fit.pl
2010-04-24 00:00
Udostępnij
Mięśnie stopy
  Dzielimy je na m. grzbietu i podeszwy.
  • Do mięśni grzbietu zaliczamy :
    · prostownik krótki palców
    · prostownik krótki palucha
    Czynność : prostują palce i nieco je rozstawiają. Unerwienie : n. peroneus profundus
Do mięśni podeszwy zaliczamy :
· mięśnie wyniosłości przyśrodkowej (abductor hallucis - unerwiony przez n. plantaris medialis, m. flexor hallucis brevis - głowa przyśrodkowa unerwiona przez n. podeszwowy przyśrodkowy, głowa boczna unerwiona przez n. plantaris lateralis, adductor hallucis - unerwiony przez gałąź głęboką n. plantaris lateralis)
· wyniosłości bocznej (abductor digiti minimi, flexor digiti minimi brevis, opponens digiti minimi - wszystkie unerwione przez n. plantaris lateralis)
· wyniosłości pośredniej - (flexor digitorum brevis - n. plantaris medialis, quadratus plantae - n. plantaris lateralis, lumbricales - I unerw. przez n. plantaris medialis, II, III, IV unerw. przez n. plantaris lateralis, interossei - unerw. przez n. plantaris lateralis)
 

źródło: www.virtualtrener.com
www.fit.pl