sprawie do komendanta głównego policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka

“W związku z prowadzonym przez Rzecznika Praw Obywatelskich postępowaniem wyjaśniającym dotyczącym przeprowadzanych kontroli przez Policję od dnia 28 grudnia 2020 r. w siłowniach, klubach fitness oraz innych obiektach sportowych na terenie Polski, Rzecznik zwrócił się do Komendantów Wojewódzkich Policji, Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie oraz Komendanta Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionych kwestiach. Rzecznik prosił również o poinformowanie, czy wobec osób legitymowanych w obiektach sportowych zostały postawione zarzuty lub czy też zostały skierowane wnioski o ukaranie oraz przesłanie kopii postanowień/wniosków o ile zostały sporządzone.

Rzecznik Praw Obywatelskich z zaskoczeniem przyjął odpowiedzi udzielone przez część komendantów, uznających, że wskazana przez Rzecznika ustawowa podstawa prawna – art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.; dalej jako: ustawa o RPO) – nie wystarcza do podania informacji o ilości i rodzaju podejmowanych przez funkcjonariuszy policji czynności służbowych.
W skierowanych do komendantów wystąpieniach Rzecznik prosił również o wskazanie kontrolowanych basenów,
aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness oraz innych obiektów w tym boisk, siłowni plenerowych oraz hal
sportowych na terenie danego województwa, podanie podstawy faktycznej i prawnej podejmowanych interwencji,
terminów przeprowadzanych kontroli, stwierdzonych naruszeń, rodzaju podjętych działań, w tym ilości osób
wylegitymowanych oraz przyczyn ich wylegitymowania.

Jedynie Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim, Komendant Stołecznej Policji w Warszawie, Komendant Wojewódzkiej Policji w Radomiu i Komendant Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Komendant Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu udzielili informacji we wnioskowanym zakresie. Dwunastu komendantów
wojewódzkich Policji2 nie udzieliło Rzecznikowi odpowiedzi na zadane pytania. Należy wskazać, że kompetencje Rzecznika do zbierania informacji o prowadzonych sprawach nigdy wcześniej nie była kwestionowana. W wieloletniej praktyce wymiany informacji między Rzecznikiem, Komendantem Głównym Policji oraz poszczególnymi komendami, podobnego rodzaju dane były przekazywane na wniosek RPO. Świadczyło to o rzetelnych podejściu Policji do swoich obowiązków, uprawnień Rzecznika i prawidłowej wykładni oraz stosowaniu prawa, co przyczyniało
się do dobrej współpracy między Policją a konstytucyjnym organem ochrony praw obywatelskich.

Nie jest zatem zrozumiałe dlaczego interpretacja powyższego przepisu przez poszczególnych komendantów przyjęta aktualnie odbiega od wykładni dokonywanej przez Komendanta Głównego Policji. Należy zauważyć, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie prowadzi jedynie działań na podstawie wniosków indywidualnych obywateli, ale również prowadzi działania związane z ochroną praw człowieka w aspekcie ogólnym lub systemowym. Przyjęcie poglądu części komendantów mogłoby spowodować m.in. sparaliżowanie działań konstytucyjnego organu ochrony praw i wolności w szczególności w odniesieniu do problemów generalnych podejmowanych z urzędu, np. na podstawie doniesień prasowych (zob. art. 9 pkt 3 ustawy o RPO).

Ponadto należy podkreślić, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o RPO organ, organizacja lub instytucja, do których zwróci się Rzecznik, obowiązane są z nim współdziałać i udzielać mu pomocy, a w szczególności: 1) zapewniać dostęp do akt i dokumentów na zasadach 2 KWP w Gorzowie Wielkopolskim, KWP w Poznaniu, KWP w Kielcach, KWP w Bydgoszczy, KWP w Gdańsku, KWP w Opolu, KWP w Łodzi, KWP w Szczecinie, KWP w Lublinie, KWP w Bydgoszczy, KWP w Białymstoku, KWP w Olsztynie, KWP w Krakowie. określonych w art. 13 ustawy o RPO; 2) udzielać Rzecznikowi żądanych przez niego informacji i wyjaśnień; 3) udzielać Rzecznikowi wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej swoich rozstrzygnięć; 4) ustosunkowywać się do ogólnych ocen, uwag i opinii
Rzecznika. Obowiązki te pozostają w ścisłym związku z uprawnieniami Rzecznika określonymi w art. 13 ust. 1 pkt 1–3 oraz w art. 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o RPO. Wyliczenie zawarte w tych przepisach nie ma jednak charakteru wyczerpującego3 . Ponieważ art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o RPO stanowi o żądaniu informacji o stanie prowadzonej sprawy, dlatego należy uznać, że w tym przypadku chodzi o sprawę, w której postępowanie nie zostało jeszcze zakończone. Żądanie Rzecznika Praw Obywatelskich przedłożenia informacji może dotyczyć każdej bez wyjątku sprawy prowadzonej przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania4 , a jego niespełnienie należy ocenić jako naruszenie przepisów ustawowych, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Dlatego też, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o RPO, uprzejmie proszę Pana Komendanta o zwrócenie uwagi komendantom Policji na konieczność prawidłowej realizacji uprawnień kontrolnych Rzecznika Praw Obywatelskich.

Liczę na dobrą współpracę w tym zakresie. Rzecznik Praw Obywatelskich docenia w szczególności starania polskiej Policji mające na celu realizację zadań państwa w zakresie walki z epidemią koronawirusa, jest jednak zobowiązany do podejmowania działań mających na celu wyjaśnienie wskazanych w pismach do komendantów wątpliwości odnośnie do poszanowania także innych niż ochrona zdrowia praw i wolności konstytucyjnych. Pragnę wskazać, że kluczową rolą w zakresie działań RPO mających na celu ochronę wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych, jest sprawna współpraca m.in. z jednostkami Policji. Wobec powyższego z uwagi na powstałe wątpliwości wśród poszczególnych komendantów wojewódzkich Policji dotyczących kompetencji RPO, Rzecznik pragnie wskazać, że jest gotów do współpracy w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Będę wdzięczny za poinformowanie mnie o podjętych w tej sprawie działaniach i dokonanych ustaleniach”.

PODZIEL SIĘ Z INNYMI

Napisz komentarz...
Zaloguj przez Facebooka

Prywatność
Polityka prywatności 

Redakcja
26-600 Radom
Ul. Okulickiego 39, IIP
TEL: 48 380 30 62 wew. 12
E-mail: biuro@portal.fit.pl

RODO

Szanowny Czytelniku!

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Nie zmieniamy naszych uprawnień.

Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Fit.pl Sp.z.o.o.. Dane osobowe niezbędne gromadzone przez serwis www.fit.pl są objęte ochroną danych osobowych: nie są i nie będą nikomu odsprzedawana ani udostępniane. W czasie korzystania z serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, które należy podać to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Fit.pl Sp.z.o.o z siedzibą w Radomiu (dalej także będziemy używać skrótu „Fit.pl”) oraz nasi Zaufani partnerzy czyli podmioty niewchodzące w skład Fit.pl ale będące naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszych stronach, do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach, aby:

  • dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań oraz do przeprowadzania konkursów z nagrodami,
  • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,
  • pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań,
  • dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych parterów.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo tutaj.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk „zgadzam się” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności Fit.pl, w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów, w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) przez opisane wyżej Fit.pl oraz Zaufanych Partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać korzystając z narzędzia dostępnego tutaj.

Zgadzam się
Nie teraz
fit.pl profil na Facebooku
fit.pl kanał na Youtube
Forum dyskusyjne fit.pl