Pierwszy poziom szkoleń adresowany jest dla osób, które chcą rozpocząć pracę jako instruktorzy w klubach fitness lub zaczynają samodzielnie prowadzić zajęcia, jak i również kierowane dla osób chcących zdobyć lub uzupełnić wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć na poziomie podstawowym
fit.pl
2010-06-07 00:00
Udostępnij
Szkolenie fitness PFI BASIC INSTRUCTOR
Zakres szkolenia obejmuje 100 godz. lekcyjnych, w tym 84 praktycznych i 16 teoretycznych + materiały szkoleniowe. Szkolenie zamyka się w 7 weekendach pracy.

Państwowa Licencja Instruktora Aerobiku MEN.

Szkolenia objęte są europejskim programem uprawniającym do wykonywania zawodu instruktora fitness w Europie. Współpraca EHFA.

SUMMER EDITION BASIC INSTRUCTOR® - szkolenie w systemie dziennym od pn - pt obejmuje miesiące lipiec i sierpień. Szkolenie zamyka się w 14 dniach intensywnej pracy. Uczestnicy spotykają się w dniach powszednich przez trzy tygodnie. Program obejmuje zagadnienia szkolenia PFI BASIC INSTRUCTOR® w pełnym zakresie godzin i tematyce szkolenia.

Warunki szkolenia
Ukończone 18 lat (w przypadku osób 17-to letnich wymagana jest legitymacja szkolna, pisemna zgoda rodziców + ksero dowodu tożsamości jednego z rodziców); średnie wykształcenie (ksero ukończenia szkoły średniej); dowód osobisty.

Tematyka szkolenia
Opanowanie umiejętności planowania i prowadzenia lekcji aerobiku, technika kroków podstawowych i zaawansowanych, nazewnictwo, cueing w lekcji fitness, muzyka i praca z nią, struktura lekcji, zasady metodycznego nauczania choreografii, zdobycie umiejętności prowadzenia lekcji wzmacniających, umiejętność doboru ćwiczeń na poszczególne grupy mięśniowe. Technika ćwiczeń i dobór obciążeń w lekcji wzmacniającej, praca z obciążeniem. Zasady stosowania różnych form fitnessu i obszary jego działania. Idea wellness.
Blok teoretyczny (PFI THEORY FITNESS®) - tematyka wykładów: anatomia i fizjologia wysiłku oraz biomechanika ruchu, podstawy prawidłowego odżywiania się, suplementacja regenerująca w fitness oraz dieta i prawidłowe odżywianie, więcej o zagadnieniach teoretycznych  przy opisie szkolenia PFI THEORY FITNESS®.

Czas trwania szkolenia

Czas przewidziany na realizację programu 7 weekendów. Zjazdy w systemie weekendowym. W pierwszym dniu szkolenia układany jest kalendarz spotkań, dostosowany też do możliwości grupy. Szkolenie zamyka się w maksymalnie 2,5 miesiącu czasu.

Certyfikat ukończenia szkolenia
Zaświadczenie Państwowej Licencji Instruktora Aerobiku z nadanym nr identyfikacyjnym MEN, certyfikat ukończenia szkolenia, uzyskanie tytułu PFI BASIC INSTRUCTOR® (Professional Fitness Basic Instructor). Wymaganiem uzyskania certyfikatu jest pozytywne zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego.
Możliwość uzyskania zaświadczenia również w formie legitymacji instruktora z nadanym numerem MEN. Koszt: 72 zł
Istnieje również możliwość otrzymania certyfikatu w języku angielskim.

Cena szkolenia
Szkolenie dostępne jest w cenie 1200 zł.

Prowadzący szkolenie
Edyta Bartejczuk-Wolak
Izabela Gmitrowicz
Joanna Jachym
Patrycja Kornowska (Makuch)
Weronika Ratkowska
Izabela Ślęzak-Walczybok