Co to jest dodatek do emerytury? Sprawdź, jak można uzyskać pieniądze z tytułu dodatku i jakie są ich rodzaje oraz kiedy możesz liczyć na dodatki do świadczenia  
fit.pl
2011-01-26 00:00
Udostępnij
Dodatek do emerytury
Dodatki pieniężne to nic innego, jak ekwiwalent finansowy, który należy się seniorowi z tytułu posiadania np. statusu kombatanta, ofiary wojennej, z tytułu inwalidztwa wojennego, czy górnictwa itp.

Niektórzy seniorzy – emeryci mogą liczyć na specjalne dodatki do swoich świadczeń:

Dodatek pielęgnacyjny (kwota 181,10 zł, a dla inwalidy wojennego niezdolnego do pracy i samodzielnej opieki 271,65 zł). Przysługuje osobom, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo ukończyły 75 lat. Taki dodatek przyznawany jest na podstawie orzeczenia lekarza ZUS, który stwierdzi  czy dana osoba jest niezdolna do pracy.

Dodatek kombatancki (kwota 181,10 zł) Przysługuje kombatantom i osobom będącym ofiarami represji wojennych w czasie i po wojnie. Przyznawany jest na podstawie zaświadczenia Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dodatek za tajne nauczanie (kwota także 181,10 zł) przyznawany jest osobom, które w czasie okupacji prowadziły tajne nauczanie lub z dniem 1 września 1939 roku nauczały w języku polskim, w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Dodatek dla byłych żołnierzy górników (od 9,08 zł za 1 misiąc do 181,10 za 20 miesięcy) Przyznawany i wypłacany przez ZUS na podstawie zaświadczenia osoby zainteresowanej, przysługuje maksymalnie przez okres 20 miesięcy.

Świadczenia pieniężne dla cywilnych, niewidomych ofiar działań wojennych (kwota 593,28) Przysługuje osobom, któte stały się całkowicie niezdolne do pracy, ponieważ straciły wzrok w wyniku działań wojennych, w okresie wojny 1939-45 lub też wskutek eksplozji niewypałów i niewybuchów po wojnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ryczałt energetyczny (kwota energetyczny 139,16 zł) Przysługuje kombatantom oraz niektórym osobom, będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu itp.

Dodatek mieszkaniowy. Jeśli nie stać Cię na czynsz, możesz starać się o dodatek mieszkaniowy. Są to pieniądze, które można otrzymać w gminie, jako dopłatę do wydatków mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy pokrywa tylko część wydatków, w kieszeni trzeba mieć przynajmniej 30 procent określonej kwoty.

Nie każdy może się starać o dodatek. O dofinansowanie do mieszkania mogą starać się seniorzy , których dochód miesięczny na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 125 procent najniższej emerytury (obecnie jest to 882,86 zł).

www.senior.fit.pl